Ti av ti sykehjem med legionella-avvik

 
Ti av ti sykehjem med legionella-avvikBildet: - Vi finner det urovekkende at alle ti sykehjemmene hadde avvik knyttet til forebygging av legionella, heter det i en oppsummeringsrapport fra Avdeling Miljørettet Helsevern i Bergen kommune. Illustrasjonsbilde: Getty Images
Fra høsten 2018 til våren 2019 deltok hordalandskommunene Bergen, Austevoll, Osterøy, Fjell, Øygarden, Sund og Os i en landsomfattende tilsynskampanje innen miljørettet helsevern i sykehjem. Her ble det avslørt avvik rundt legionellaforebygging i alle de ti sykehjemmene som var valgt ut til denne tilsynskampanjen.

Av Bjørn Laberg

- Vi finner det urovekkende at alle ti sykehjemmene hadde avvik knyttet til forebygging av legionella. Særlig siden beboere ved sykehjem har høyere risiko for å bli syke av denne bakterien. Vi håper at denne tilsynskampanjen medfører at flere sykehjem blir oppmerksomme på hvor viktig det er med systematisk legionellaforebygging, heter det i en oppsummeringsrapport fra Avdeling Miljørettet Helsevern i Bergen kommune, som VVS aktuelt har fått tilgang til.

Samtlige ti med legionellaavvik
Ti av ti sykehjem hadde avvik ved legionellaforebygging, selv om noen av disse hadde startet risikovurderingen. De uvalgte ti sykehjemmene i tilsynskampanjen var: Adventistkirken sykehjem, Mildeheimen sykehjem, Ladegården sykehjem, Slettemarken sykehjem (alle Bergen kommune), Stendi Austevoll pleie- og omsorgssenter (Austevoll kommune), Fjell sjukeheim (Fjell kommune), Luranetunet bu- og behandlingssenter (Os kommune), Tednebakkane omsorgssenter (Øygarden kommune), Osterøytunet (Osterøy kommune), og Sundheimen (Sund kommune)

Ingen risikovurdering av vannfordelingssystemet
- Miljørettet helsevern fører ikke regelmessige tilsyn med sykehjem, men vi ser det som aktuelt å føre tilsyn med flere. Da vil vi særlig etterse at krav til legionellaforebygging og forhåndsundersøkelser av tuberkulose og MRSA følges. Vi fant at mange sykehjem gjør enklere tiltak for å forebygge legionella. Dette var gjerne regelmessig klorbehandling av dusjslanger og dusjhoder, kontroll av temperatur i varmtvannstanker og gjennomspyling av lite brukte tappepunkter. Ingen sykehjem hadde imidlertid gjort en risikovurdering av vannfordelingssystemet slik som Folkehelseinstituttet beskriver at det skal gjøres, heter det videre i rapporten.

Fulgte ikke de mer omfattende råd
Avdeling Miljørettet Helsevern bemerker at uten en slik risikovurdering er det usikkert om sykehjemmene gjør nok for å forebygge legionella. De fleste sykehjemmene fulgte riktignok råd som Folkehelseinstituttet anbefaler for vanlige hjem, men ikke de mer omfattende rådene som sykehjem bør følge. Sykehjemmene vil få følgende pålegg, med noen interne variasjoner:

1) Sykehjemmet må utføre en risikovurdering av vannforsyningssystemet. Det må kartlegges hvor i vannforsyningssystemet det kan vokse legionellabakterier. Risikoområder for vekst er blant annet områder hvor vann er eller kan være mellom 20 og 60 °C, områder hvor vann står stille over tid, og vannrør med blindledninger.

2) Som et ledd i risikovurderingen bør sykehjemmet ta mikrobiologiske prøver av tappepunkt som har både risiko for vekst og spredning en gang i måneden i ett år. Dersom dette ikke gjøres må sykehjemmet begrunne dette skriftlig, med dokumentasjon som viser at beskyttelsen mot legionella likevel blir god nok.

3) Der risikovurderingen viser at risikoen for vekst og spredning av legionellabakterier er uakseptabelt høy må det gjøres tiltak. Dette kan være etablering av rutiner eller tekniske tiltak.

4) Før risikovurdering er gjennomført må sykehjemmet snarest etablere enkle rutiner for å redusere risiko for legionellasmitte: Alt vann i varmtvannsberedere skal regelmessig være oppvarmet til minst 70 ºC. Alle dusjhoder og -slanger må rengjøres og desinfiseres hver 3. måned. Dusjhoder og -slanger som har vært ute av bruk i mer enn en måned må rengjøres og desinfiseres før bruk. Lite brukte tappepunkter må gjennomspyles ukentlig.

Merknader rundt inneklima
Ved enkelte sykehjem virket ikke ventilasjonsanlegget godt nok, ventilasjonssystemet var slått av på grunn av utskiftning, det var for dårlige rutiner for lufting, eller rutiner for inneklima ble ikke fulgt. To av ti sykehjem hadde avvik knyttet til inneklima eller ventilasjon. I tillegg fikk 4 av 10 merknad. Disse sykehjemmene vil få pålegg eller anbefalinger om å forbedre rutinene sine.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår