Sondre går mot strømmen

 
Sondre går mot strømmenBildet: - I kommunen får jeg videreutviklet ferdigheter som jeg ikke hadde før jeg kom til Tingvoll, sier avdelingsleder Sondre Rokstad Grimsmo (t.v). Her sammen med daglig leder i Vann Vest AS, Michal Forland. Foto: Odd Borgestrand
Sondre Rokstad Grimsmo er 28 åringen som går mot strømmen og valgte seg en liten kommune som arbeidsgiver i stedet for å gå inn i et bredt kompetansemiljø i et av landets rådgiverselskaper. Han håper flere unge sivilingeniører gjør det samme.

Av Odd Borgestrand

Sondre har en master i miljøteknikk fra universitetet i Stavanger i 2020 og gikk rett inn som hovedansvarlig for vei, vann og avløp i Tingvoll kommune. Kommunen ligger på Nordmøre med drøye 3000 innbyggere. 

Ingeniørkompetanse når ikke ut

De små og mellomstore kommunene er taperne i rekrutteringskampen i norsk vannbransje, og under VA-konferansen i Molde tidligere i høst sto rekruttering på dagsorden. Det er behov for 113 driftsoperatører hvert år i norske kommuner. Dessuten er det behov for 30 nye ingeniører og 37 nye sivilingeniører. 
- Høgskolesektoren har økt antall studieplasser de siste årene, men ingeniørkompetansen når ikke ut i hele landet. Samtlige nyutdannede sivilingeniører har gått til private foretak de siste årene. Kommunene og de interkommunale VA-selskapene har ikke klart å synliggjøre spennvidden av de mange spennende oppgavene en ingeniør eller sivilingeniør kan gå inn, sa Norsk Vann direktøren Thomas Breen blant annet. 

Røtter i kommunen

Sondre Rokstad Grimsmo har sine røtter i Tingvoll og hadde derfor lyst å bidra til å bygge ut en bærekraftig infrastruktur i kommunen. Vann og avløpsavdelingen består av fire medarbeidere. Tre er utegående operatører, mens Sondre har tittel som miljøingeniør, og tilbringer det meste av arbeidstiden innendørs.
- Kompetansemiljøet vårt er lite, og blir sårbart når vi ikke har så mange ben å stå på. Min stilling sto ubesatt i seks måneder før jeg kom til Tingvoll. Det betyr at kompetanseoverføring fra min forgjenger til meg faktisk var ikke-eksisterende. Dette er en utfordring når vi skal levere gode tjenester som er kostnadseffektive. Derfor er det viktig at mindre kommuner nå setter fokus på et sterkere samarbeid, sier 28-åringen. 

Går i lære hos driftspersonellet

 -Det er klart at de store rådgiverfirmaene er attraktive både på grunn av lønn og kompetansemiljø. Det hadde føltes tryggere å jobbe i et miljø der man hadde kunne støttet seg på erfaringen til andre, og dessuten får spisset ferdighetene ytterligere. Dersom lønn og kompetansemiljø var de eneste faktorene, hadde det nok blitt et privat rådgiverselskap framfor ansettelse i en kommune også for meg. Å jobbe i kommunen har derimot noen andre fordeler. Jeg kommer tettere på de investeringene som blir gjort og observerer konsekvensene av dem. Dermed får jeg muligheten til å utvikle ferdigheter som jeg ikke fikk på skolebenken. Dessuten sitter driftsoperatørene med mye kunnskap. De har innsikt i både praktiske og tekniske utfordringer med driften, sier han til VVS aktuelt.

Helt annen ballast

- Hurtig tilbakemelding på fra driftspersonellet er et bidrag til et lærerikt miljø. Når det er sagt savner jeg tryggheten og sikkerheten fra erfarne VA-ingeniører som har vært i bransjen i en årrekke, spesielt når det kommer til store investeringer og prosjektløsninger. De har en helt annen ballast enn det jeg kan vise til, sier Sondre.
Michal Forland er daglig leder i Vann Vest AS, en av de største driftsassistansene i Norge. Denne stillingen han har hatt siden juni 2019. Forland var tidligere daglig leder Sund Vatn og Avlaup AS, et kommunalt eid aksjeselskap, med ansvar for utbygging og drift av offentlige VA-anlegg i Sund kommune på Sotra utenfor Bergen. Han har tidligere 25 års ledererfaring blant annet fra Sway AS, et teknologiselskap som utvikler løsninger for offshore vindenergi. Forland mener de regionale driftsassistansene er svært viktig for de mindre kommunene. 

Presset på tilsyn og drift

- Det er de samme strenge reglene innen vann og avløp som gjelder for alle kommuner, enten de er små eller store. Det sier seg selv at de små kommunene har mindre ressurser enn de store. Det gjenspeiler seg i antall medarbeidere og i samlet kompetanse. Statsforvalterne har nå presset alle kommuner og fylkeskommuner på både tilsyn og drift med hjemmel i forurensningsforskriften. 
Mange av de mindre kommunene har ingen sivilingeniør innen VA, og dermed blir det et stort hull i intern kompetanse. Det betyr at kommunene blir helt avhengig av eksterne rådgivere med spesialkompetanse uten at de egentlig vet hva de bestiller eller hva de har behov for.
Kommunene må derfor søke samarbeid, og de regionale driftsassistansene kan være en kompetanse- sentral for kommunene. Et annet alternativ er at driftsassistansene ansetter sivilingeniører og ingeniører som kommunene i et distrikt kan «dele». Dermed oppretter vi et «utleie-regime» der driftsassistansene tar arbeidsgiveransvaret og ansvar for kompetanseheving, utdyper Forland.

Deler samme VA-norm

I Møre og Romsdal har driftsassistansen én person på deltid, men de 26 kommunene i fylket har ulike samarbeidsorganer i tillegg til assistansen. De åtte Nordmørskommunene har eget VA-samarbeid der de deler erfaringer og hjelper hverandre med faglige spørsmål. Seks av disse kommunene deler også samme VA-norm. Et tema som har kommet opp er kostnaden som hver enkelt kommune bruker på konsulentbistand i VA – arbeidet. For å kunne gjøre mer av dette arbeidet selv må mindre kommuner samarbeide tettere.
- En mulig løsning kan kanskje være å danne et interkommunalt konsulentselskap. Dette kan sikre et større fagmiljø, kontinuitet i bemanning og gjøre kommunene til mer attraktive arbeidsgivere. Vi jobber med det samme og må ikke finne opp løsningene hver for oss, enten det handler om høydebassenger, ledningsfornyelse, drift av renseanleggene eller nye prosesser på vannbehandling, for nå nevne noen aktuelle områder, sier Sondre Rokstad Grimsmo.

Behov for samarbeid

- Nå vil kravene til avløpsrensing forsterkes, også på de mindre avløpsanleggene. Det betyr sterkere behov for samarbeid. Jeg tror Driftsassistansene da vil være nøkkelen til samarbeid, dersom ikke flere kommuner selv satser på et langt sterkere interkommunalt samarbeid, eksempelvis gjennom interkommunale selskaper, sier Forland. 
Under kompetansedebatten i Molde kom det fram at 11 av de mindre kommunene på Sunnmøre er på gang med et tettere samarbeid, blant annet for å etablere en felles VA-norm. Det ble understreket at de små kommunene må jobbe smart for å løse sine utfordringer. Det viser seg at det er lettere å få midler til digitale løsninger enn å opprette nye stillinger. Uansett må kommunene nå gå offensivt ut for å sikre seg flere ingeniører og sivilingeniører. Den største utfordringen er at de små kommunene har et for lite fagmiljø. Kommuner som fortsetter med lave lønninger gjør seg dessuten avhengig av rådgiverselskapene, ble det hevdet under debatten.

 

 

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår