Pengene renner ut!

 
Pengene renner ut!I en by som Oslo kan faktisk bruken av Smarte Vannmålere lett redusere vannforbruket med hele 30 prosent, mener Mariya Simon hos vannmålerprodusenten AxFlow. Foto: Odd Borgestrand
Mens drikkevann er en svært begrenset ressurs i de fleste land, lar vi i Norge det renne rett i bakken. Men vann koster, og i de nærmeste årene vil mange få kjenne sløsing av hver dråpe på pungen.

Av Ole Petter Tharaldsen

- Vi har hatt griseflaks, vi som er vokst opp i Norge. Naturressursene virker ubegrensede, og en så viktig ressurs som drikkevann har vi så ”mye” av at vi nærmest gir blaffen i å ta vare på det. Det hevdet Mariya Simon hos vannmålerprodusenten AxFlow. Hun holdt foredraget: Smarte vannmålere – dagens utfordringer og fremtidens perspektiver, under fagkonferansen til Norsk vann på Gardermoen.

– Norsk vann- og avløpsbransje er kjent for dårlig infrastruktur, dårlig kapasitet i rørnettet, for høyt vannforbruk i husholdningene og en generell holdning som oppfordrer til sløsing. Det estimeres at vannlekkasje utgjør 32% av drikkevannet vårt, og da er vi betydelig dårligere enn de andre skandinaviske landene – og på linje med mange av de dårligste landene i Europa, forteller Mariya Simon.

Landets største kommuner ligger på 30-50% vannlekkasje, og den kommunen med størst vannlekkasje taper så mye som 73% av vannet i ledningsnettet sitt. Simon mener at kommunene er avhengige av følgende regnstykke:

Produksjonsmengde av vann
- Leveringsmengder ut til kunder
= Fullstendig lekkasjebilde i kommunen

…og hun minnet tilhørerne om at per i dag er fullstendig lekkasjebilde som oftest ukjent.

Smarte vannmålere er løsningen
Med nye, smarte vannmålere blir livet enklere for både kommuner og vannkunder. Kommunene får bedre oversikt over faktisk bruk hos den enkelte vannkunde, som gjør faktureringen enklere og mer reell. I tillegg vil vannmålerne kunne avdekke lekkasjer i nett og hos kunde.

Simon mener Smarte Vannmålere også vil fungere som en gulrot for kundene.

– Kundene vil for første gang få nøyaktige målinger og erfare at de betaler for faktisk forbruk. Det vil etter hvert bli hyppigere fakturering med lavere beløp, slik de er vant til med strømmen. Lekkasje i boligen, for eksempel fra et toalett, vil bli oppdaget raskere – og sannsynligvis også utbedret raskere for å unngå høyere faktura. Vi skal heller ikke se bort fra stolthet over moderne, teknologisk verktøy i boligen, og de mest teknologiinteresserte vil få eierskap til innkomne data. I en by som Oslo kan faktisk bruken av Smarte Vannmålere lett redusere vannforbruket med hele 30%.

Hun påpeker hvor utrolig raskt utviklingen går, og mener fremtiden er et nettverk av alle målepunktene samlet i et helhetlig system.

– Forbered dere – det er smart å satse på Smarte Vannmålere! – var budskapet til landets kommuner som var godt representert på fagseminaret.

–Snart vil dette effektivisere hverdagen for alle og vi er på vei. Vannbransjen vil få det på samme måte som strømbransjen med total oversikt over distribusjonen fra produksjon til siste bruker, avsluttet hun med.

Fakta:

Smarte Vannmålere gulrot for kommunene
- Eierskap til data uten at private abonnenter er involvert, mindre tvistesaker
- Nøyaktig måling, man får faktisk betalt for de mindre forbruksmengdene mange har i dagens samfunn (tannpuss og lignende)
- Bedre kontroll over lekkasje og andre infrastrukturproblemer når man får nøyaktig leveransebilde
- Hyppigere fakturering gir mer jevn budsjettering
- Mer effektiv hverdag med denne typen verktøy

Smarte Vannmålere gulrot for kundene
- Eierskap til data i husstanden for de mest teknologiinteresserte
- Nøyaktig måling, man betaler for det man bruker
- Hyppigere fakturering med mindre beløp
- Stolthet over å ha moderne, teknologisk verktøy i boligen. Naboeffekten!
- Lekkasje i bolig vil bli oppdaget raskere og kan håndteres

Metoder for fjernavlesing
- Drive-by/kjøremetode
- Gateway/fast nettverk av vannmålere med dataene som sendes per mail eller kan kobles mot sanntids driftsovervåking på internett
- Avlesing av vannmålere via strømmålere som settes ut i norske husstander i dag
- IoT – nye muligheter?
- Globalt nettverk som forener alle målepunkter som elektromagnetisk vannmåler, trykkontroll, pumpestasjoner og tilsvarende

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle