Sunt inneklima – det viktigste vi har

 
Sunt inneklima – det viktigste vi harIllustrasjonsbilde: Getty Images
KRONIKK: I disse dager er Coronaviruset på alle nyhetssider, og ulike arrangementer blir kansellert eller utsatt på grunn av fare for smitte. For meg er alt dette en påminnelse om at helse og et sunt inneklima er det viktigste vi har –det er tross alt derfor vi jobber i denne bransjen.

Av Sturla Ingebrigtsen,
Head of Nordic Sales, TROX Auranor Norge AS

Perspektivene på dette er mangfoldig, men på mange områder er det service og vedlikehold som er nøkkelen – eller motsatt; mange problemer som kommer av mangel på service og vedlikehold.

Brannsikkerhet for storkjøkken

I de senere årene har man opplevd flere branner i storkjøkken relatert til kull- og vedfyrte griller. I en nyutgitt rapport fra FIRE Reasearch ble problematikken belyst fra ulike hold, og det ble vurdert om det skulle stilles strengere krav til kanalnettet for slike installasjoner. Konklusjonen var at i stedet for å bygge kanaler som skulle tåle høye temperaturer (pga. fett i kanalnettet), bør man fokusere på å fjerne fettet. I dette ligger bedre oppfangingssystemer, hyppigere vedlikehold på filter samt hyppigere kanalrensinger. De ønsker altså å redusere faren for å at man får et sår, i stedet for å skrive ut resept på større plaster.

Salderingspost

Argumentet virker fornuftig, men utfordringen er at drift og vedlikehold ofte er en salderingspost og blir nedprioritert, med økt brannrisiko som resultat. Et strengere krav til kanal-kvalitet kan gi større sikkerhetsmargin for at en storbrann oppstår, men det kan også bli en sovepute mot bedre vedlikehold. Min påstand at vi som bransje bør bruke dette for å understreke at regelmessig service og vedlikehold er essensielt for utstyret vi leverer. Mange i bransjen lever tross alt av å selge slike tjenester.

Adiabatisk kjøling

For mange som opplevde helseproblemer skapt av bygninger på 70- og 80-tallet (Sick Building Syndrome) blir det å nevne befuktning i ventilasjon som å vifte med en rød klut. Problemene i bygningene den gang var sammensatte, og ble blant annet relatert til avgassing fra materialer, begrenset luftskifte, samt fuktproblemer, hvor fuktproblemene i mange tilfeller ble tilskrevet (med rette) til befuktning i ventilasjon. Når man samtidig vet at befuktning, med hensikt å øke fuktnivået i luften, er svært kostbart, er det mange som blir skeptiske. Adiabatisk kjøling baserer seg på å tilsette fuktighet i luften med den hensikten å oppnå kjøling. For å redusere helserisikoen blir fuktigheten som oftest tilsatt i avtrekksluften, og varmegjenvinneren blir brukt for å overføre kjølingen til tilluften.

Hyppig og godt tilsyn

Resultatet er kjøling med svært lavt effekt- og energiforbruk. Flere anlegg har nå installert denne typen kjøling, og der hvor de har sikret en optimal installasjon (riktig tilføring av vann, tilstrekkelig avstand til andre komponenter, begrenset lufthastighet, renset vann for å ikke tette utstyret, helautomatisert automatikk for systemet) OG har et hyppig og godt tilsyn og service på utstyret, fungerer dette svært godt. Kjøleeffekten kan bli begrenset ved enkelte klimasituasjoner (når fuktinnholdet i uteluften er høyt), så for å sikre stabil kjøling hele året kan man kombinere med en tradisjonell kjøleinstallasjon, men denne kan da reduseres i størrelse (installert effekt).

Nye VAV-spjeld som skal kunne måle i nedsmusset anlegg

For enkelte typer anlegg har VAV-spjeld i avtrekkskanaler blitt påvirket av smuss, og spesielt skjer dette på steder hvor smuss og fukt er i kombinasjon som f.eks. avtrekk fra bad på hotellrom. Resultatet er at målestasjonen i VAV-spjeldet blir nedsmusset, og enheten måler og regulerer feil. Både vi og andre har derfor lansert nye VAV-spjeld på markedet som «i større grad skal tåle nedmusssing» uten å måle feil, men risikerer vi ikke å øke risikoen for andre problemer? Er vi i ferd med å gjøre bransjen en stor bjørnetjeneste?

Kjempeproblem

Bilder fra slike nedsmussede målestasjoner viser forholdsvis stor avsetning av støv i avtrekkskanalene, og når vi vet at disse avtrekkskanalene fra hotell-bad har til tiden høyt fuktinnhold, vil det vel også være risiko for muggsopp? Mange tenker her at dette ikke er noe problem siden det foreligger på avtrekks-kanalen, men da vil jeg gjerne minne om at roterende varmegjenvinnere (som oftest brukes på hotell på grunn av høy effektivitet) også har en viss overføring av forurensning fra avtrekk til tilluft. For et enkeltstående rom vil forurensningsnivået være lavt, men om problemet oppstår fra samtlige rom vil dette kunne bli et kjempeproblem.

Enkle løsninger under utvikling

I stedet for å installere utstyr som skal fungere ved tilsmussede kanaler bør vi vel i stedet tilstrebe at kanalnettet skal være rent, både på tilluft- og avtrekkssiden? I et hotell i Bergen foretas det nå analyse av støvet funnet i avtrekkskanalen for å finne ut hva kilden er, og med svaret på dette kan man se på ulike løsninger. Enkelte steder i utlandet er det vanlig å bruke filter i avtrekksventilene, en metode vi har ansett både som dyrt, vedlikeholdskrevende og unødvendig, men kanskje er dette den beste måten om forurensningskilden i bygget ikke lar seg fjerne? Enkle løsninger som løser det reelle problemet er under utvikling. Vi må i hvert fall unngå økt helserisiko ved at vi reduserer noen av symptomene uten at vi reduserer/fjerner sykdommen.

Økt kompetanse og stolthet

Hensikten med denne artikkelen er å slå et slag for bedre vedlikehold av systemene våre, for det er viktige installasjoner vi jobber med. Service og vedlikehold har vært en salderingspost, hvor kreative tilbud og oppdragsbeskrivelser har blitt fremlagt, og hvor hensikten har vært å redusere prisen opp imot redusert arbeidsinnhold. Fokuset i bransjen bør vært motsatt, hvor alle la sitt gode navn og rykte på å gjøre en plettfri jobb hver gang, og da med en betaling som forsvarer de timene som må brukes. Bransjeforeningen VKE har i lengre tid jobbet med å få satt opp en fagutdanning som ventilasjonstekniker og nå begynner det å nærme seg, noe som forhåpentligvis skal øke både kompetansen og stoltheten for arbeidet som gjøres. I dette ligger det en mulighet for hele vår bransje, men da er det viktig alle som jobber med inneklima melder sin interesse for å bidra.

Første steg vil være å utdanne de som har jobbet i bransjen i mange år, innenfor service og vedlikehold, slik at disse kan veilede lærlingene kommer, og neste steg er å melde seg som lærling bedrift. Hvis vi gjør dette riktig, kan vi heve både kvaliteten og renommeet som vi alle er så avhengig av.
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår