- Skepsis er snudd til entusiasme

 
- Skepsis er snudd til entusiasmeBildet: Salgssjef Odd Johan Dias (t.v) og daglig leder Per Varhaug kan glede seg over sterk vekst for VVS Prefab AS i Berkreim. Foto: VVS Prefab
Etter fem magre år har det endelig løsnet for VVS Prefab på Bjerkreim utenfor Stavanger, som nå høster lovord blant både offentlige og private kunder som en komplett prefab-leverandør.

Av Odd Borgestrand

- Skepsis er snudd til entusiasme for prefabrikkerte løsninger til teknisk rom, fordelerskap og føringsveier.

Rekordomsetning

Det er en godt fornøyd daglig leder Per Varhaug og en enda mer entusiastisk og optimistisk salgssjef Odd Johan Dias som mer enn gjerne vil gi oss en innføring i det som ser ut til å utvikle seg til å bli et norsk eventyr innen prefabrikkering av tappevann-, varme- og kombiskap, varme-, kjøle-, sprinkler og tappevannsentraler, rørgater og VVS-komponenter. På toppen kommer også at firmaet har sikret seg enerett på distribusjon av Redan-produkter i Norge. Selskapet, med 33 medarbeidere har i 2020 snudd trenden fra røde tall til å levere en rekordomsetning der økningen trolig blir på godt over 30 prosent, og pluss i regnskapene.  Når 2020 regnskapet foreligger regner Varhaug med at tallene viser en omsetning på 62 millioner kroner. Dette etter flere år med tunge investeringer for å gjøre bedriften til en innovativ aktør innen det norske VVS-markedet.

Seks år siden oppstart

VVS Prefab AS ble etablert høsten 2014 og har eiere og ansatte med lang erfaring i både bransjen og innen prefabrikkering. Per Kverneland Junior takket av som daglig leder i mars 2020 etter å ha lagt et godt grunnlag med blant annet å innføre ERP-system i 2019. Dermed ble Per Varhaug hentet inn fra Kverneland-gruppen, der han de siste årene har vært utviklingssjef. 45 åringen har også 14 år bak seg i NorDan. Fagutdanningen startet med teknisk fagskole innen maskinteknikk før han har sikret seg mastergrader fra BI innen administrasjon og ledelse, innovasjon, forretningsutvikling og strategi.
Han trivdes godt som teknisk sjef i NorDan med utvikling av produksjonsprosesser og investeringer for hele Europa. I Kverneland-gruppen hadde Varhaug ansvar for forskning og utvikling i Norge i tillegg til en del ansvar for ulike prosjekter i Frankrike, Nederland og Tyskland. Etter mange år med mye utenlandsreiser åpnet det seg en mulighet for å ta over den daglige ledelsen av VVS Prefab, - der han i betydelig grad har effektivisert og omorganisert bedriften.

- Mye er gjort, men det er fortsatt mulig å effektivisere ytterligere, mener den nye lederen.
Salgssjef Odd Johan Dias har vært distriktssjef for Armaturjonsson AS i Rogaland og Agder i en fem-års periode og deretter fem år i Elite Rørinspeksjon AS før han kom til VVS Prefab som leder for salg og markedsføring i 2014.

Bildet: Denne varme- og kjølesentralen skal leveres til en skole i Rogaland, og er at av de populære produktene som blir «skreddersydd» ved VVS Prefab i Bjerkreim. 

Sentralt plassert i Rogaland

Produksjonen foregår i moderne lokaler rett ved E39 på Røysland Industriområde i Bjerkreim kommune. Noen vil sikkert hevde at det er ute i «huttiheiti», men daglig leder Per Varhaug mener Bjerkreim ligger sentralt plassert med tanke på tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Det er bare en 40 minutters biltur til Sandnes vestover og Moi østover. Egersund ligger bare et steinkast sørover.
VVS Prefab har utviklet et bredt produktspekter, og har siden starten vokst til å bli en av de største aktørene innen prefabrikkerte fordelerskap. Det er mange og store konkurrenter som leverer gode fordelerskap, men VVS Prefab har valgt en nisje der de skreddersyr skapene etter kundens spesifikasjoner og behov. Dette kan være tekniske skap i enebolig, rekkehus, leilighetsbygg eller forretningsbygg. Hele forretningsideen er at fordelerskapene blir levert monteringsklare på byggeplass.

Kortere installasjonstid

- Dette sikrer optimal planlegging og minimaliserer installasjonstiden. Nå har vi fått tilbakemeldinger fra en av våre kunder som dokumenterer betydelige besparelser. Daglig leder i rørleggerfirmaet Volden Tollefsen, med sine 30 ansatte og medlem av Varme og Bad-kjeden, Christer Volden, er opptatt av kostnadseffektive løsninger og effektivisering på byggeplass. Han trekker fram et konkret prosjekt der selskapet regnet ut at de reduserte kostnadene med 32,9 prosent på et medium stort teknisk rom.
- Er det tekniske rommet av større størrelse, blir det desto høyere besparelse. Besparelsen skjer fordi VVS Prefab 3D-tegner løsningen etter mål og spesifikasjoner til hvert sted. Slik kan vi som rørleggere bygge det tekniske rommet på en sikrere måte, slår Volden fast. Han trekker også fram liten risiko og høy forutsigbarhet på byggeplass.

- Når vi har godkjent 3D-tegning og fått utviklet et produkt som er skreddersydd for vårt formål, minimerer vi risikoen for uforutsette hendelser underveis, er hans tilbakemelding.
- Ved å installere teknisk rom tidlig i byggeprosessen, vil vi som rørleggerfirma kunne levere oppvarming av bygget til byggherre gjennom hele oppføringen. Dette er lønnsomt, samtidig som vi får fordelen av å få testkjørt anlegget tidlig, legger Volden til.

Kjedesamarbeid

- Slike tilbakemeldinger takker vi selvsagt for, sier VVS Prefabs salgssjef Odd Johan R. Dias, som mener gode referanseprosjekter er helt avgjørende for å bygge tillit i markedet.
- Vi har store, internasjonale aktører som konkurrenter, og derfor må vi bygge sten for sten. Det har vi gjort de siste seks årene, og det må vi fortsette med. Det er nå inngått avtaler med flere av VVS-kjedene. VB er allerede nevnt og i tillegg kommer også VVS Norge, Bravida og en del større rørleggerfirmaer som ikke er tilknyttet noen av kjedene. Aktører som tar en rask likviditetssjekk ser jo at vi så langt har en svak likviditetsgrad, lønnsomhet og soliditet, og dessuten et minusresultat før skatt i 2019 på drøye fire millioner kroner.  De som leser våre regnskaper ser samtidig at vi de siste årene har foretatt betydelige investeringer, nettopp for å bygge en sterk bedrift. At vi i Korona-året har tatt markedsandeler og økt omsetningen med 30 prosent og nå også tjener penger, er et viktig vendepunkt for oss, understreker både daglig leder og salgssjef. 

Nøkkel til suksess

- Fornøyde rørleggere som ser potensialet for økt effektivitet og bedre inntjening, er selve nøkkelen for oss. Det er forventet at installasjoner skal gå raskere uten at det går ut over kvaliteten på arbeidet, og det er her våre produkter kommer inn som en del av denne kjeden. Derfor er jeg sikker på prefab-markedet vil vokse i årene som kommer. Dessuten er det stadig større behov for kompetanse, og vi sitter med spesialister på dette området samtidig som vi er oppdatert på det til enhver tid gjeldende regelverk. Det betyr at risikoen for den enkelte utførende rørlegger minimeres, understreker Per Varhaug.
- Vi ser at de store byggherrene og rådgiverselskapene nå også beskriver prefab-løsninger som en del av byggeprosessen, og for oss er det gode nyheter. Samtidig vet vi at flere aktører ønsker seg inn i dette markedet. 70-80 prosent av omsetningen vår dreier seg om spesialtilpassede prefabskap og derfor følger vi nøye med i «sladrespeilet» for å se hva som skjer bak oss, og så gir vi selv full gass framover, sier salgssjef Odd Johan Dias, og koster på seg et forsiktig smil.

Bredt sortiment

VVS Prefab prefabrikkerer en rekke ulike typer rørskap, som for eksempel tappevannskap, varmeskap med gulvvarme/radiator/viftekonvektor, kombiskap med VV-produksjon, varmepumpeskap, fjernvarmeskap og varmeproduksjon via VV-nettet. Her finnes en rekke variasjoner både i størrelse på selve skapkassen, lås på skapdør og innhold – tilpasset den enkelte kundes behov.
Tekniske VVS-skap leveres i alle størrelser og kan skreddersys etter behov enten de skal stå på badet, i ett kott, eller på vaskerommet. Her er det fokus på å samle alt i ett skap for å spar plass og komprimere innholdet for dermed å gjøre skapet så lite som mulig.

- Det er viktig at sluttbrukeren skal ha lett tilgang til skapet, derfor bruker vi en dør som ikke er hengslet og som kan åpnes uten å måtte trekke døren ut i rommet. Komponenter som skal avleses eller betjenes må være lett tilgjengelig. For ytterligere å forenkle, merker vi alle kurser og komponenter på en tydelig måte og ferdigprogrammerer termostater mot Master. I tillegg bruker vi dynamiske innjusteringsventiler som stilles inn på riktige vannmengder fra fabrikk. Det gir høyere driftssikkerhet uten at det koster mer, forklarer salgssjef Odd Johan Dias.

Komplette prefabrikkerte tekniske sentraler

- Produktene våre omfatter alt fra varme- og kjølesentraler, tappevannsentraler, shungrupper og fordelerstokker til mobile enheter, fortsetter salgssjefen, som nærmest opplever fabrikken som sin egen «godtebutikk» med alle tekniske duppeditter. Han er stolt over at alle tekniske sentraler blir skreddersydd til hvert enkelt prosjekt, fordi det sparer tid for rørlegger ved bygging av teknisk rom.

- Ved bruk av prefabrikkerte sentraler i teknisk rom reduseres dessuten risikoen både for feil og overforbruk av timer. Bruk av modell fra oss vil bedre både prosjekteringen og redusere timeforbruk ytterlige ved montasje i teknisk rom. Alt er på plass og godt merket slik at det nesten er umulig å gjøre feil. Vi tilbyr 3D-tegning av alle tekniske sentraler vi produserer, og kunden godkjenner tegningen før produksjonsstart. Slik sikrer vi at alle kunder får nøyaktig det produktet de forventer. 3D-tegningen benyttes også som produksjonsunderlag, og bidrar til økt kvalitet og effektivitet i produksjonen. Vi kan levere komplette løsninger som inneholder eksempelvis både pumper, energimåler, automatikk, reguleringsutstyr, dynamiske innreguleringsventiler, stengeventiler, tanker, varmepumper og kjeler. Selve sentralen blir vanligvis montert på rammer som er pulverlakkert eller i rustfritt, og med justerbare bein.
- Vi har mye erfaring og kunnskap om tekniske løsninger som fungerer, og vi ønsker å være en aktiv sparringpartner for å komme frem til best mulig resultat. Fornøyde rørleggere er den viktigste investeringen for oss, slår salgssjefen fast.

Bildet: Her produseres de på løpende bånd, 3-rørsystemene med varmeveksler, med produktnavnet Prefab X

Tekniske føringsveier

Som om ikke dette er nok produserer VVS Prefab også horisontale og vertikale føringsveier. Disse er i hovedsak til bruk for hovedføringer i sjakter og korridorer, men kan også benyttes på andre arbeidsområder blant annet i kulvert.
- De tekniske føringsveiene består av et rammeverk, der de tekniske fag har avsatt områder for sine tekniske føringer, og der det monteres rør, kanaler og kabelstiger etter ønske. Mål på produktene tilpasses hvert enkelt prosjekt. Dette er spesielt gunstig å bruke i bygg med gjentakelser av rom, eksempelvis kontorbygg. For entreprenører som leverer alle fag, vil dette bidra til å redusere installasjonskostnadene både i korridorer og sjakter, mener Odd Johan Dias.
Neste investering i Bjerkreim-bedriften er oppbygging av et eget laboratorium der ny utviklede produkter kan levetidstestes på en profesjonell måte både når det gjelder indre- og ytre påvirkninger.
- Alle produkter blir testet før levering, men med tillegg av levetidstest på nyutvikling tar bedriften et ytterligere steg i sin kvalitetssikring, mener daglig leder Per Varhaug.

Betydelig ordrereserve og referanseliste

Selv om Korona-situasjonen har gjort det mer krevende å drive et aktivt salg ute i markedet, antyder salgssjefen at ordrereserven ved nyttår nærmer seg 40 millioner kroner.
- Nylig ble det signert en kontrakt på totalt seks millioner, og slike kontrakter betyr mye for å trygge arbeidsplassene og utvikle selskapet ytterligere, mener han.
På det punktet får han medhold av sin daglige leder, som nok er noe mer nøktern når han ser inn i framtida. Det er imidlertid et faktum at Bjerkreim-selskapet allerede har opparbeidet seg en god referanseliste. Her finner vi leveranser til blant andre Oslo Lufthavn Gardermoen. Til den nye piren ble det levert 11 prefabrikkerte, ferdig isolerte varme- og kjølesentraler, spesialtilpasset etter kundens ønsker og krav.

- Til Radisson Blu Atlantic hotell i Stavanger er det levert 11 tekniske sentraler på kjøling, varme og tappevann, fem moduler med rørgater på til sammen 30 meter samt 10 prefabrikkerte fordelerskap.
Grilstad Marina er et av Trondheims største utbyggingsprosjekt. Prosjektet har mer enn 800 boliger samt 110 000 kvm næring. Til dette prosjektet er det levert rundt 100 kombiskap med tappevannsveksler. Ulven med Bravida der vi har levert og skal levere over lengre tid totalt, sier Varhaug.

Store prosjekter over hele landet

Rundt nyttårstider er det forventet at selskapet lander store prosjekter over hele landet, der flere av aktørene ønsker samspillskontrakter.
- Dette er alltid positivt for oss å komme inn i prosjektene på et tidlig tidspunkt, spesielt når det gjelder sjakter og horisontale løsninger da dette vil kunne gi store besparelser i form av plass og tid. Det vil dessuten øke vår mulighet til å levere større leveranser til det enkelte prosjekt. Dessuten er det store besparelser å hente på sentralsiden når vi kan komme tidlig inn i prosjektene, sier Per Varhaug.
- Det vil komme flere nyheter fra Bjerkreim-bedriften i 2021, og da kommer også fullt 3D underlag på vekslerskap, lover han.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår