Norconsult satser på Romerike

 
Norconsult satser på RomerikeBildet: Eirik Rismyhr (t.v) og avdelingsleder for VA prosess og markedskoordinator for VA i Norconsult, Jonny Ødegård. Foto: Odd Borgestrand
Stor etterspørsel og lokal tilstedeværelse på Romerike er bakgrunnen for nysatsingen Norconsult nylig gjennomførte på Lillestrøm.

Av Odd Borgestrand

Et flott kontorbygg midt i sentrum av Lillestrøm er blitt en god base for lokal utvikling på Romerike, mener avdelingsleder for VA prosess og markedskoordinator for VA i Norconsult, Jonny Ødegård, og lokalkontorets avdelingsleder, Eirik Rismyhr.

Tverrfaglig lokalkontor
– Vi ser mange spennende muligheter i området i årene som kommer, og vi kan glede oss over sterkt økende etterspørsel etter våre tjenester. Norconsult tilbyr et tverrfaglig og bredt tilbud, og har over tid bygget opp solid kompetanse innen en rekke fagfelt.  Derfor mener vi at vi nå er godt rigget for å være med på å bygge Romerike videre inn i framtida, sier de to til VVS aktuelt. 

Rismyhr kom til Norconsult etter mange år som driftssjef i Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA). -Kompetansen innen avløpshåndtering er dermed på plass i godt monn ved det nye kontoret, mener Ødegård. Infrastruktur har fra starten av vært basen i Norconsult sin Romerikesatsning, men i forbindelse med denne utvidede satsningen har vi ambisjoner om å levere lokale rådgivere innenfor alle fagområder til offentlige og private aktører. Senest i august inngikk Norconsult en større avtale med Skedsmo kommunes Eiendomsavdeling.

En attraktiv arbeidsplass
Økning i etterspørsel fra offentlige og private kunder gjør at Lillestrømkontoret har behov for å rekruttere flere medarbeidere.
- Vi har spisskompetanse på vann og avløp. Det gjelder både prosess og ledningsnett. I tillegg bygger vi ytterligere kompetanse på NoDig-løsninger. Vi har også lokale eksperter innen brannteknisk rådgivning ved prosjektering av bygg og anlegg. Disse er fysisk lokalisert på Jessheim, men er en del av Lillestrøm-avdelingen. Kontoret er godt utstyrt med riktig teknologi og tilrettelegger for god samhandling og tverrfaglig prosjektarbeid. Det er i dag plass til 30 medarbeidere i de nye lokalene i Portalbygget i Lillestrøm, forteller Rismyhr.

Nærhet og lokalkunnskap
- Vi mener nærheten til våre kunder er svært viktig. Vi sitter ikke inne på et kontor og tar telefoner, men reiser ut og møter kundene ansikt til ansikt for å diskutere de aktuelle problemstillingene. I tillegg er vi også sekretariat for Driftsassistansen på Romerike, noe som betyr stor grad av nærhet til medlemskommunene i den lokale driftsassistansen for vann og avløp, fortsetter Rismyhr.
- For oss er det helt avgjørende å ha god kontakt i alle ledd i VA-miljøet. Enten det er toppsjefen eller «gutta på gulvet», lytter vi til de ulike innspillene som kommer, understreker Rismyhr.

- Vi ønsker å løse konkrete oppgaver for våre kunder. Vi har meget god lokalkunnskap og følger godt med i alt som skjer på Romerike. Vi bor og arbeider i en region tett inntil hovedstaden, der befolkningsveksten er stor og hvor mange ønsker å etablere eller utvikle seg. Husk vi er midt mellom Oslo sentrum og landets hovedflyplass.
Vi har kontorer rett ved siden av jernbanestasjonen på Lillestrøm, og med en reisetid til Oslo sentrum på 11 minutter, er det enkelt å hente inn relevant kompetanse fra hovedkontoret i Sandvika når det er behov for det, sier en engasjert Rismyhr. 

- Vi er bevisst på å bruke kompetanse på tvers av kontorene. Koordineringen på tvers av kontorene gjør at vi kan utnytte ressursene og kompetansen til beste for kundene. Et velfungerende nettverk er en forutsetning for å kunne bygge store og kompetente miljøer.
- Norconsult har Norges største kompetansemiljø innen Vann og avløp, sier Jonny Ødegård.

Mange store og spennende oppdrag
Oppdragsmengden på Romerike er økende. Innenfor sine kompetanseområder har Rismyhr og hans medarbeidere en rekke oppdrag for sterke vekstkommuner som Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker. Norconsult har i dag rammeavtale med samtlige kommuner på Romerike innen en rekke fagområder.
- Investeringstakten innen vannbransjen generelt er svært stor, og derfor er vi inne i en rekke prosjekter også lokalt. Skedsmo kommune utmerker seg med svært ambisiøse politikere som ønsker betydelig framdrift på fornyelse av vann- og avløpsnettet i kommunen. Vi har merket stor vilje til gjennomføring. Derfor er det en stor utfordring å skaffe gode fagfolk til de mange prosjektene. Jobb er det faktisk nok av framover, sier Rismyhr med et dårlig skjult smil.

- Jobben for oss er å løse de ulike oppgavene riktig og på en effektiv måte for våre kunder. I tillegg til sterk utbyggingstakt innen vann og avløp kommer også store og krevende samferdselsprosjekter som har mye vann og avløp som en integrert del av prosjektet.  Norconsult ønsker å være førstevalget på de store samferdselsprosjektene, sier han.

VA en viktig del av samferdsel
Det er viktig å se vann og avløp i sammenheng med samferdsel, og dermed heller framsnakke infrastrukturprosjekter, mener avdelingsleder for VA prosess og markedskoordinator for VA i Norconsult, Jonny Ødegård.
-Vi ga klare signaler om behovet for å styrke rekrutteringen nettopp for å håndtere de store prosjektene som nå er igangsatt og som vil komme de neste årene. I tillegg til vei og jernbane er det også store prosjekter innen luftfart og havner. Dette kan lett gå ut over det kommunale og interkommunale VA-markedet når det gjelder kvalifisert arbeidskraft, advarer Ødegård.
- Plutselig havner vi i en situasjon der vi konkurrerer mot hverandre i kampen om de gode medarbeiderne enten det er til et kommunalt VA-prosjekt eller et større infrastrukturprosjekt.

Sterk befolkningsvekst
- Den store utfordringen på Romerike er den sterke befolkningsveksten som krever mye også rent infrastrukturmessig. Det handler om å etablere nye boligområder, utvidet ledningsnett, samkjøring med nabokommuner, utbygging av reservevannløsninger, gode løsninger på kollektivtrafikk og alle offentlige tilbud som følger med en befolkningsøkning. Dette er krevende prosesser som vi gjerne vil være med på. Ved vårt kontor på Lillestrøm skal vi først og fremst bli komplett på VA. Vi innhentet mye lærdom gjennom det store Diva-prosjektet. Her fikk Norconsult med seg SINTEF, NTNU, Asplan Viak, Norsk Vann, Breivoll Technologies, Rosim, og en rekke kommuner og vannverk til nasjonal dugnad for utvikling av Digital VA-forvaltning (DiVA), fortsetter Ødegård.

Norconsult så en gjennomgående mangel på dokumentasjon av tilstanden til mange av landets VA-systemer. Det fantes for få år siden ingen helhetlig metodikk for å planlegge og gjennomføre sanering av VA-nettet og samtidig få best mulig kost-/nytte-verdi av tilgjengelige ressurser. Med DiVA har Norge nå fått et samlet analyseverktøy, metoder og modeller som trengs for å planlegge og gjennomføre sanering av VA-anlegg. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å prioritere tiltak.

Viktig med samarbeid
Ødegård tror vi vil se et langt større samarbeid mellom de ulike aktører for å løse store infrastruktur-prosjekter.
- Jeg tror det vil styrke rådgiverbransjen og VA-kompetansen i Norge. For Norconsult er samarbeid viktig, ikke minst for å utvikle kompetanse, forklarer han. 

Velkommen til Lillestrøm
- Vi ønsker alle gode rådgivere inn til vårt kontor på Lillestrøm, skyter Rismyhr inn. Han ser ingen grunn til at dyktige rådgivere på Romerike skal pendle inn til Oslo når de kan gjøre en god jobb lokalt fra de flotte lokalitetene på Lillestrøm. Vi må sikre kvalitet i alle ledd, både på bestillersiden og blant våre egne rådgivere, slår han fast.

Nå skal de bevise at kontoret på Lillestrøm kan levere varene fra eget hus i Portalbygget i sentrum av byen.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår