Nye ventilasjonstandarder

 
Nye ventilasjonstandarderill.foto Shutterstock
Standardene i NS-EN 16798-serien henvender seg hovedsakelig til prosjekterende konsulenter, byggherrer og entreprenører i forbindelse med oppføring av nye bygninger og rehabilitering/ombygging av eksisterende bygninger. Også plan- og byggningsmyndighetene bør ha kjennskap til disse standardene.

1. september 2017 kom det flere nye standarder i NS-EN 16798-serien.

Standardene som listes opp under er utarbeidet for å oppfylle kravene i direktiv 2010/31/EU av 19. mai 2010 om bygningers energiytelse. De blir omtalt som «standarder omarbeidet for EPDB krav» (på engelsk «EPBD recast»). Standardene inngår nå i en såkalt «modulær serie» redigert i henhold til ISO 52000-1.

NS-EN 16798-3:2017

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 3: Yrkesbygninger - Ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer (Modul M5-1, M5-4)
Erstatter NS-EN 13779:2007

 

NS-EN 16798-7:2017

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 7: Beregningsmetoder for dimensjonering av luftmengder i bygninger inkludert infiltrasjon (Modul M5-5)

Nytt innhold i standarden omfatter blant annet to metoder for dimensjonering av ventilasjonsmengder (en detaljert og en forenklet). Denne standarden inneholder anbefalte (informative) verdier for dimensjonering av luftmengder i tillegg B, mens tillegg A gir en mulighet for hvert land å definere sine egne normtall som kan brukes i stedet for verdiene i tillegg B. All informativ tekst (veiledning) er flyttet til CEN/TR 16798-8.
Erstatter NS-EN 15242:2007

 

NS-EN 16798-9:2017

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 9: Beregningsmetoder for energikrav til kjølesystemer (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Generelt

Denne standarden inneholder anbefalte (informative) verdier for energikrav til kjølesystemer i tillegg B, mens tillegg A gir en mulighet for hvert land å definere sine egne normtall som kan brukes i stedet for verdiene i tillegg B. All informativ tekst (veiledning) er flyttet til CEN/TR 16798-10.
Erstatter NS-EN 15243:2007

 

NS-EN 16798-13:2017

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 13: Beregning av kjølesystemer (Modul M4-8) – Generering

Denne standarden oppfyller krav i henhold til europeisk energidirektiv av 19. mai nr. 2010/31/EU, mens den utgåtte standarden var laget i henhold til europeisk energidirektiv 2002/91/EC av 16. desember 2002. Denne standarden inneholder anbefalte (informative) verdier for beregning av romtemperaturer og kjøleeffekt i tillegg B, mens tillegg A gir en mulighet for hvert land å definere sine egne normtall som kan brukes i stedet for verdiene i tillegg B. All informativ tekst (veiledning) er flyttet til CEN/TR 16798-14.
Erstatter NS-EN 15243:2007 (samme som standarden over).

 

NS-EN 16798-15:2017

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 15: Beregning av kjølesystemer (Modul M4-7) - Lagring

Denne europeiske standard angir en beregningsmetode for beregning av kjølesystemer som brukes med ventilasjonssystemer. Det tar hensyn til energiytelsen til lagringssystemer ved bruk av vann fra fasevekslingsmateriale (PCM) for å lagre kjøleenergi.Denne standarden inneholder anbefalte (informative) verdier for beregning av kjølesystemer i tillegg B, mens tillegg A gir en mulighet for hvert land å definere sine egne normtall som kan brukes i stedet for verdiene i tillegg B. All informativ tekst (veiledning) er plassert i egen teknisk rapport CEN/TR 16798-16.
Dette er en helt ny standard, erstatter ingen gamle standarder.

 

NS-EN 16798-17:2017

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 17: Retningslinjer for inspeksjon av ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Denne standarden utgjør en sammenslåing av de to ovennevnte standardene som erstattes. Nytt innhold i standarden omfatter blant annet innføring av tre inspeksjonsnivåer. All informativ tekst (veiledning) er flyttet til CEN/TR 16798-18.
Erstatter NS-EN 15239:2007 og NS-EN 15240:2007

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle