Slik må Nordland tilpasse seg

 
Slik må Nordland tilpasse segIllustrasjonsbilde / Shutterstock
Kommunene i Nordland vil i fremtiden få større utfordringer med flom, havnivåstigning, overvann og skred. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som overleveres Nordland fylkesting i dag.

- I Nordland vil klimaendringen særlig føre til behov for tilpasning knyttet til større flommer og økt risiko for skred, havnivåstigning og stormflo og ekstremnedbør og økte problemer med overvann, sier Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i NVE/Norsk Klimaservicesenter.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

• flere og større regnflommer. I Nordland anbefales et klimapåslag på 40 % på beregnede flomvannføringer sør for Saltdal og 20 % for andre elver.
• økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og mulig økt fare for kvikkleireskred. Økt aktsomhet er viktig
• økte stormflonivåer på grunn av havnivåstigning
• kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom, stormflo og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Kari Øvrelid

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag. I tillegg øker faren for sørpe- snø- jord- og flomskred. Etter hvert som klimaet blir varmere og det blir mer regn, vil snøskredene minke mens sørpe- og flomskred vil øke.

- Mer flom, overvann og skred vil stille enda større krav til kommunenes risiko- og sårbarhetsvurderinger der man planlegger å bygge. For å unngå skader på liv og eiendom vil det bli begrensninger i hvor man kan bygge og bo, forteller Øvrelid.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår