- Valutasituasjonen er en krise i krisen

 
- Valutasituasjonen er en krise i krisenBildet: - Det er klart at når kronen over natten mister mye av sin verdi, blir konsekvensene dramatiske for de som importerer, sier Bjarne Haugland – daglig leder i VA og VVS produsentene VVP. Foto: Odd Borgestrand
- Valutasituasjonen er en krise i krisen for en rekke næringer i Norge, sier Bjarne Haugland – daglig leder i VA og VVS produsentene VVP.

- En undersøkelse blant medlemmene tatt opp i uke 13 viser at valutasjokket påvirker hele bransjen, og at mer enn 80 % vurderer permitteringer. Vi er svært urolige for hva valutasituasjonen betyr for hele bygg- og anleggsbransjen, og for våre medlemmer spesielt. Det er klart at når kronen over natten mister mye av sin verdi, blir konsekvensene dramatiske for de som importerer, sier Bjarne Haugland i en pressemelding.

For å kartlegge hva den økonomiske krisen i kjølvannet av COVID-19 betyr for VA og VVS-produsentene har VVP fått Zynk AS til å gjennomføre medlemsundersøkelser både i uke 12 og 13. Tallens tale er tydelig:

• Over halvparten av VA og VVS-produsentene merker lavere ordreinngang og redusert aktivitet
• Flertallet preges av å ha syke ansatte eller ansatte i karantene
• Nesten alle merker valutasjokket kraftig
• Bare et mindretall har allerede gjennomført permitteringer, men 80 % vurderer å permittere i framtiden dersom utviklingen fortsetter.   

Valutasitusjonen er nå kritisk, også for VA og VVS-produsentene.

- Fordi svært mange nå tvinges til å selge med tap.
- Fordi krisen forsterkes når kunder hamstrer varer i frykt for prisstigning og at prosjekter skal stoppe opp på grunn av varemangel.
- Fordi krisen ytterligere forsterkes når man reelt sett opplever at ordremengden viser klare tegn til å gå ned når fremdriften på prosjektene går ned og planlagte prosjekter utsettes.

Medlemmene av VVP har gjennomgående solgt varer uten mulighet til å justere prisen etter det dramatisk fallet i kronekursen parallelt med at andre aktuelle valutaer har styrket seg. I sum betyr det at svært mange nå tvinges til å selge varene med tap grunnet manglende forståelse og henvisning til avtaler som urimelig begrenser muligheten til å øke prisene.

Dersom det ikke blir gjort justeringer i slike avtaler, så vil de norske importørene / leverandørene bli stående med hele regningen for valutasvingningene som har inntruffet, og uten mulighet til å få disse dekket. Svingningene i kroneverdien som omfatter de fleste inngåtte avtaler rammer alle svært hardt og på en måte som ingen kunne forutse. Resultatet blir med stor sannsynlighet at mange ender med konkurs.

Importører/leverandører i alle bransjer må forvente at kostnadene for den svekkede kronekursen må bæres av samfunnet i fellesskap. Om ikke har Norsk avtalerett unntaksbestemmelser for å fange opp situasjoner ingen kunne eller burde forutse, samt situasjoner som gir urimelige utslag. Det siktes her til blant annet Avtalelovens § 36 «En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretnings-skikk å gjøre den gjeldende. Det somme gjelder ensidige bindende disposisjoner.»

- Forutsetningene og balansen i avtalene er vesentlig forrykket, og det har oppstått en så stor skjevhet at den må rettes opp. Importører / leverandører forventer derfor at grossister, kjeder, entreprenører og andre handlende så vel som byggherrer og vi forbrukere umiddelbart åpner opp for prisjusteringer som kompenserer for skjevheten som har oppstått, sier Haugland.

- Med bakrunn i denne alvorlige situasjonen har VVP, sammen Norsk Stålforbund og Ventilasjons- og Blikkenslagernes landsforbund, sendt brev til storting og regjering. Der ber vi om at staten umiddelbart instruerer sine byggherreorganisasjoner om å akseptere økte priser som følge av valutasvingningene. Det er også innhentet en juridisk vurdering knyttet til denne henvendelsen, sier Haugland.
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår