Sprinkler- eller vanntåkeanlegg?

 
Sprinkler- eller vanntåkeanlegg?
FAGARTIKKEL: Hvorfor velger noen sprinkler, mens andre går for vanntåke?

Av Svein Heggebø, faglig leder VB Tekniske

Vi skiller mellom brannslokkeanlegg for bolig og konvensjonelle brannslokkeanlegg, som er aktuelt for næringsbygg. Sprinkler- og vanntåkeanlegg for bolig skal redde liv, mens konvensjonelle sprinkler- og vanntåkeanlegg skal redde liv og verdier.

Både sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg er rørsystem, oftest montert i taket, som leder vann fram til dyser. I dysene er det ventiler som er stengt av en liten glassbulb. Den inneholder væske. Når temperaturen blir høy ved brann, utvides væsken og glassbulben eksploderer. Vannet spruter da ut fra den lokale dysen. Det er bare dysen(e) som ligger i sonen der det blir stor oppvarming, som løser ut.

Her kan du lese mer om ulike typer sprinkleranlegg

Det finnes i hovedsak to forskjellige typer sprinkler- og vanntåkeanlegg med ulike egenskaper som kan brukes i næringsbygg:

• Våtanlegg med vann, eventuelt vann og glykol ved frostfare
• Tørranlegg som inneholder trykkluft

I mange tilfeller kan det være behov for å kombinere to eller flere typer slokkeanlegg i et næringsbygg. Både sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg spruter vann og slokker brann, men på forskjellige måter, og med ulike dråpestørrelser, vannmengder og trykk.

Enkelt forklart er hovedforskjellen på sprinkler- og vanntåkeanlegg:

• Sprinklerdråper fukter og kjøler
• Vanntåkedråper fukter, kjøler og kveler

I et vanntåkeanlegg spruter det bittesmå vanndråper ut av dysene når de blir utløst av brann. Dråpene er så små at de oppleves som tåke. Brann trenger som kjent oksygen, og «tror» at den får oksygen av tåken. Men vannet den får i stedet, kveler brannen. Teknisk forklart er forskjellen at sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg har ulike definisjoner:

Sprinkler:

Vanndråper >= 1 mm i diameter
Vanntrykk maks 12 bar, normalt cirka 4 bar

Vanntåke:

Vanndråper < 1 mm i diameter, det vil si vann i «tåkeform»
Vanntrykk til lavtrykksanlegg maks 16 bar, normalt 12 bar
Vanntrykk til høytrykksanlegg > 60 bar

I praksis betyr dette at vanntåkeanlegg kan ha mindre rørdimensjoner enn tradisjonelle sprinkleranlegg for å oppnå samme slokkeeffekt. Ulempen med vanntåkeanlegg er at det nesten alltid må ha en trykkøkningspumpe. Behovet for en pumpesentral er hovedgrunnen til at vanntåkeanlegg gjerne ligger noe høyere i pris enn sprinkleranlegg, som kan klare seg med trykket i kommunal ledning – med mindre dette ikke er for lavt. I så tilfelle må også sprinkleranlegg ha en pumpesentral til å øke trykket, og prisforskjellen mellom anleggene blir jevnet ut.

Hvorfor velger noen sprinkler, mens andre går for vanntåke?

Et brannslokkeanlegg med vann blir vanligvis installert når man bygger nytt bygg, men også en del eksisterende bygg etterinstallerer brannslokkeanlegg. Det er vanligvis et kostnadsspørsmål om man skal gå for det ene eller det andre, men det finnes også bygg der vanntåke ikke er godkjent. Kostnadsforskjellen ligger som nevnt hovedsakelig i at man må inn med trykkøkningspumpe i vanntåkeanlegg, noe som også genererer en litt mer omfattende elektroinstallasjon.

Hovedrør i vanntåkeanlegg er normalt lagt med syrefaste rør. Det gir et anlegg lang og uproblematisk levetid, da det ikke utvikles noen form for korrosjon i rørene. Sprinkleranlegg er vanligvis lagt med sorte stålrør. Begge former for brannslokkeanlegg blir installert med ulike typer rør av plast, for eksempel CPVC og Red Pipe der slike rør er godkjent brukt.

I en del vanntåkeinstallasjoner kan man bruke dyser med lavt trykkfall og med god tilgang på vanntrykk, vil dette gjøre vanntåkeanlegg direkte økonomisk konkurransedyktige opp mot sprinkleranlegg hvis man unngår å installere trykkøkningspumpe.

Når er det mest hensiktsmessig å velge vanntåkeanlegg?

Vanntåkeanlegg bruker litt mindre vann enn sprinkleranlegg. Det gjør at kravene til vannforsyningen er noe lavere. Dråpenes størrelse og mindre vannmengde gjør også at vannskadene etter slokking med vanntåkeanlegg blir mindre omfattende enn med et tradisjonelt sprinkleranlegg. Tåkeanlegg kan derfor være mer aktuelt for eksempel på museer, gallerier og i verneverdige bygninger, men er også vanlig i næringsbygg og der hvor tilgangen på vanntrykk er begrenset.

På steder hvor det estetiske spiller en større rolle, kan vanntåkeanlegg ha en fordel med små deler og små rørdimensjoner som er lettere å montere «skjult». I nybygg er mange sprinkler- og vanntåkeanlegg integrert i takkonstruksjoner. Gjennom beregninger får man informasjon om hvilket trykk og vannmengde det enkelte anlegg skal ha. Det er viktig at vanntilførselen holder det minimumstrykket og den vannmengden som er foreskrevet ved beregnet forbruk. Derfor er det et krav at vanntilførselen blir testet jevnlig, og at testene blir dokumentert.

Vanntåkeanlegg og sprinkleranlegg er sårbare for feil, og krever nøye planlegging og kunnskap når de installeres. Rørene i tåkeanlegg må tåle høyere trykk enn rørene i sprinkleranlegg, samtidig som de har en mindre dimensjon. Hvor rent vannet er, har også betydning. Hvis anlegget blir utløst, blir vannet presset ut gjennom ørsmå åpninger i sprinklerdyse og vanntåkedyse. Det er derfor viktig at vannet er rent og fritt for partikler som kan tette dysene.

Merk også følgende:

• Sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg regnes som spesialprodukter, og alle som prosjekterer, monterer og utfører service på slike anlegg må være spesialutdannet og ha gyldig autorisasjon for denne type arbeider.

• Lovverket krever at alle brannslukkesystemer blir kontrollert årlig.

• Service skal utføres etter retningslinjene fra leverandøren.

Kilde: VB Bloggen

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår