Ønsker konsulenttjenester til vannprosjekt

 
Ønsker konsulenttjenester til vannprosjektBildet: Ålesund kommune planlegger å bygge nytt vannbehandlingsanlegg for å styrke vannforsyningssikkerheten i regionen.
AKTUELLE PROSJEKTER: Ålesund kommune søker konsulenttjenester til byggingen av nytt vannbehandlingsanlegg i kommunen.

Av Bjørn Laberg

Ålesund kommune planlegger å bygge nytt vannbehandlingsanlegg for å styrke vannforsyningssikkerheten i regionen.

Etter flere politiske behandlinger er det avklart at vannbehandlingsanlegget skal bygges i Brusdalsvegen 208 med tilhørende pumpestasjon i friområdet i Fremmerholen. Kilden til det nye vannbehandlingsanlegget blir Brusdalsvannet.

Ålesund kommune ønsker nå avtale med en konsulent som skal følge prosjektet gjennom hele prosessen fra forprosjekt til igangsetting av anlegget. Endelig beslutning om etablering med tilhørende kostnadsramme vil bli vedtatt av Ålesund kommunestyre når anlegget er ferdig prosjektert, og klart for kontrahering av entreprenør.

Litt fra tildelingskriteriene:

• Gjennom allerede utførte forprosjekt er det nye vannbehandlingsanlegget inkludert inntaksledning og pumpestasjon for råvann godt utredet, men dette må tilpasses de nye tomtevalgene.

• Tiltakshaver ser derfor for seg at det skal utarbeides et forprosjekt og skisse til nytt anlegg der en kan ha høy grad av innspill fra rådgiver og byggherre før videre detaljprosjektering.

• Tiltakshaver ønsker å dele prosjektet inn i to faser, med fire hoveddeler:

Fase 1

Del 1) Utarbeidelse av nytt forprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg i Brusdalsvegen 208, med tilhørende pumpestasjon, inntaksledninger og påkoblingsledninger. Leverandør skal også utarbeide kostnadsberegninger for prosjektet.

Del 2) Detaljregulering av Brusdalsvegen 208 til vannbehandlingsanlegg, og friområdet ved østenden av Brusdalsannet som skal benyttes til VA- formål.

Fase 2

Del 3) Detaljprosjektering av anlegget på et nivå som er tilpasset entreprisemodellen som velges, utarbeidelse av (teknisk) kravspesifikasjon for konkurransegrunnlag og bistand til å kontrahere entreprenør for utførelse av byggearbeidet. Avdelingen for Konserninnkjøp i Ålesund kommune er ansvarlig for gjennomføring av selve konkurransen.

Del 4) Oppfølging av arbeidet i byggetiden og igangsetting av vannbehandlingsanlegget.

Verdi: cirka 50 millioner kroner

Tilbudsfrist: 9. oktober 2020

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / TendSign / Ålesund kommune

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.


 

Last gjerne også ned våre rapporter. Rapportene er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase. Disse inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår