Varsler krisetiltak for VA og VVS

 
Varsler krisetiltak for VA og VVSBildet: - Valutasituasjonen er særlig kritisk fordi den vil måtte føre til vesentlig heving av salgsprisen i en situasjon med stor økonomisk usikkerhet og et krevende marked, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP, i en pressemelding. Foto: Odd Borgestrand
En undersøkelse blant medlemsbedriftene i VA- og VVS produsentene (VVP) viser at over 80 % av bedriftene melder at de i løpet av den nærmest framtiden vil kunne måtte permittere ansatte.

- Nær halvparten opplever allerede en uke inn i krisen at salg og antall oppdrag synker. 75 % av medlemmene svarer at valutasituasjonen påvirker deres virksomhet i negativt og i vesentlig grad. Valutasituasjonen er særlig kritisk fordi den vil måtte føre til vesentlig heving av salgsprisen i en situasjon med stor økonomisk usikkerhet og et krevende marked, sier daglig leder i VVP, Bjarne Haugland i en pressemelding.

- En av tre VVP-medlemmer rapporter om at prosjekter i offentlig regi utsettes eller reduseres som følge av COVID-19 utbruddet. I denne situasjonen er det særlig viktig at stat, kommune og offentlig eide selskaper ikke bidrar til å ytterligere forsterke nedkjølingen av økonomien, men tvert om opprettholder sin aktivitet og sine innkjøp. Bedriftene i VA og VVS-sektoren har høy kapasitet, nær 9 av 10 melder at fremdeles ikke ser utfordringer når det kommer til å levere inn i prosjekter og til kunder, sier Haugland.

Tiltak:

I årene som kommer trenger Norge å øke tempoet i oppgradering av vann- og avløp for å ta igjen etterslep og tilpasse samfunnet ti klimaendringene. Dersom nøkkelkompetanse og kapasitet forsvinner fra VA og VVS-sektoren, vil det gjøre framtidige investeringer dyrere og vanskeligere. Tiltak som holder bransjen gående gjennom denne uforutsette, globale hendelsen vil kunne betale seg på sikt.

• Opprettholde prosjekter og innkjøp i offentlig regi. Planlagte og igangsatte offentlige prosjekter må i så stor grad som mulig opprettholdes. Der sykdom eller karantene vanskeliggjør dette bør offentlige etater samarbeide om å sikre framdrift. I en kritisk situasjon i markedet er det avgjørende at det offentlige bremser aktivitetstallet, fremfor å forsterke det. Staten bør opprette en egen sikkerhetsmekanisme som både trygger kommuner, statsforetak og de som leverer prosjekter til disse mot overskridelser forårsaket av den ekstraordinært lave kronekursen

• Raskt igangsette nye offentlige oppgraderingsprosjekter innen van, avløp og elektro. Behovet for å ruste opp vann- og avløp er stort og veldokumentert. En rekke kommuner har allerede planer for oppgraderinger som vil være nødvendige. Disse bør igangsettes raskt. Kommunene bør tilføres ekstraordinære midler for å øke aktiviteten på disse områdene. Både VA og VVS-sektoren har betydelig ledig kapasitet og vil kunne levere raskt, rimelig og effektivt på nye offentlige prosjekter.

• Igangsette planlegging og prioritering av framtidige oppgraderinger: Dersom krisen blir langvarig vil det være kritisk at ledige hender benyttes til å gjøre oppgraderingsarbeid ut over de planer som allerede foreligger i kommunene. Nasjonale myndigheter bør derfor bistå kommunene i å raskest mulig utvikle nye oppgraderingsprosjekter som kan gjennomføres i en situasjon med mye ledig kapasitet i VA og VVS-sektoren.

• Utsette innbetaling av skatter og avgifter. I en rekke bedrifter er likviditetssituasjonen kritisk, blant annet som følge av den svært svake kronen. En rekke tiltak har blitt iverksatt for å sikre likviditeten i bedrifter, men med den forverrede kronekursen er det behov for å utvide disse.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår