Stort behov for yrkesfag

 
Stort behov for yrkesfag
NHOs kompetansebarometer der 5500 av NHOs medlemsbedrifter har svart, viser et stort behov for yrkesfag i fremtiden.

Resultatene fra NHOs kompetansebarometer ble nylig presentert. Dette barometeret gir en pekepinn om hvilken kompetanse næringslivet trenger fremover. Dette skal være en del av grunnlaget for dimensjonering av utdanningssystemet, og er et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje. Bedriftene som har svart i årets kompetansebarometer melder om et stort behov for ansatte med yrkesfag og fagskole.

Yrkesfag gir mange fordeler
Yrkesfag åpner opp for muligheter du ikke ville fått om du hadde valgt studiespesialisering. Med yrkesfag, har du mulighet til å gå ut i yrkeslivet så snart du har fullført opplæringen, eller du kan ta videreutdanning som for eksempel fagskoleutdanning. Du har også mulighet til å ta påbygging til generell studiekompetanse, dersom du senere vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Det er stor fleksibilitet i studieløpet. Om du ønsker, kan du etter to år på skole velge å fortsette som lærling i to år for å få fagbrev. Om du ikke ønsker lærlingplass, kan du også velge å fullføre den videregående opplæringen ved å ta et tredje år på skolen, Vg3. Ved å fullføre Vg3, vil du få Generell studiekompetanse, noe som kommer godt med om du ønsker å studere videre på høyskole- og universitetsnivå.

Fagbrev
Yrkesfagutdannede med fullført fagbrev, har mange forskjellige karrieremuligheter. Du kan enten velge å gå direkte ut i yrkeslivet, eller du kan gå videre på høyere utdanning. Flere utdanningsinstitusjoner har egne program for studenter med relevant fullført fagbrev. Her vil du få mulighet til å bygge videre på kompetansen du har med deg fra videregående skole. En annen mulighet er å ta mesterbrev eller fagskoleutdanning.

Økte krav til omstillinger og etter- og videreutdanning, gjør at etterspørselen etter fagskoleutdannede vil øke i årene fremover. I dag er det ca. 16.000 fagskolestudenter i Norge. Det utgjør kun seks prosent av Norges totale studentmasse. NHO mener dette er altfor få i forhold til behovet i arbeidslivet. Fagskole er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde som ligger på nivå mellom videregående skole og høyskole.

Fleksible utdanningsløsninger
6 av 10 bedrifter som har svart i årets kompetansebarometer, sier at det er aktuelt å øke kompetansen til dagens ansatte ved å oppfordre dem til, og legge til rette for at de tar svennebrev eller fagbrev.

- Det er viktig at utdanningssystemet tilbyr fleksible tilbud som kan tas i kombinasjon med jobb, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle