Venter betydelig fall i klimamarkedet

 
Venter betydelig fall i klimamarkedet
Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitten har sendt norsk økonomi inn i en lavkonjunktur. Deler av økonomien stoppet helt opp i mars og april, og veksten i 2020 ventes å bli historisk svak.

2020 likevel bedre enn fryktet

Mye har gått bedre enn fryktet og det er først og fremst boligbyggingen som ventes å gå bedre enn i forrige prognose. Koronakrisen har så langt rammet bygg og anlegg i mindre grad enn mange andre næringer, men utsiktene for nybygg de nærmeste årene er svekket. Til tross for koronakrisen, viser prognosene en nedgang på kun 2 % i byggemarkedet i år, men nedgangen kan tilta i styrke neste år. Da venter Prognosesenteret en nedgang på 5 %, etterfulgt opphenting i 2022, med 4,5 % vekst, målt i faste priser.

Etterdønningene vil merkes i mange år

Selv om mye av samfunnet har åpnet opp igjen, vil etterdønningene av pandemien merkes i mange år, både her hjemme og globalt. Myndighetene har siden kommet med store tiltakspakker i flere runder for å avhjelpe den for mange håpløse situasjonen. Selv om smitten har økt noe siden grensene åpnet i midten av juli, er virusutbruddet i Norge for øyeblikket fortsatt under kontroll. Det gir håp om at samfunnet og økonomien vil fortsette å returnere til mer normale forhold framover.

– BNLs og bransjeforeningenes arbeid med tiltakspakker for å holde hjulene i gang har bøtet på noe av fallet i byggenæringen, sier Thor Lexow, adm.dir i VKE.

Venter betydelig fall i alle regioner

Verdien av nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg anslås til 12,3 mrd. kroner i 2019, som var omtrent det samme som i 2018, målt i faste priser. Nedgangen ser ut til å bli noe mindre enn vi fryktet denne våren, og vekst i installasjon i nye yrkesbygg kan bidra til at klimamarkedet får volumvekst i år. Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig.

Prognosene for 2021 viser en nedgang på nesten 9 %, målt i faste priser. Det er imidlertid større usikkerhet rundt disse anslagene enn normalt. Igangsettingen har utviklet seg litt sterkere enn ventet den siste tiden. I tillegg vil ventilasjonsarbeidene på store prosjekter igangsatt i 2019 antakelig fortsette inn i 2021, og dempe svingningene noe. Det vil si at veksten i år kan bli lavere, og nedgangen neste år, mindre.

Klimamarkedet holder seg oppe i de fleste regioner i år, med unntak av Sørlandet, der aktiviteten ligger an til å falle allerede i år. De andre regionene får nedgang neste år. Midt-Norge er ventet å få en sterkere opphenting i 2022 enn de andre regionene. Kalkulasjonspriser for tekniske fag fortsetter å øke og utgjorde 43 % av kostnadene for kontorbygg i 2019. Kalkulasjonsprisen for ventilasjon og kjøling i kontorbygg økte med godt over 4 % i perioden fra 2018 til 2019.

VKEs markedsrapport høsten 2020

VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS. Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten.

Kilde: VKE.no

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår