Søker entreprenør til infrastrukturprosjekt

 
Søker entreprenør til infrastrukturprosjektIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Lillestrøm kommune ønsker tilbud på anleggsarbeider for bygging av nye vann- og spillvannsledninger, ny pumpestasjon og ny kommunal vei i Solbergområdet.

Av Bjørn Laberg

Prosjektet er basert på generalentreprise, hvor hele entreprisen leveres av en entreprenør. Denne engasjerer alle leverandører som underentreprenører og har det fulle ansvar for utførelsen av alle arbeider.

Solbergområdet vest for Skedsmokorset er et område som tidligere har vært gårder og hytter, men som over tid også har utviklet seg til å ha en signifikant andel eneboliger. Området har for tiden ingen tilknytning til det kommunale spillvannsnettet og en vannledning i grått støpejern fra ca. 1950 som har hatt flere driftsproblemer.

Kommunen ønsker å legge ny spillvannsledning for å få orden på utslipp og varierende spillvannsløsninger og samtidig legge ny vannledning. Dette er etappe 2 og inneholder bygging av nye vann- og spillvannsledninger langs Solbergveien, ny kommunal pumpestasjon for spillvann, og nye vann- og spillvannsledninger i Solberg Østli.

Anlegget inneholder også oppgradering av Solberg Østli til kommunal veistandard i forbindelse med overtagelse. Inkludert her er også ny belysning for Solberg Østli, el-kabler lagt i trekkerør og tilknytning til Hafslund sitt nett.

Arbeidet omfatter:

• Nødvendig tilrigging.

• Graving, sprenging og gjenfylling av ca. 1700 m VA-grøft.

• VA grøftene i Solberg Østli er grunne og skal fylles med Glasopor

• Kryssing av fylkesvei ved hjelp av boring/rørpressing av varerør.

• Oppgradering av Solberg Østli til kommunal veistandard, ca. 840m

• Belysning for Solberg Østli og Solbergveien, inkludert kabelgrøft for trekkerør og trekkekummer, ca. 1400 m

• Levering og legging av ca. 950m DN150 vannledning i duktilt støpejern, inkl. kummer

• Levering og legging av ca. 450m DN90-DN63 vannledning i PE100, inkl. nedgravde ventiler.

• Levering og legging av ca. 590m DN160 PVC spillvannsledning inkl. kummer.

• Levering og legging av ca. 400m DN125 PVC spillvannsledning inkl. kummer.

• Levering og legging av ca. 410m DN110 PE spillvannspumpeledning

• Levering og legging av ca. 180m DN200 PVC overvannsledning inkl. kummer og sandfang.

• Levering og legging av ca. 160m DN200 og DN300 Stikkrenner for veier og innkjørsler.

• Levering og oppsetting av 1 stk. kommunal spillvannspumpestasjon med overbygg.

• Stikkledninger ut av veg som tilknyttes private ledninger.

Tilbudsfrist: 15. oktober 2020

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Multiconsult

FAKTA:
Fylke: Viken
Tiltakshaver: Lillestrøm kommune
Entrepriseform: Generalentreprise
Verdi: cirka 20,5 millioner kroner
RI Grunn: Multiconsult
RI VA: Multiconsult

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.


 

Last gjerne også ned våre rapporter. Rapportene er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase. Disse inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter.


 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår