Reagerer på avgiftsskjerping

 
Reagerer på avgiftsskjerpingIllustrasjonsbilde: VW Caddy TGI Bluemotion
STATSBUDSJETTET: Direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, Håkon Fergestad, mener regjeringen må tilpasse bilavgiftene bedre til varebilene.

- Det er positivt at regjeringen fortsetter omlegging av bilparken i en mer miljøvennlig retning, men vi reagerer på at regjeringen ikke ser hvilke utslag dette gir for varebilene. Dette er ikke bra for næringslivet, sier Håkon Fergestad.

- Vi har sammen med Bilimportørenes landsforening (BIL), foreslått et eget avgiftssystem for fremme mer effektive varebiler. Vi er skuffet over at regjeringen ikke følger opp dette, sier Håkon Fergestad.

Volkswagen Nyttekjøretøy reagerer på skjerpingen av varebilavgiftene i regjeringens avgiftsopplegg og peker på at det blir feil å basere varebilavgiftene på en personbilavgift som straffer store biler.

- Dette er ikke å spille på lag med næringslivet i omstillingen. Vi opplever at våre kunder er svært kostnadsfokuserte og, i motsetning til noen personbilkunder, velger svært sjelden større bil og motor enn behovet tilsier. I visse tilfeller kan det også være riktigere for miljøet å velge en stor varebil fremfor flere små. Derfor blir det feil å basere varebilavgiftene på en personbilavgift som straffer store biler, sier Håkon Fergestad.

- Regjeringen fortsetter omlegging av bilparken i en miljøvennlig retning ved å fremme innfasing av ny teknologi. Slik vi ser det fremmer avgiftsomleggingen ytterligere innfasing av ny teknologi. Samtidig er ladbar teknologi ikke i nærheten like tilgjengelig i varebilsegmentet som det er blant personbilene og det er heller ikke like aktuelt på grunn av behov for nyttelast og fleksibilitet, sier han.

- Det blir derfor feil og urettferdig at varebilavgiftene baseres på teknologi som ikke er tilgjengelig for kundene, og vi oppfordrer partene som nå skal forhandle om statsbudsjettet å tilpasse avgiftssystemet bedre for nyttekjøretøyene – slik at de får en innretning som bidrar positivt i den omstillingen regjeringen legger opp til, sier Håkon Fergestad.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle