Pilotprosjekt ved Europris Råde

 
Pilotprosjekt ved Europris RådeHos Europris Råde er det satt opp en batteribank og solceller som balanserer strømforbruk og reduserer belastningen på strømnettet.
Med støtte fra Enova satte Energima og Hagal i gang et pilotprosjekt for energieffektivisering med batterier. Nå står det en batteribank hos Europris Råde som balanserer strømforbruk og reduserer belastning på kraftnettet.

Europris hadde et sterkt ønske om å redusere eget klimafotavtrykk. Samtidig innså de at energieffektivisering ville gi større økonomisk forutsigbarhet og lønnsomhet i det lange løp.

– En klimavennlig teknologi er lite bærekraftig dersom virksomheter ikke har råd til å ta den i bruk, eller får en økonomisk oppside. Sånn er virkeligheten for de fleste selskaper. Det er derfor løsningen hos Europris Råde, med solceller i kombinasjon med Hagals batteriteknologi for energilagring og -effektivisering, skiller seg positivt ut. Den gjør at både nye og brukte batterier kan brukes i energilagringsløsninger som balanserer strømforbruk og kutter effekttoppene, forteller Thomas Sjøveian, prosjektleder hos Energima.

Sivilingeniøren, som er spesialist på energieffektivisering i bygg, og har gjennom Energima samarbeidet med Europris i en årrekke. Med overvåking av energibruk og effektivisering av tekniske anlegg i butikk, har Europris oppnådd en reduksjon på ca. 15 prosent (2,5 – 3 GWh årlig) av behovet for kjøpt energi på kjedenivå.

– Som landsdekkende kjede ligger Europris sine butikker ofte som frittstående bygg med egen varelevering med dieseldrevet lastebil. I tråd med miljøambisjoner var Europris interessert i å teste ut en løsning sammen som på sikt kunne benyttes til hurtiglading av en batteridrevet lastebil. Samtidig ønsket vi økt kunnskap om lønnsomheten dersom batteriet ble benyttet til å jevne ut effekttopper og handle energi når prisene er lave. Vi så da raskt muligheter med Hagals batteriteknologi, forteller Sjøveian.

Energima ble kjent med Hagal gjennom en fellesnevner som inneholder en stor iver mot ny teknologi som kan bidra til det grønne skiftet. Samtidig var begge parter preget av en realistisk erkjennelse av at løsningene må gi en akseptabel avkastning for å komme til gjennomføring.

En pilot med støtte fra Enova
Energima hadde tidligere vurdert batteriløsninger i flere prosjekter, men for store investeringer kombinert med relativt lave energi- og effektpriser i europeisk målestokk, gjorde dette til et mindre attraktivt alternativ.

– Hagal utvikler en teknologi som baserer seg på optimalisering av battericeller med ulik kvalitet, kombinert med elektroteknisk effektivisering av hvordan man går fra likestrøm til vekselstrøm. Det gir en vesentlig reduksjon i kostnader samtidig som levetiden for cellene forlenges. Markedssignalene og forventningene om at energiprisene i Norge ville nærme seg et europeisk nivå viste at tiden endelig var moden for å gjennomføre en pilot i større skala, sier Sjøveian.

Europris er fremoverlent når det gjelder utprøving av ny teknologi, både IoT-baserte styringsløsninger for effektivisering av tekniske systemer, og løsninger som åpner for prediktiv service og vedlikehold. De var derfor ikke sene med å stille med en pilotbutikk i Råde.

En søknad ble sendt og godkjent av Enova. De så at prosjektet kunne bidra til økt gjenbruk av ressurser og samtidig løse lokale effektutfordringer. Som en ledende elbil-nasjon som nå forbereder seg på å ta imot store mengder brukte bilbatterier, ligger det et betydelig potensial for sirkulær forretningsutvikling.

Med det gikk startskuddet for samarbeidet og pilotprosjektet.

Reduserer belastning og demper prissvingninger
En batteribank på 150 kWh er i dag installert og idriftsatt utenfor Europris Råde. Den gir fleksibilitet til butikken, som nå kan lagre og avgi strøm når forbruket og strømprisene er høye. Batteribanken sørger for en jevnere belastning på strømnettet, mindre energitap i strømkablene, og at det holdes et jevnt og lavest mulig strømtrekk. I tillegg slipper de å oppgradere kabler og unngår graving og mer kobber i bakken enn nødvendig.

– Batterier reduserer belastningen på kraftnettet ved å kutte effekttoppene. Dermed øker kontrollen over strømkostnaden. Når prisvariasjonene mellom dag og natt øker, gir dette høye besparelser. Batterier i kombinasjon med solceller er derfor med på å dempe prissvingningene og gi bedre økonomisk forutsigbarhet og kontroll på strømforbruket, forteller Lars Morten Myhr, prosjektleder i Hagal.

Installasjonen hos Europris Råde brukes først og fremst til testing og optimalisering av et skybasert Energy Management System (EMS) som velger når lading og utlading skal skje.

–Dette er et av flere piloter i Hagals elektronikk- og utviklingsløp. Det er et system som har detaljert kontroll over temperaturen i hver battercell og belastning under lading og utlading. Det er et av de viktigste parametrene for å sikre lengst mulig levetid for hver celle, sier Myhr.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår