Snart kommer pumpedirektivet

 
Snart kommer pumpedirektivet Bildet: "Hvorfor vente?" Den tyske VVS- bransjen starter utfasingen av ineffektive sirkulasjonspumper.
03.05.12: Det såkalte ERP- direktivet fra EU, som trer i kraft 1. januar 2013, stiller høye krav til sirkulasjonspumpenes virkningsgrad. Tysk VVS- bransje har tatt konsekvensen av dette.
03.05.12: Det såkalte ERP- direktivet fra EU, som trer i kraft 1. januar 2013, stiller høye krav til sirkulasjonspumpenes virkningsgrad. Tysk VVS- bransje har tatt konsekvensen av dette.
Direktivet innebærer at alle frittstående, tetningsløse sirkulasjonspumper som produseres og selges, må ha en EEI- index på maksimum 0,27.

Utfasing av ineffektive sirkulasjonspumper med foreldet teknologi, er en lønnsom affære for den tyske stat, byggeiere, VVS- produsenter, grossister og installatører. Den tyske VVS- bransjen har nå startet en landsomfattende kampanje, ”Aktion pumpentausch”. Pumpeprodusentene Wilo og Grundfos har gitt sin støtte til kampanjen, som innebærer omfattende informasjonsmateriell, ulike PR- aktiviteter, annonser, info-møter og lignende, rettet mot bygge- og eiendomsbransjen, forvaltning og øvrige aktører i bransjen.

Pumper og pumpemotorer bruker cirka 1650 Terrawatt-timer strøm på verdensbasis. Det tilsvarer nesten halvparten av Europas totale strømforbruk. Ved bytte til energieffektive sirkulasjonspumper kan om lag 15 prosent av energiforbruket reduseres, ifølge Wilo.
Tyske bransjeorganisasjoner vil med denne kampanjen forsøke å bearbeide markedet til å selge og installere kun høyeffektive pumper, før direktivet trer i kraft fra nyttår.

Det som kommer er ikke et direktiv i ordets rette forstand, men en forordning, innenfor rammen av Økodesigndirektivet som ble innført i Norge ved at Økodesignforskriften ble gjort gjeldende fra 1.3.2011.

(Se Økodesign og energimerking av energirelaterte produkter)

- Forordninger (regulations), setter konkrete energieffektivitetskrav til ulike produktgrupper, for eksempel pumper. EU har en omfattende prosess for drive frem nye forordninger.
I EU gjelder en forordning fra den er vedtatt. I Norge vil en forordning formelt sett først være juridisk bindene på et noe senere tidspunkt.
Dette skyldes at forordningen både må aksepteres som en del av EØS-avtalen og deretter gjennomføres i norsk lov eller forskrift, sier Mats Eriksson, daglig leder i VKE, i en kommentar til VVS aktuelt. 

Inntil forordningen er gjennomført i norsk rett vil det gjeldende nasjonale regelverk gjelde, understreker han.
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle