VA-nettet - en risiko for innbyggernes helse

 
VA-nettet - en risiko for innbyggernes helseIllustrasjonsfoto: Gamle rør må skiftes ut i langt raskere takt.Tilstanden i deler av det norske vann- og avløpsnettet utgjør en risiko for forurensning med betydning for innbyggernes helse, mener RIF. Foto: Odd Borgestrand
STATE OF THE NATION 2021: Tilstanden i deler av det norske vann- og avløpsnettet utgjør en risiko for forurensning med betydning for innbyggernes helse. Vann- og avløpsnettet er delvis utdatert og det er manglende kapasitet til å transportere avløpsvann.

Av Odd Borgestrand

Samtidig gir klimaendringer og fortetning økte vannmengder, og store vannmengder tilført renseanlegg og lekkasjer bidrar til forurensning.

Det er noen av de tøffe konklusjonene som kommer fram i rapporten State of the Nation, som ble lagt fram av administrerende direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening i dag.

I rapporten står det at økning i sentrale investeringer og endrede finansieringssystemer blir viktig framover, i kombinasjon med strengere myndighetskrav. Det kreves også en innsats fra lokale bestillere og leverandører, blant annet for å sikre nødvendig oppgradering av renseanlegg og at prosjekter gjennomføres effektivt med rett kompetanse, gode prosesser og verktøy.

Tilstandskarakter 3

RIF benytter i rapporten en karakterskala fra 1 til 5 for å signalisere den generelle tilstanden innen de ulike sektorene som omfattes av rapporten. Tilstandskarakter 5 betyr at anlegget er som nytt og tilfredsstiller dagens krav og behov. Tilstandskarakter 1 betyr at anlegget ikke kan oppfylle sin tiltenkte funksjon. Vann og avløp får tilstandskarakter 3, som betyr at anlegget har en akseptabel, men ikke god standard, i henhold til dagens krav og behov. Det må forventes ekstraordinært vedlikehold for å opprettholde drift, og fremtidige investeringer er nødvendig.

Tilstandskarakteren er den samme som ble vurdert i State of the Nation 2019. Karakteren begrunnes med at RIFs eksperter har sett en tendens til økning i investeringer de siste fem årene. Det har også vært et økende fokus i samfunnet på området med gradvis mer aktivitet. Samtidig er det fortsatt manglende reservekapasitet for rent drikkevann i en rekke kommuner.

Manglende kapasitet

Rapporten fastslår at ledningsnettet har betydelige svakheter med svært varierende tilstand og manglende kapasitet til å transportere avløpsvann. De største utfordringene omfatter delvis utdaterte vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg, økte vannmengder som følge av klimaendringer og fortetting, samt forurensning som følge av lekkasjer og store mengder uønsket regnvann tilført renseanlegg. Ledningsfornyelsen er lavere enn anbefalte tall fra Norsk Vann (opp mot 1 prosent) og Mattilsynet (2 prosent)

Rekruttering

Med tanke på de store oppgavene, mener RIF det også en kritisk faktor å ha nok kvalifisert arbeidskraft i kommunene - både driftsoperatører og ingeniørkompetanse. Mange har utfordringer med å rekruttere ingeniører med VA-kompetanse og fagmiljøet blir derfor svært lite. Det er en trend med en svak økning i antallet studenter som utdannes innen vann- og avløpsfagene. Likevel har kommunene generelt en stor utfordring med lav bemanning, sett i forhold til oppgavene, heter det videre i rapporten, der vi kan kjenne igjen mange av konklusjonene fra tidligere uttalelser fra ledelsen i Norsk Vann.

Les mer i neste utgave av fagbladet Byggfakta 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår