Utlyser varmeprosjekt på Snåsa

 
Utlyser varmeprosjekt på SnåsaIllustrasjon: Snåsa skole og den nye planlagte flerbrukshallen, hvor nytt varmeanlegg skal etableres.
AKTUELLE PROSJEKTER: Snåsa kommune inviterer til tilbudskonkurranse om bygging, eie og drift av komplett varmesystem ved Snåsa skole og flerbrukshall.

Av Bjørn Laberg

Snåsa kommune ønsker å få levert ny oppvarmingsløsning til Snåsa skole og flerbrukshall, basert på biobrensel. 

Rammeavtalen vil ha en varighet på 15 år med, mulighet for forlengelse i ytterligere 5 + 5 år, til sammen maksimal varighet på 25 år. Kontraktens verdi vil være cirka 1 million kroner per år, noe som innebærer 25 millioner kroner i løpet av rammeavtalens varighet.

Snåsa skole består av skolebygg for h.h.v barneskole og ungdomsskole, samfunnshus, gymsal og svømmehall, samt ny flerbrukshall som skal oppføres nå i løpet av 2020/21.

Om eksisterende anlegg, Snåsa skole:

Oppvarmingsanlegg

• 1 stk (Bio)Oljekjel: Buderus Logano GE 515. Kapasitet: 570 kW. (Bio)Oljebrenner type Weishaupt WL40Z-A.

• Det påpekes at det i senere tid har vært utført konvertering av eksisterende oljekjele til nå å kunne fyres med bioolje. Dette i sammenheng med myndighetskrav om utfasing av fossilt brensel, gjeldende fra 2020.

• Det vannbårne varmeanlegget er dimensjonert med høy systemtemperatur. Anlegget har en turtemperatur på: 80 °C, og med returtemperatur på: 60 °C ut fra kjelanlegget i fyrrom. Varmeanlegget i fra fyrrom har installert frekvensregulerte hovedpumper, type Grundfos Magna 50-120 F. 

• Oppvarming av bygningsmassen via vannbårent varmeanlegg med kombinasjon av høytemperatur radiatorer og lavtemperatur gulvvarme.

• Romoppvarming via høytemperatur radiatorer for ungdomsskole og samfunnshus.

• Romoppvarming via vannbåren gulvvarme for barneskole og for garderobedel i gymsal og svømmehall.

Ventilasjonsanlegg:

• Bygningsmassen har 7 stk. ventilasjonsanlegg, hvorav alle anlegg med vannbåren høytemperatur varmebatterier. Varmebatteriene på ventilasjonsanlegget er dimensjonert for systemtemperatur: 80/60 ˚ C.

• 1 stk. avfuktingsanlegg type Menerga for svømmehall.
Berederanlegg

• Til forsyning av varmt tappevann for bygningsmassen er det i fyrrom installert 4 stk. seriekoblede varmtvannsberedere av type: CTC Ferro Modul, a 300 l fra 1992 Kapasitet: 2 stk. med el.kolber a 14 kW

• Forvarming varmt tappevann via egen kurs med tappevannsveksler, og sirk.pumpe.

Om ny flerbrukshall:

Oppvarmingsanlegg

• Oppvarming av garderober og sosialdel er tiltenkt etablert med vannbårent varmeanlegg med lavtemperatur gulvvarmeanlegg, med evt. panelovner som kaldrassikring under høye/store glassfelt.

• For selve hallen benyttes strålepanel i tak.

Ventilasjonsanlegg

• Bygningsmassen er tiltenkt etablert med 3 stk. ventilasjonsanlegg, separate anlegg for h.h.v. hall, sosialt rom og garderobedel, hvorav alle anlegg med vannbårne varmebatterier. Varmebatteriene på ventilasjonsanlegget må dimensjoneres for lavtemperatur systemtemperatur: f.eks. 50/30 ˚ C.

Berederanlegg

• Til forsyning av varmt tappevann for bygningsmassen er det tiltenkt å etablere forvarming fra varmeanlegg. Beredere i serie med varmeveksler mot samlestokk, alternativt coil i bereder. I tillegg installeres el.kolber i beredertank for topping av temperatur.

Norconsult har vurdert alternative oppvarmingsløsninger, og totalt sett fremkommer det at konsepter med biobrenselanlegg, basert på pellets og flis, vil være mest økonomisk fordelaktige.

Tilbudsfrist: 10. juni 2021

Verdi: 25 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår