Planlegger NoDig-prosjekt i Vestby

 
Planlegger NoDig-prosjekt i VestbyIllustrasjonsbilde. Foto: Odd Borgestrand
AKTUELLE PROSJEKTER: Søndre Follo Renseanlegg IKS (SFR) inviterer til anbudskonkurranse om strømpekjøring på cirka 750 meters avløpsrør i Vestby kommune.

Av Bjørn Laberg

Hovedgrunnen til strømpekjøringen er rørets alder og tilstand. Materiale er betong, rørstrekket ble lagt i 1970. SFR ønsker derfor strømpekjøring av rørstrekk for å oppdatere tilstand, opprettholde rørstivhet og redusere friksjon som i praksis vil øke hastighet på avløpsvannet. SFR ønsker om mulig ett helt tett rør, uten skjøter, men ser at det trolig er en utfordring å få til. Det er derfor opp til tilbyder og foreslå oppdeling av rørtrase i flere omganger.

Konkurransen gjelder kontrakt om levering av strømpekjøring av hovedrør (selvfallsledning) med lengde 730 meter fra kum 1 v/ Risil, hvor trykkrør går over til selvfall via kum. Videre igjennom skog mot sørvest til Pepperstad boligområde. Rørstrekk går igjennom boligfeltet hvor flere kummer er tenkt blindet ut frem til kum 12a ut på jordet tilhørende Bjørnstad Gård. 

Litt fra behovsbeskrivelsen:

• Diameter på rørene er målt fra Ø 400 mm til Ø 700 mm. Røret er en del av SFRs innløpsledning for urenset avløpsvann. Det kan være tilkoblinger fra Vestby Kommunes pumpestasjoner eller rørnett på strekningen. Overpumping må inkluderes i tilbudet.

• I tillegg til opsjon på strømpekjøring av ca. 204 meter fra kum 71 v/ Emmerstad til kum 75 / lufte kum ved strand på Emmerstad. Kum 75 er siste kum på rørstrekk før hovedrør dykker under vannoverflaten i Oslofjorden og man må kunne forvente vannstand av sjøvann i røret. 

• Overpumping må gjøres hvor renset av løpsvann må slippes til fjorden i midlertidig rørtrase som erstatter dagens hovedrør. SFR slipper i dag avløpet 500 meter ut i fjorden på 35 meters dyp. 

• Overpumping må gjøres når strømpekjøringen pågår med forberedelser og gjennomføring. Materiale er plast med diameter Ø 600 mm. SFR vil ta kontakt med Statsforvalteren for å kunne finne en minnelig løsning i den tid overpumping gjøres for utslipp av avløpsvann til Oslofjorden. 

• Løsningen her vil sette rammen for overpumping med leveranse av avløpsvann forbi arbeidstedet og videre ut i Oslofjorden. Løsningen vil bli risikovurdert med tanke på ytre miljø og fauna.

Tilbyder må risikovurdere strømpekjøring og kalender med tanke på at rørstrekk går igjennom ett boligfelt med hus / rekkehus. Lukt, støy og noe økt trafikk kan forekomme. Det må tas hensyn med tanke på tidspunkt for gjennomføring da SFR ønsker minst mulig belastning på beboere i området.  

Tiltakshaver: Søndre Follo Renseanlegg
Tilbudsfrist: 14. juni 2022
Ønsket ferdigstillelsestidspunkt for oppdragene: Q3 / Q 4 - 2022.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår