Søker totalentreprenør til skoleprosjekt på Sola

 
Søker totalentreprenør til skoleprosjekt på SolaBildet: Nybygget er bygningene i rødt som er plassert øverst og midt i skissen. I dag er det uteboder og en bane på dette området. Illustrasjon: Dark arkitekter
AKTUELLE PROSJEKTER: Sola kommune inviterer til konkurranse om totalentreprise på nybygg og ombygging av Storevarden skole.

Av Bjørn Laberg

Storevarden skole skal utvides pga. økt elevantall. Etter utbyggingen vil elevantallet være på ca. 385 elever. Storevarden skole ble bygd i 1982. Skolen har siden hatt flere ombygginger og for cirka ti år siden ble skolen bygd ut mot sør-øst. Skolen har i dag cirka 365 elever fra 1. - 7. trinn.

Nybygget som Sola kommune planlegger å oppføre i første omgang vil være på 780 kvadratmeter med en etasje. For å etablere dette er det en videre forutsetning at uteboder rives og fotballbanen demonteres. Nybygget vil forbindes med eksisterende skole med et takoverbygg.

Prosjektet omfatter blant annet:

• Del A: Nybygg (BYA 780 m2) klasserom, uteboder og vindfang. Takforbindelse og leskur i forbindelse med takform mot sør utgjør cirka 190 m2 overdekket uteareal. Eksisterende uteboder og leskur skal rives (BYA 200 m2).

• Del B: Ombygging til grupperom BRA 78 m2. 

• Del C: Ombygging til kontorplass BRA 135 m2.

• Del D: Ombygging til HCWC og garderober BRA 24 m2.

• Utearealer som skal oppgraderes utgjør cirka 10 dekar.

Litt fra VVS-delen av kravspesifikasjonen:

• Taksluk tilpasses den valgte taktekning. Det skal bygges overløp. Dersom sluket i en sone går tett, skal vann føres til nærliggende sone med sluk. Alle sluk skal være minimum 5 tommer med rist som skrus fast, og utføres med varme og sensor for slukvakt som føres til byggets SD-anlegg.

• Tappevannsopplegg utføres som skjult installasjon. Det skal benyttes «rør i rør» som tilkobles fordelerskap, med drenasje til rom med sluk eller med lekkasjesikring i skapet.

• Forbruksvannet skal forvarmes av varmepumpen og ettervarmes med el.kolbe. Blandetemperaturen skal kunne stilles til ønsket temperatur sentralt via SD-anlegg. Det benyttes varmtvannsirkulasjonsledning for disponibelt varmtvann rundt i bygget. Sirkulasjonen skal drives av en frekvensregulert sirkulasjonspumpe for å redusere energiforbruket

• Varmesentralen plasseres i teknisk rom og bygges opp med en vann/vann varmepumpe med elektrisitet som spisslast og backup. Varmepumpen skal være av type med inverterstyrt kompressor. Varmen hentes fra energibrønner.

• Det skal leveres et luftbehandlingssystem med en luftmengde på cirka 12.000 m3/h. Grunnet variabel bruk og belastning skal ventilasjonsanlegget bygges som et VAV anlegg. Luftmengden skal behovsstyres i alle rom med variabel bruk. I rom med konstant luftmengde benyttes CAV spjeld for å opprettholde konstant mengde.

• I klasserom med åpen montasje skal det benyttes dysekanaler som type Trox DKW. I musikkrom skal fortrengningsventilasjon benyttes. Bak perforert vegg skal det stedbygges ventiler for fortrengningsventilasjon. Ventilene skal bygges opp mellom stendere i bygningsmessige kamre.

• VAV og CAV spjeld leveres inklusive motor og nødvendig antall undersentraler for kobling. Kommunikasjonsprotokoll koordineres med automatikkleverandør. Spjeld leveres som type Trox TVE.

Estimert verdi på kontrakten er cirka 26.7 millioner kroner, eks. mva.

Tiltakshaver: Sola kommune
Tilbudsfrist: 13. desember 2021

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår