Ventilasjonsteknikk ‒ nytt lærefag fra 2020

 
Ventilasjonsteknikk ‒ nytt lærefag fra 2020Illustrasjonsbilde: Shutterstock
- En ventilasjonstekniker må beherske spennet mellom strømningsteknikk, termodynamikk og elektronikk og kunne justere sensorer og pådragsapparater, slik at resultatet blir optimalisert energiforbruk og god luftkvalitet.

Av Thor Lexow,
administrerende direktør
VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi

VKE har i flere år jobbet tett med medlemsbedriftene, faglærere og utdanningsmyndighetene for å få etablert ventilasjonstekniker som et eget lærefag i den videregående skolen. I mars la kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner frem den nye strukturen for yrkesfagutdanningen som skal gjelde fra 2020. Endelig fikk vi konkrete resultater av lang innsats fra flere ildsjeler i bransjen.

Investering i god folkehelse
Dagens bruk av bygninger med store endringer i internlaster, forurensningskilder og personbelastning over døgnet setter nye krav til tekniske løsninger for å oppnå ønsket inneklima på en energieffektiv måte. Et godt inneklima skapes i stor grad av ventilasjon, et velfungerende ventilasjonssystem er derfor en rimelig investering i god folkehelse. Ventilasjonsanlegget skal sikre et innemiljø fritt for negative påvirkning utenfra som eksempelvis svevestøv, pollen, forurensning, radon og fukt. Klimabransjen opplever store utfordringer med å skaffe kvalifiserte arbeidstakere, og dagens yrkesfaglige utdanninger i videregående skole klarer ikke å dekke kompetansebehovet. Ventilasjonsteknikerutdanningen vil bidra til å løse utfordringene ventilasjonsbransjen har med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, og et stort skritt i retning av å løse samfunnets problem med dårlig inneklima og økt krav til energinøytrale bygg.

Komplekse maskiner
VKE anslår at det udekkede behovet for ventilasjonsteknikere er stort, antakelig flere tusen, og ser for seg en fremtidig utdanningstakt på mer enn 200 ventilasjonsteknikere per år. Utgangspunktet er å etablere en helhetlig yrkesfaglig ventilasjonstekniker-utdanning. Ventilasjon er et fagfelt som grenser mot fagretningene blikkenslager og byggautomasjon.
Dagens ventilasjonsanlegg er komplekse maskiner som representerer et spenn mellom kraftige roterende maskiner og fintfølende sensorer, og styringsapparater med desentralisert datakraft med nettilkopling.  En ventilasjonstekniker skal bidra til å oppfylle nasjonale og internasjonale krav til inneklima og effektivisere energibruk i boliger og næringsbygg. Ventilasjonsteknikeren skal forestå kontroll, oppstart og innregulering av ventilasjonsanlegg i næringsbygg og privatboliger, i tillegg til overlevering og opplæring av anleggseiers driftspersonell.

Tverrfaglig kompetanse
Ventilasjonsteknikeren skal også kunne samarbeide med den som er ansvarlig for å sikre god integrasjon med byggets andre tekniske anlegg (ITB-ansvarlig). Ventilasjonsteknikeren må ha basisferdigheter i elektro, kjøling og automasjon for å kunne feilsøke på nye og eksisterende ventilasjonsanlegg, samt god innsikt i de tverrfaglige tekniske anleggene i bygninger. Raske byggeprosesser og kompliserte tekniske løsninger gjør at de ulike fagene kommer i inngrep med hverandre under montasje, idriftsettelse og feilsøking. Ett eksempel er oppvarming, som kan skje via ventilasjonsanlegget, men også fra panelovn, kjel, varmepumpe, fjernvarme eller en kombinasjon av disse. Derfor etterspør næringslivet fagarbeidere med tverrfaglig kompetanse, som ikke bare kan sitt eget fag, men også forstår tilgrensende fag.

Fokuserer på funksjon
Ventilasjonsteknikerfaget overtar der blikkenslageren slutter. Blikkenslageren monterer anlegg og når anleggene er montert kommer ventilasjonsteknikeren inn og forestår igangkjøring, oppstart, drift og vedlikehold. Dette er et fag som fokuserer på funksjon, det er ikke et montasjefag. Ventilasjonsteknikk skal bygge på elektrofag. Det vil si at de fremtidige lærlingene begynner på Vg1 elektrofag, går videre på et nytt Vg2 ventilasjonsteknikk før de går i lære. Sentralt i utdanningen er å beherske inneklima og energibruk samt å tilegne seg nødvendig elektroteknisk kompetanse til å kunne arbeide på ventilasjonsanlegg. Fagpersonene må kunne elektriske arbeider slik at de kan bytte likt mot likt og foreta enkle til- og avkoblinger av det utstyret som sitter i et ventilasjonsanlegg.

Praksiskandidater
Arbeidslivet trenger fagarbeidere med teoretisk og yrkesfaglig kompetanse på høyt nivå. Utdanningen må også være tilpasset voksnes behov for å gjennomføre læretid, samt behov for å kunne formalisere sin kompetanse gjennom praksiskandidatordningen. For bygg og anlegg, og særlig for fagarbeidere og håndverkere, har uformelle kvalifikasjoner vært viktig. Innen bygg og anleggsnæringen er det antatt at i overkant av 50 prosent av de som arbeider som fagarbeidere og håndverkere har uformell utdanning, det vil si kun realkompetanse (BNL rapport: Enkel å være seriøs). Det er mange med realkompetanse på nivå med fagutdannede og disse må få mulighet til å ta formell eksamen og fagbrev som praksiskandidat.

§3-5 i opplæringsloven
VKE vil arbeide med å tilrettelegge for en praksiskandidatordning etter §3-5 i opplæringsloven, slik at de med lang og relevant praksis kan ta fagbrev som ventilasjonstekniker. Dette vil omfatte personer med lang praksis i et lærefag, praksisen skal være minst 25 prosent lengre enn læretiden. Praksis må dokumenteres og den skal dekke de mest vesentlige delene av Vg3-læreplanen. Tidligere skolegang i det relevante lærefaget kan gi godskriving i tid. Praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for Vg3 i lærefaget. Før den praktiske fagprøven kan avlegges, må eksamen for praksiskandidater på Vg3-/Vg2-nivå (yrkesteoretisk prøve) være bestått.

Veien videre
VKE har levert inn forslag et sluttkompetansedokument til Utdanningsdirektoratet som beskriver hva en ferdig utdannet ventilasjonstekniker skal beherske. Dette dokumentet vil være grunnlaget for å utvikle læreplanene for Vg2 og Vg3. Arbeidet ledes av Utdanningsdirektoratet. Høsten 2018 starter det konkrete arbeidet med å endre og utvikle læreplaner for ventilasjons- og kuldeteknikk Vg2 og Vg3. VKE deltar i arbeidsgruppene som utarbeider læreplaner for det nye ventilasjonsteknikerfaget og det eksisterende kulde- og varmepumpemontørfaget. Læreplanene vil først være klare for elevene høsten 2020.

Meld bedriften din inn i VKE og vær med på å støtte arbeidet med ventilasjonsteknikerutdanningen.
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår