Søker rammeavtale for ventilasjon

 
Søker rammeavtale for ventilasjonIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ønsker å inngå rammeavtale for ventilasjonsarbeider for 1 år, med mulighet for forlengelse i 3 x 1 år.

Av Bjørn Laberg

FFI ønsker en leverandør som under denne rammeavtalen påtar seg ansvaret for feilsøking, tilstandskontroll, utbedringer, reparasjoner, vedlikehold og modernisering av alle ventilasjonsinstallasjoner på hele instituttet. Leverandøren må dessuten kunne lage beskrivelser, utføre beregninger, utarbeide underlag og planer og være utførende entreprenør for alle nye anlegg innen ventilasjon.

I tillegg til å levere personalressurser, innebærer rammeavtalen å anskaffe og levere nødvendig materiell og utstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre eller oppfylle avtalen. FFI ønsker videre å inngå en 24/7 vakt- og beredskapsavtale innen kontraktens virkeområde, som sikrer utrykning med kvalifisert personell innen 2 timer.

Rammeavtalen innbefatter en opsjon for en senere mulig utvidelse til også å inkludere årlig serviceavtale på spesifiserte ventilasjonsanlegg, avtrekkskap og punktavsug etter medgått tid og materiell. Rammeavtalens totale omfang anslås til en verdi av cirka 20 millioner kroner.

FFI ønsker å anskaffe følgende personellkategorier:

Ventilasjonsmontør:
Skal kunne utføre alle montørtjenester som omfatter komplett ferdigstilling av nyanlegg, rehabilitering, tekniske installasjoner og vedlikeholdsarbeider. Arbeidene forutsettes ledet av èn arbeidende bas.

Montørbas:
Arbeidende bas har i tillegg til oppgaver som montør, ansvar for koordinering av Leverandørens arbeider overfor FFI og være kontaktpunkt mot FFI for montasjearbeider.

Servicetekniker:
Skal selvstendig kunne feilsøke på anlegg og forstå prosesser for å kunne foreta optimalisering (innregulering og innstillinger) av drift av ventilasjonsanlegg. Må kunne idriftsette og igangkjøre nye ventilasjonsanlegg og løsninger. Skal kunne foreta tilstandskontroll og verdivurdering av anlegg.

Ingeniørtjenster:
Skal selvstendig kunne beskrive utskifting, ombygging og nyanlegg (prosjektering), herunder kunne utarbeide funksjonsbeskrivelser, kalkulasjon av materiellbehov, beskrivelse av eventuelle underleveranser og lage beskrivelse av forutsetninger for leveranse (leveranse fra FFI). Skal videre kunne utarbeide eller skaffe nødvendig FDV-dokumentasjon for anlegg.

Prosjektleder:
Skal lede prosjektering eller prosjektgjennomføring ved nyanlegg eller andre arbeider. Må kunne levere en komplett leveranse med transport av underleverandører og koordinering mot tilstøtende leverandører. Ansvarlig for å utarbeide fremdriftsplaner og at nødvendig FDV-dokumentasjon blir levert.

Seniorrådgiver:
Rådgiverrolle innen prosjektering, bygging og drift av anlegg med særdeles høye og spesifikke krav, både i forhold til luftkvalitet (renrom) og anlegg for høyrisiko laboratorievirksomhet.

FAKTA:
Prosjektnavn: Rammeavtale for ventilasjonsarbeider på Kjeller i Akershus
Fylke: Akershus
Kommune: Skedsmo
Tiltakshaver: Forsvarets forskningsinstitutt
Verdi: ca. 20 millioner kroner

Tilbudsfrist: 26. august 2019

Kilder: ByggeNorge / Byggfakta Live / Doffin

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Live.

 

Last også ned vår rapport om: De 100 kommunene som har de største prosjektplanene

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår