Utfordrende prosjekt for Rambøll

 
Utfordrende prosjekt for RambøllBIldet: Ferry Smiths, fagsjef for bygningsfysikk i Rambøll, har fått et spennende energiprosjekt i Lerkendal Hotell
19.06.12: Rambøll er energi- og bygningsfysikkrådgiver for Lerkendal Hotell. Hotellet har i media blitt omtalt som «verdens mest energivennlige hotell».
19.06.12: Rambøll er energi- og bygningsfysikkrådgiver for Lerkendal Hotell. Hotellet har i media blitt omtalt som «verdens mest energivennlige hotell».
Målet er maksimalt energibruk på 50 kWh/kvm per år, det vil si knapt 20 prosent av det som i dag er forskriftskravet for hotellers energibruk.
Energikonseptet og helhetlige fasadeløsninger er utviklet av Rambøll, på oppdrag for entreprenøren HENT AS. Det spektakulære bygget vil bestå av et 75 meter høyt tårn med 400 rom, en stor konferansesal og kontorarealer - totalt cirka 25 000 kvadratmeter.

Tenker helt nytt
- For å oppnå det lave energinivået i hotellet, har vi vært nødt til å tenke helt nytt og utenfor den berømte boksen. Innovative løsninger som er integrert i bygget er blant annet en separat sjakt der vi anvender naturlige termiske krefter for ventilasjon, et bookingsystem basert på mer energieffektiv planlegging av rommene, smarte fasadeløsninger, optimalisering av glassareal, bruk av varmepumpe og av termisk solenergi (totalt inntil 400 kvadratmeter med solfangere). Disse er noe av eksempler på sentrale tiltak som skal bidra til å nå de ambisiøse målene, forklarer fagsjef for bygningsfysikk i Rambøll, Ferry Smits.

Viktig referanseprosjekt
- Den største utfordringen har vært å benytte eksisterende teknologi og å gjennomføre løsninger som kan føre til mye lavere energibruk enn det man har oppnådd i referanseprosjekter. Vi har vært nødt til å utvikle løsningene helt fra starten i prosjektet sammen med entreprenør, arkitekt og de øvrige rådgivere, forklarer rådgiver i bygningsfysikk, Kristin Elvebakk I Rambøll.
- Til tross for at det fortsatt er mange hinder som skal forseres før målene innfris, er vi rimelig sikre på at dette vil bli et viktig referanseprosjekt for fremtidige hotellprosjekter med ambisiøse målsettinger om lavt energibruk, sier Elvebakk.

Gravearbeidene er allerede i gang og hotellet skal stå ferdig sommeren 2014. Prosjektet har fått støtte fra Enova med 14 millioner kroner.
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle