Rekordhøyt forbruk av elkraft

 
Rekordhøyt forbruk av elkraft
19.01.09: Foreløpige tall fra NVE viser at det totale norske elektrisitetsforbruket i 2008 var 128,6 TWh, Det er det høyeste forbruket noensinne og 0,7 prosent høyere enn den tidligere rekorden fra 2007.
19.01.09: Foreløpige tall fra NVE viser at det totale norske elektrisitetsforbruket i 2008 var 128,6 TWh, Det er det høyeste forbruket noensinne og 0,7 prosent høyere enn den tidligere rekorden fra 2007.
Bildet: Rekordforbruk til tross for høye strømpriser.


Til tross for høyere kraftpriser i 2008 enn i 2007 ble forbruket rekordhøyt.
- En forklaring på det høye forbruket kan være forholdsvis høy økonomisk vekst fram til høsten 2008, og at virkningen av finanskrisen ennå ikke har slått til for fullt, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal.

Ved utgangen av tredje kvartal 2008 var veksten i totalforbruket de siste 12 måneder 3,7 prosent.Forbruket i alminnelig forsyning økte med 0,2 prosent i forhold til 2007, mens 12-månedersveksten ved utgangen av tredje kvartal 2008 var 3,7 prosent. Korrigert for temperaturer var forbruket i alminnelig forsyning 0,9 prosent høyere enn året før. Ved utgangen av tredje kvartal 2008 var veksten de siste 12 måneder 2,5 prosent.  Det ser derfor ut som om veksten i forbruket er i ferd med å avta.

Kraftkrevende industri
Forbruket i kraftintensiv industri steg med 3,2 prosent. Også her har 12 måneders vekstraten falt fra 3.kvartal. Da var den 3,7 prosent.

Den totale elektrisitetsproduksjonen var 142,4 TWh, en økning på 3,4 prosent fra 2007. Produksjonen i 2008 er den høyeste siden rekordåret 2000, da produksjonen var 142,8 TWh. Hovedårsaken til den høye produksjonen er at tilsiget i 2008 var 11 TWh over det normale.

I 2008 har det vært en netto krafteksport fra Norge på nesten 14 TWh, mens vi i 2007 hadde en nettoeksport på 10 TWh.
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle