Unikt BIM-bibliotek for VA-bransjen

 
Unikt BIM-bibliotek for VA-bransjenBildet: 3D Warehouse er verdens største digitale objektbibliotek og inneholder millioner åpne SketchUp 3D-modeller som brukerne selv har bidratt med.
Et VA-bibliotek med digitale 3D-modeller av bransjens produkter er nå fritt tilgjengelig i nettskyen. Det åpne biblioteket med VA-bransjens ´byggeklosser´ kan sterkt effektivisere VA-bransjen – og er resultatet av et norsk FoU-prosjekt, med Oslo VAV og Trimble i spissen.

Visjonen har vært å skape et felles datagrunnlag, en felles forståelse og en enhetlig bransjepraksis der prosjektaktørene kan samhandle gjennom en sentral prosjektmodell. I tillegg til Oslo VAV og Trimble har også Vianova Plan og Trafikk, Baezeni, Norske Rørgrossisters Forening og Norsk Vann vært bidragsytere i FoU-prosjektet.

Hvorfor BIM-bibliotek?
I likhet med andre BA-områder har også VA-bransjen et sterkt behov for å utnytte 3D-prosjektering og BIM. Men terskelen for å prosjektere i 3D er relativt høy, spesielt i kommunal sektor. Derfor prosjekteres det fortsatt mye i 2D.

Enhver VA-tegning koster mellom 40.000 og 80.000 kr å holde oppdatert i hele prosjektets levetid. Tilsammen utgjør det mye penger for en kommune. Oppdaterte BIM-modeller derimot, eliminerer mer eller mindre bruken av tegninger og vil kunne redusere totalkostnadene kraftig. Forvaltningen av VA-dataene gjøres mye bedre i en ´levende´ BIM-modell – som berikes hele veien fra prosjekteringen til og med etter at anlegget er bygget. Dette leder videre til enklere drift og forvaltning for etaten.

– Det nye BIM-biblioteket vil gjøre det betydelig enklere å gå over til 3D-prosjektering og bygge opp 3D-kompetansen i kommunene, sier Mats Fensholt, prosjektleder og Trimbles ansvarlige i FoU-prosjektet. – Vi tror derfor produktbiblioteket sterkt vil fremme bruken av BIM i VA-prosjekter. Målet er at alle skal klare å bruke 3D.

3D for alle – gratis
Det tekniske utgangspunktet for FoU-prosjektet har vært Trimbles åpne modellbibliotek 3D Warehouse og 3D-verktøyet SketchUp. Grunnen til valget er at disse begge er fritt tilgjengelige og har blitt de facto-standarder på sine områder. SketchUp, som tidligere var eid av Google, er i dag et av verdens mest brukte designverktøy for å lage digitale 3D-modeller. Verktøyet er gratis, intuitivt og fleksibelt, og utviklet for å kunne lage 3D-modeller av alle slag. Googles opprinnelige intensjon med SketchUp var å bruke det i forvaltningen av alle bygninger i verden. I Trimbles versjon er SketchUp tilgjengelig for alle – til all mulig 3D-design verden over.

Gratis 3D-varehus
3D Warehouse er verdens største digitale objektbibliotek og inneholder millioner åpne SketchUp 3D-modeller som brukerne selv har bidratt med. Biblioteket består av 3D-modeller av ´alle mulige´ ting – som bygninger, vinduer, dører, interiør, biler, båter, leker – ´you name it´ – modeller som det er fritt frem å laste ned og gjenbruke i sin egen design eller prosjektering. Det er fritt for alle å bruke, lagre og dele modeller.

3D Warehouse inneholder imidlertid i mindre grad detaljerte og målriktige fagprodukter som kan utnyttes profesjonelt – særlig innen VA. Det er nettopp dette FoU-prosjektet har tatt sikte på å gjøre noe med – sammen med litt egeninnsats fra VA-bransjens egne aktører.

Åpent og fritt produktbibliotek
Alle produktleverandører har fått fri tilgang til SketchUp og 3D Warehouse for å kunne legge inn sine produkter med tilhørende FDV-dokumentasjon i egne VA-objektkataloger i biblioteket. Eierskapet til, og oppdateringen av produktinnholdet, er leverandørenes ansvar. Trimbles rolle dreier seg kun om forvaltningen av VA-biblioteket i 3D Warehouse og teknisk støtte og opplæring for de som måtte ønske det.

Det åpne SKP-formatet integrert i SketchUp er lagringsformatet i biblioteket. Produktmodellene kan eksporteres til AutoCAD vha en plugin, og kan importeres/eksporteres direkte til/fra Novapoint. Novapoint 21 har fått en egen SketchUp-knapp som gjør dette svært enkelt. Trimble har laget en kobling mot SketchUp som gjør at man kan ta produktobjektene direkte inn i sin Novapoint/Quadri-modell.

I tillegg tilbys en API (Application Programming Interface) som andre verktøyleverandører kan bruke for å få sine modeller inn i 3D Warehouse. FoU-prosjektet ønsker ingen monopolsituasjon rundt formater og bruken av biblioteket og resultatene. VA-modellbiblioteket skal være fritt for alle – også internasjonalt – noe forøvrig leverandørene kan utnytte eksportmessig.

Fjerner flaskehals
– Produktbiblioteket blir på denne måten et bindeledd mellom brukeren, leverandøren og markedet, poengterer Mili Myrteza Terstena, VA-ingeniør i Trimble. – Her kan alle enkelt legge inn og oppdatere sine produktmodeller, som umiddelbart blir gjort synlig og tilgjengelig. Leverandørene kan velge å laste opp objektene med tilhørende FDV-dokumentasjon eller lenke til produktene på egne nettsider. De kan også lenke til NRF-databasen – og kan selv bestemme om produktene skal tilbys offentlig eller privat.

Enkel, økonomisk datalagring
– Også brukerne kan lage egne samlinger av produktmodeller over de som de bruker mest, f.eks. iht. den normen kommunen følger. Dermed blir det også lettere å finne produktene man jobber med, og man slipper at de opptar mye plass på egne maskiner. Kommunen kan på den måten bruke 3D Warehouse til å forvalte sine produktmodeller istedenfor å ha dem liggende på ulike servere her og der.

Viser vei for andre kommuner
Som landets ledende VA-aktør har Oslo VAVs rolle i FoU-prosjektet vært å bidra med faglige råd og utprøving av resultatene. Etaten har også laget et ´komme-i-gang-hefte´ og et eget demoprosjekt for å lette innkjøringen.

– Et allment tilgjengelig produktbibliotek bestående av leverandørenes 3D-modeller kan bidra sterkt til bedre samkjøring og forvaltning av infrastrukturen under bakken, uttaler Terje Rødberg i Oslo VAV. Han har vært sentral i styringsgruppen for FoU-prosjektet. – Løpende oppdaterte 3D-modeller i hele livssyklusen av VA-prosjekter vil kunne føre til vesentlig effektivisering, besparelser og høyere kvalitet av infrastrukturen. All informasjon om VA-objektene vil kunne berikes og utnyttes i alle ledd og prosjektfaser.

FOU-prosjektets ønskemål har forøvrig vært å harmonere resultatet med BIM-standardiseringen generelt i BA-næringen, og spesielt Statens Vegvesen og Bane NORs modellhåndbøker. Så langt har det vært mest fokus på geometri i biblioteksdatabasen, og ikke så mye attributter og informasjon om objektene, men dette vil komme etter hvert, opplyses det.

Frir til hele VA-bransjen
– Vi håper nå at fagmyndigheter og bransjen tar vel imot det nye produktbiblioteket. Ettersom kravene til 3D-prosjektering og tverrfaglig samhandling i nye prosjekter blir stadig viktigere, tror vi dette vil bli en kjærkommen bransjeportal som vil gjøre 3D og BIM enda enklere – for alle parter, appellerer Mats Fensholt i Trimble.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår