Søker byggherreombud til avløpsprosjekt

 
Søker byggherreombud til avløpsprosjektIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Hurdal kommune ønsker å anskaffe byggherreombud for bygging av nytt avløpsrenseanlegg.

Av Bjørn Laberg

Anlegget skal gjennomføres som to totalentrepriser:

- RA teknisk: Totalentreprise prosess/maskin/automasjon.
- RA bygg: Totalentreprise grunnarbeider, bygg, VVS og elektro. Det skal anskaffes to byggherreombud, en ressurs for RA teknisk og en ressurs for RA bygg. Bygghereombud for RA bygg har koordineringsansvar for begge roller.

Om prosjektet:

• Hurdal kommune i en prosess for å bygge nytt avløpsrenseanlegg. Kommunen fikk i mai 2019 i utslippstillatelse for eksisterende renseanlegg, krav om å ha en renseløsning som innen 01.01.2024 tilfredsstiller sekundærrensekrav etter forurensingsforskriftens kapittel 14.

• Eksisterende anlegg har begrenset restkapasitet (2200pe), er nedslitt og har større vedlikeholdsbehov. Rehabilitering / oppgradering av kapasitet er derfor vurdert å ikke være hensiktsmessig. Kommunen har i overskuelig framtid behov for et renseanlegg med kapasitet opp mot 5000 pe, og med mulighet for ytterligere økning i et mer langsiktig perspektiv. 

• Det nye anlegget skal bygges på samme tomt som eksisterende renseanlegg, og eksisterende anlegg må være i drift til nytt er i gangkjørt. Dette gir noen utfordringer med hensyn på plassering av det nye anlegget, og bruken av arealer gjennom byggeperioden, noe som håndteres gjennom to totalentrepriser som kommunen er i gang med. 

Renseanlegget ligger sentralt plassert nær Hurdal sentrum, like ved sykehjemmet Hurdal Helsetun.

Tidsplan:

• Kontrahering prosess/maskin entreprise 25 mars 2022
• Kontrahering bygningsmessig entreprise anslått 2. kvartal 2022
• Byggestart anslått 4. kvartal 2022
• Ferdigstillelse anslått 2. kvartal 2024
• Prøvedrift 12 mnd. fra ferdigstillelse. 

Tiltakshaver: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
Tilbudsfrist: 10. januar 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår