Om kompleksitet og endring

 
Om kompleksitet og endringBildet: Kim Robert Lisø er direktør for Skanska Teknikk (foto: Herman Dreyer)
– Kompleksitet er stikkordet når vi snakker om den teknologiske utviklingen i byggenæringen, og behovet for «energigjerrige» bygg.

Av Kim Robert Lisø, direktør i Skanska Teknikk

Norsk byggenæring er i endring. Bevisstheten omkring byggenæringens klima- og miljøutfordringer har økt kraftig de siste femten årene, fra å være omtrent fraværende til å bli utfordringer vi både ønsker og evner å ta på alvor. Utfordringene er komplekse. Kompleksitet er også det luftige stikkordet når vi snakker om den teknologiske utviklingen i byggenæringen - og behovet for «energigjerrige» bygg.

En vellykket utvikling av funksjonelle, bærekraftige byggverk - bygg med lavest mulig bruk av ressurser og påvirkning på klimaet - stiller strenge krav til kompetanse og utvikling av innovative løsninger. Tekniske installasjoner utgjør en stadig større andel av moderne bygninger, og prosjektutvikling handler i dag i stor grad om å lykkes med å utnytte tverrfaglig kompetanse fra en lang rekke fagområder.

Denne utviklingen vil fortsette, i takt med behovet for mer energieffektive bygg med smarte ventilasjonskonsepter. Ventilasjonsløsningenes virkemåte er avgjørende for hvordan våre kunder opplever inneklimaet, og i stor grad også for levetiden til det ferdige byggverket. Daværende Norges byggforskningsinstitutt (i dag SINTEF Byggforsk) presiserte i Byggforskserien allerede for 42 år siden at ventilasjonsanleggene prinsipielt tjener to formål; 1) å skaffe de som oppholder seg i bygget et «behagelig ventilasjonsteknisk klima» og 2) å motvirke kondensskader i bygningen (nærmere definert som det som vel må være den uheldige treenighet; «råte, sopp og mugg»).

Strenge krav til energiytelse viser seg å være utfordrende å kombinere med et godt innemiljø, lav miljøbelastning og robuste løsninger. Det krever åpenbart en annen tilnærming enn i «tradisjonelle» byggeprosjekt. De som lykkes har solid teknisk kompetanse og kapasitet – og kan arbeide godt med utvikling, kontrahering og styring i alle faser i verdikjeden. Og, ikke minst, de har teft og evne til å drive den kommersielle utviklingen av en idé til et ferdig produkt.

Kompetanse om tekniske fag vil bli avgjørende for rådgiveres, prosjektutvikleres og entreprenørers evne til å utvikle framtidsrettede og miljøriktige bygg. For oss er denne vissheten en drivkraft i selskapets satsning på miljøriktig bygging. I fjor kjøpte vi tekniske fag (elektro, klima og rør) for bortimot halvannen milliard kroner, og vi har omtrent 60 medarbeidere som har tekniske fag som sin primærkompetanse. I dag kan vi på kommersielle vilkår utvikle bygninger med ekstrem energiytelse, godt innemiljø, lav miljøpåkjenning og trygge og robuste tekniske løsninger. Nøkkelen til suksess har vi erfart at ligger i helhetlige, integrerte løsninger, og kreativitet og samarbeid langs hele verdikjeden.

Kunnskap om hvordan ventilasjonssystem skal utformes, når lavt energibruk skal sikres uten at det fratar brukerne tilstrekkelige luftmengder og et tilfredsstillende inneklima, blir viktig i utviklingen av gode bygg for framtiden. Det er nærliggende å sitere Darwin; det er ikke den sterkeste av artene som overlever, heller ikke de mest intelligente - men, de som har størst endringskapasitet. Byggforskserien har alltid vært preget av en særdeles høy grad av presisjon, også når de i 1983 påpeker at «karbondioksyd i høye konsentrasjoner vil gi hodepine og tap av dømmekraft».

Vi sier gjerne at et system er komplekst når helheten har andre egenskaper enn det vi skulle tro ved å studere de enkelte delene. Dette gjelder i aller høyeste grad for ventilasjonssystemene i dagens bygninger. De som lykkes i å forenkle det komplekse, og ikke taper dømmekraften, vinner!

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår