- Service er ikke det samme som kontroll

 
- Service er ikke det samme som kontrollIllustrasjonsbilde: Getty Images
BRANSJEKOMMENTAR: - Den som utfører service har ikke nødvendigvis kompetanse til å utføre kontroll av sprinkleranlegg, men den som kan utføre kontroll kan også utføre service.

Av Svein Heggebø,
faglig leder hos VB Tekniske

Mange eiendomsbesittere engasjerer rørleggere for å holde oppsyn med sprinkleranlegget i bygget sitt og tror at alt er i skjønneste orden. Noe det dessverre ikke alltid er, dersom hverken rørlegger eller byggeier kjenner regelverket godt nok. Det er derfor på sin plass med en oppklaring på forskjellen mellom sprinklerservice og kontroll, og om hvem som kan gjøre hva.

Trolig gjør rørleggeren i de fleste tilfeller en utmerket servicejobb, men problemet oppstår dersomvedkommende påtar seg å gjennomføre kontroll på anlegget, uten å ha dokumentert kompetanse for å gjøre jobben. Ifølge Anders Ellingbø hos If, er det en del som blander sammen dette med vedlikehold, service og kontroll.

Ikke alle eiere tar inn over seg - eller har kunnskap om - at det faktisk foreligger et lovkrav om årlig kontroll av byggets sprinkleranlegg. La meg begynne med å slå fast følgende:

• Den som utfører service har ikke nødvendigvis kompetanse til å utføre kontroll, men den som kan utføre kontroll kan også utføre service.

• Sørg for at den årlige, lovpålagte kontrollen blir utført av en FG-godkjent aktør

Når det gjelder kontrollen er det slik at myndighetene gjennom Forskrift om brannforebygging og NS-EN 12845 krever at alle sprinkleranlegg skal kontrolleres hvert år. Kontrollen skal utføres av en FG-godkjent kontrollør fra en FG-godkjent virksomhet. Og i tilfelle du skulle være i tvil: Forsikringsselskapenes krav er de samme som myndighetenes med NS-EN 12845 og NS-INSTA 900-1 for sprinkleranlegg som minimumskrav. I disse standardene står det svært tydelig hva som må gjøres når det gjelder vedlikehold og også at det må utføres årlig kontroll. Det er utarbeidet en FG-veiledning for kontroll av sprinkleranlegg (FG-920).

Kontrolløren skal under kontrollen notere funksjon for anlegg og avvik fra gjeldende installasjonsstandard. Dette skal dokumenteres i en kontrollrapport som skal lastes opp i ESS-databasen, en database som både forsikringsselskap, brannvesen og kommunale myndigheter har tilgang til. Forsikringsselskapene bruker kontrollrapportene når de skal utarbeide forsikringsvilkår eller fastslå verdier. Det samme gjør brannvesenet ved sine tilsyn.

Her kan du lese hva denne kontrollen skal inneholde

Service og vedlikehold skal utføres av fagfolk som er sertifisert for dette, helst gjennom såkalt «blått kompetansebevis». Vedlikeholdet, eller servicene, om du vil, er det løpende arbeidet mellom de årlige kontrollene. Her utføres blant annet utbedringer kontrollen har avdekket, og nødvendige utskiftninger av komponenter. Vi og utstyrsleverandører anbefaler at dette gjøres kvartalsvis. Det kan være smart å inngå en serviceavtale, både for å få rask hjelp ved behov, og for å sikre systematisk vedlikehold. I artikkelen

Hvilke krav du skal stille til en serviceavtale på sprinkleranlegg, finner du utfyllende informasjon om her

Et sprinkleranlegg krever jevnlig vedlikehold og det er brukerens ansvar å sørge for at prøving, service- og vedlikeholdsprogram blir gjennomført i henhold til instruks fra systemleverandøren eller en tilsvarende kvalifisert virksomhet. I dette inngår ukentlig egenkontroll som forutsetter kunnskap om hva som skal gjøres. Når vi installerer nye anlegg, tar vi alltid en grundig gjennomgang og gir nødvendig opplæring til den som skal ha ansvaret for driften.

Det foreligger altså et klart krav til årlig kontroll. Men det blir sjeldent sjekket at kontrollen er gjennomført, og per i dag finnes det heller ingen oversikt over bygg som ikke har utført årlig kontroll. Enn så lenge er forsikringsselskapene avhengige av å bruke informasjonen fra sprinklerdatabasen.
Praksisen til kontroll hos forsikringsselskapene varierer og mange av selskapene har ikke nok risikoingeniører eller personell til å sjekke alle bygg. Utøvende myndigheter gjennomfører heller ikke faste tilsyn. Det hviler derfor et stort ansvar på bygg- og anleggseiere. For til syvende og sist er det utelukkende de som må sørge for at kravene til kontroll i lovverket og forsikringsavtalene overholdes.

Liv er uerstattelige. Tap av verdier kan bli enorme ved en brann. Anders Ellingbø bekrefter også at forsikringsselskapene i ytterste konsekvens kan foreta avkortning av skadeutbetalingen ved skader som kan knyttes til manglende sprinklerkontroll. Hvis personer blir skadet, vil det normalt bli etterforsket av politiet.

Bruker du en rørlegger som ikke kjenner kravene som gjelder for sprinklerarbeid, er det lov å utfordre vedkommende på det. Få gjennomført årlig sprinklerkontroll slik det skal gjøres, og få det dokumentert! Sertifiserte fagfolk har tilgang til å sende kontrollrapporter rett inn i ESS-databasen jeg nevnte tidligere. Rapportene skal forøvrig etter hvert over databasen FG-kontroll. Informasjon om når dette skjer, kan du blant annet finne på www.fgsikring.no.

(Kilde:VB-bloggen)

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår