Planlegger forprosjekt for Gaustad sykehus

 
Planlegger forprosjekt for Gaustad sykehusPå oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har Arkitema Architects i samarbeid med RATIO Arkitekter, Sweco og Metier OEC vært arkitekter og rådgivere i konseptfasen for videreutvikling av Oslo Universitetssykehus på Gaustad til et samlet regionsykehus.(ill: Arkitema Arkitekter).
AKTUELLE PROSJEKTER: Det er foreslått bevilget 29 milliarder kroner til nytt sykehus på Aker og på Gaustad i statsbudsjettet for 2020. Konkurranse mot konsulenter for forprosjektet på Nytt hovedsykehus på Gaustad blir trolig neste år.

av Therese Alne Bolin

Tidspunkt for konkurransen er ikke definert foreløpig.

Nylig tildelte Helse Sør-Øst RHF ved Sykehusbygg parallelle rammeavtaler for byggherrens medhjelpere til både ÅF Advansia AS, Metier OEC AS og WSP Norge AS.

Planen er at det skal bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. Den samlede lånesummen som er foreslått bevilget til prosjektet i statsbudsjettet for 2020, er 29 milliarder kroner.  Dette dekker finansiering (70 prosent) av både nytt sykehus på Aker og på Gaustad. Kostnadsrammen for nytt sykehus på Gaustad er 15,4 mrd. kroner, i tillegg kommer 701 millioner kroner til overordnet IKT. 

På grunn av utdatert bygningsmasse og forventet befolkningsvekst må det gjøres store investeringer i nye bygg for Oslo-sykehusene i de nærmeste tiårene. Helse Sør-Øst ferdigstilte oppdatert konseptrapport for Aker og Gaustad i sommer.  De forbereder også bygging på Radiumhospitalet.

I henhold til fremdriftsplan som inngår i konseptrapporten er det foreløpig lagt til grunn at forprosjektet starter høsten 2020 og avsluttes i løpet av 2021.  Videre at forberedende arbeider starter i 2022, med byggestart i 2023. Det er foreløpig lagt til grunn at sykehus er ferdig slik at driften kan fases gradvis inn fra 2030. 

Skal være 49 meter høyt

Høyden på byggene varierer mellom to etasjer mot øst og nord, og opp mot fem etasjer mot vest. Høyhusene vil ha en høyde på 49 meter, med 11 etasjer.

ÅF best på kvalitet

Helse Sør-Øst RHF ved Sykehusbygg rangerte ÅF Advansia som best på kvalitet av alle tilbyderne ved evaluering og rangering av de inngitte tilbudene. De tildelte parallelle rammeavtaler for byggherrens medhjelpere til både ÅF Advansia AS, Metier OEC AS og WSP Norge AS.

- Vi er veldig glade for å få tillitten til å bistå Helse Sør-Øst RHF i disse samfunnsnyttige prosjektene. Det er en omfattende rammeavtale hvor vi også har med oss dyktige underleverandører, sier Anne-Britt Gundersen, seksjonsleder for Sykehus i ÅF Advansia i en pressemelding fra ÅF.

Rammeavtalen omfatter bistand innenfor prosjektstøtte, samhandling og kommunikasjon, prosjekt og byggeledelse, samt bistand i forbindelse med uttesting og igangsettelse av tekniske installasjoner. Dette gjelder blant annet Aker, Gaustad, Radiumhospitalet og Drammen sykehus.

Rammeavtalene gjelder for 2 år og oppdragsgiver har mulighet til forlengelse på ytterligere 2 år. Basert på dagens gjeldende planer er det foreløpig anslått avrop av ressurser i denne rammeavtalen til en samlet verdi på 500 millioner kroner.

Høy kompeksitet

- Det er høy kompleksitet og mange interessenter i denne type prosjekter. Vår ambisjon er sikre høyest mulig verdi for hver investert krone gjennom en helhetlig tilnærming. Erfaringen viser at det er avgjørende å etablere en felles målforståelse og god samhandling med alle aktører i prosjektene – vi skal dele kompetanse og spille hverandre gode, sier Gundersen i meldingen.

Usikkerhet og risiko

I arbeid med nye reguleringsplaner for Aker og Gaustad er det flere temaer det er usikkerhet og risiko knyttet til. Dette dreier seg blant annet om maksimal høyde på nye bygg, vern- og fredning av eksisterende bygninger/utearealer og ulike trafikkløsninger.

For begge prosjektene gjøres det nå "konsekvensutredninger", og det er jevnlig dialog med Plan- og bygningsetaten, vernemyndigheter og andre aktører. Prosjektet legger til grunn at nye reguleringsplaner blir vedtatt i Oslo bystyre i løpet av høsten 2020, skriver Helse Sør-Øst på sine nettsider.

FAKTA:

Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo og nytt sykehus på Aker

Foreslått lånesum: 29 milliarder kroner

Byggestart:        2023-2030

 

 

Roller for nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo:

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHf

Oppdragsgiver: Oslo Universitetssykehus HF

Oppdragsgiver: Ullevål Universitetssykehus

Prosjektleder: Sykehusbygg Hf Avd Oslo

RI Reguleringsplan: Rambøll Norge AS

Utredningskonsulent, konseptfase: Arkitema Architects as

Utredningskonsulent, konseptfase: Metier OEC as

Utredningskonsulent: OPAK as

Utredningskonsulent, konseptfase: RATIO Arkitekter as

Utredningskonsulent, konseptfase: Sweco Norge as

 

(Kilde: Byggfakta Live/Helse Sør-Øst)

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Live.

 

Last også ned vår rapport om: De 100 kommunene som har de største prosjektplanene

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår