Pilerenseanlegg lager bioenergi av avløpsvannet

 
Pilerenseanlegg lager bioenergi av avløpsvannet Bildet: Pilerenseanlegg
18.09.12: Pilerensing DA har i sommer bygd et pilerenseanlegg for rensing av spillvann fra Eidsalm gård. Pilerenseanlegg renser alt avløpsvannet 100 prosent og utnytter det næringsrike vannet til produksjon av bioenergi.
18.09.12: Pilerensing DA har i sommer bygd et pilerenseanlegg for rensing av spillvann fra Eidsalm gård. Pilerenseanlegg renser alt avløpsvannet 100 prosent og utnytter det næringsrike vannet til produksjon av bioenergi.
Avløpsløsningen på Eidsalm gård passer godt inn i gårdens profil. Energigården AS, Senter for bioenergi, er lokalisert på gården. Pilerenseanlegget vil sammen med de øvrige anleggene på gården bli et utmerket demonstrasjonsobjekt for fornybar energi.
Anlegget på gården dekker behovet til fire husholdninger samt kontorlokaler og konferansesenter. Den årlige avvirkningen av piletrær på anlegget gir cirka 5 000 kWh flis til oppvarming av gården. Altså egenprodusert energi rett utenfor fyrrommet, melder Nobio.

En løsning for Norge
– Norge byr på en stor utfordring når det gjelder rensing av avløpsvann, med spredt bosetting og kupert terreng. Dette gjør kommunal rensing dyrt og at vi har mange små private renseanlegg. Lokal rensing av avløpsvann er ofte det beste alternativet, men det setter store krav til rensingen. Andre renseløsninger, gode som dårlige, har alle et utslipp av næringsrikt vann til resipient. Noe som ofte fører til gjengroing av bekker og vann. I et pileanlegg blir alt vannet fanget i et tett basseng fylt med jord. Piletrær (kloner av Salix viminalis) plantet i bassenget fordamper alt vannet, sier professor Petter Jenssen ved UMB. (Universitetet for miljø- og biovitenskap)

Resirkulering
Pilerensing DA kommer med en helt ny innfallsvinkel i forhold til avløpsvann og næringsrik avrenning fra jordbruket. Pilerenssing DA ser ikke på dette som et problem, men som en ressurs. Resirkulering av husholdningsavfall er nå godt innarbeidet, og gir stor besparelser på både miljø og ressurser. Et pilerenseanlegg gjør nettopp dette. Utnytter næringen i avløpsvannet og omformer dette til bioenergi. For en vanlig husstand vil et pileanlegg gi over 2 000 kWh i året.

Enkel teknologi
Anleggets enkle konstruksjon gjør det til et sikkert og robust anlegg med lave årskostnader og lite vedlikehold. Anlegget er godt utprøvd i andre land. En forventet levetid for anlegget er på over 60 år. For å oppnå nok fordamping trenger en enebolig et anlegg på mellom 200 og 300 m2. Denne type rensing passer derfor best i åpne områder. Om flere boliger går sammen om et anlegg blir det så lønnsomt at en kan frakte spillvannet til et felles pileanlegg et egnet sted i nærheten.

Norge har forpliktet seg til å rydde opp i små avløpsanlegg gjennom EUs rammedirketiv for vann (2000/60/EF) også kalt ”vanndirektivet” 

Prinsippet i pilerensingsanlegg:

I korthet går prinsippet ut på at spillvann fra en husstand ledes til et basseng, som er utgravd 1,5 m dybde i et areal som nøye er beregnet ut fra husstandens vannforbruk og den lokale nedbørsmengde. Bassenget blir dekt med en rot- og skadedyrresistent polypethylen menbran, som er beskyttet mot stenskader av en geotekstil. Så blir jorden lagt tilbake i bassenget.

Spillvannet blir fordelt i anlegget med et trykksatt fordelingssystem. Til slutt blir anlegget beplantet med 3 ulike engede piletyper. Pilene fordamper nå alt vann og opptar alle bestandeler i spillvannet og bruker det til vekst. Om vinteren virker jorden som et magasin intill pilen omsetter det i vekstsesongen.

Som alle naturbaserte renseanlegg, krever også dette en slamavskiller i forkant av anlegget. Myndighetenes (VA/Miljøblad - 48) krav til størrelse er 4 m3 og tre kammre for en boenhet (5 personer ekvivalenter, PE). Tanken koster i størrelsesorden 20 000 - 40 000 kr, når det er omlegginger av rørsystemer samt moms medregnet. Selve tanken koster runt 16 000 kr.
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle