Smarte bolighus rimeligere enn antatt

 
Smarte bolighus rimeligere enn antattIllustrasjonsbilde / Shutterstock
For noen år siden var Byggfakta sin dom at byggekostnadene kom til å stige kraftig som følge av nye, miljøvennlige byggereformer. Smarthus og miljøprofil ville kreve nye tekniske installasjoner, og strengere krav fortalte oss at prisen ville øke med 30 prosent.

Av Pål Engeseth

Stortingspolitikerne ønsket å holde kostnadene nede. Blant annet ønsket politikerne at kostnadene måtte holdes nede, for å unngå at inngangsbilletten for førstegangsetablerere skulle bli for høy. Vi vet ikke hvorfor, men bransjen og politikerne har faktisk langt på vei nådd denne målsettingen, spesielt når det gjelder boligbyggingen. Flere år senere viser de ferskeste tallene fra vår Byggfakta Live-database at kostnaden på nye bygg totalt har gått opp 28 prosent på landsbasis de siste fem årene, noe som må sies å være meget akseptabelt, sett i forhold til de kravene som er innført.

Forskjell på Prosjekttyper
Nærmere 3000 prosjekter er med i undersøkelsen, og selv om byggekostnaden siste kvartal har gått litt ned og undersøkelsen dermed er noe mer smigrende enn den ellers ville vært, er tallene gledelige, både for bransjen, for de ansvarlige politikerne og for de som skal inn på boligmarkedet. Boligprosjektene har hatt et spesielt fokus. Oversikten viser da også at nettopp boligprosjektene har en meget gunstig utvikling, med reel nedgang i byggekostnadene de siste 5 årene. Med en slik utvikling kan vi slå fast at entreprenørene i perioden har økt sin effektivitet formidabelt. Som oversikten også viser, er andre prosjekttyper langt fra like heldige. Verst ute er helsebygg som nesten har doblet kostnaden de siste 5 årene.

Kartet
Om vi legger til grunn en årlig gjennomsnittlig prisstigning på fire prosent, vil prisstigningen, omregnet i femårs-perioden utgjøre 22 prosent. Gjennomsnittet på landsbasis er i oversikten 28 prosent. De overskytende seks prosentene skyldes etter vår påstand utelukkende økte kostnader knyttet til tekniske installasjoner. Ut i fra geografi har vi merket store forskjeller mellom fylkene. I Hordaland har vi fått en spesielt unormal lav måling på denne registreringen av pris, per kvadratmeter, som gjør at vi holder denne utenfor omtalen. Buskerud derimot, som lå på landsgjennomsnitt for 5 år siden, har ligget på en stabil pris per kvadratmeter og har i dag en notering som ligger 10 prosent lavere enn byggekostnaden for fem år siden. Fylker som Oppland, Vestfold, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Finnmark har alle hatt en lav kostnadsutvikling. Fylker med lav vekst er merket grønne.

Vekst
Fylker som Hedmark og Troms topper på listen over kostnadsvekst med en vekst på henholdsvis 95 og 85 prosent. Begge fylkene lå godt under landsgjennomsnittet for 5 år siden og begge ligger i dag godt over landsgjennomsnittet. Oslo og Akershus er to andre fylker med høy vekst, med henholdsvis 76 0g 72 prosent. Oslo topper statistikken med høyest pris per kvadratmeter.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår