Vi seirer på alle fronter!

 
Vi seirer på alle fronter!Illustrasjonsbilde
Første halvdel av 2015 har vært forrykende. Aldri tidligere har diskusjonen OM vi skal bruke åpneBIM vært mer stille.

Av Steen Sunesen, daglig leder buildingSMART Norge

Samtidig eksploderer etterspørselen etter informasjon om - og løsninger for - HVORDAN man skal bruke våre verktøy og metodikk. Ser vi oss et øyeblikk over skulderen og tar et raskt tilbakeblikk på det siste halve året har vi god grunn til å skryte av oss selv, våre aktive medlemmer og det arbeidet som er lagt ned. Hør bare her:

Vi har i foregående halvår lansert vårt hittil største prosjekt; «buildingSMART Norge Guiden.» Et prosjekt vi har jobbet intensivt med helt siden høsten 2012. Guiden har blitt det verktøyet en samlet norsk byggenæring har savnet. Med Guiden i hånd kan alle herved stille standardisere krav til BIM-leveranser i et hvilket som helst prosjekt. Guiden er fleksibel, lettfattelig og kan brukes uavhengig av hvor i prosjektet du måtte befinne deg, eller hvilken fagdisiplin du tilhører. Det tar i dag mindre enn fem minutter å registrere et prosjekt og få printet ut en fiks ferdig BIM-maual for det respektive prosjektet. Kanskje da ikke så merkelig at Guiden vekker stor oppsikt og interesse internasjonalt. Vi gleder oss til å ta den i bruk i prosjekter og utvikle den videre.

Årets buildingSMART konferanse var antagelig tidenes mest mangfoldige. Med sine tjue allsidige, dype og tematisk varierte foredrag viser ikke bare konferansen med all tydelighet at Norge ligger i det absolutte tetsjiktet når det kommer til bruk, utnyttelse og innovasjon innenfor åpenBIM. Foredragene viser også at åpenBIM er på vei inn i alle prosesser og at det bare er fantasien som setter grenser for hva buildingSMART-verktøyene kan brukes til. Noen dager etter konferansen ble jeg bedt om å gjøre rede for status på bruk av BIM i Norge i et internasjonalt møte. I den forbindelse trakk jeg fram lysbilder fra de holdte foredragene, rett og slett fordi jeg synes det gir et godt bilde av virkeligheten i Norge.

Lysbildene skremte noen, men mange ble også ytterst begeistret. Begge reaksjonene forteller meg imidlertid at vi har kommet mye lenger enn de fleste. Dette kan vi takke en fryktløs - og på alle måter progressiv - norsk byggenæring for. Også våre internasjonale fremstøt bærer frukter. Denne våren besluttet den europeiske standardiseringsorganisasjonen å opprette en teknisk komité for BIM. Komiteen er et resultat av et intensivt arbeid vi har vært sterkt deltagende i, et arbeid som startet i 2014 med å definere HVA komiteen skal jobbe med. Arbeidet starter i september og det er mye som tyder på at vi vil få en meget sentral rolle i komiteen. Den norske næringen bør i denne sammenheng kjenne sin besøkelsestid og komme med innspill til hvilke europeiske standarder vi ønsker å få utviklet.

2015 vil også bli stående som det året da Standard Norge fastsatte den første, dedikerte BIM-standarden. «NS 8360 BIM-objekter» er en standard som beskriver grunnleggende regler for BIM-objekter. Den tar blant annet for seg bruk av typekoding, klassifikasjoner og bSDD. Standarden vil sikre dyp kvalitet i all samhandling. Komiteen som har utviklet standarden vil i høst jobbe videre med en omfattende veileder som skal sikre at standarden tas opp og benyttes i flest mulig prosjekter. En annen viktig milepæl for oss er samarbeidsavtalen vi har tegnet med med Prosjekt Norge. Det første konkrete arbeidet er igang og går i korte trekk ut på å harmonisere ulike forslag til fasestandard. Prosjekt Norge utvikler nemlig et forslag til «fasenorm for Bygg21» basert på den britiske arkitektforenings fasenorm, Plan of Work, mens vi i buildingSMART Norge bruker faseinndelingen fra IDM-standarden «ISO 29481-1» I dette innledende samarbeidet har vi sammen funnet hvordan disse to kan kobles sammen og på den måten støtte hverandre.

Av mange andre aktiviteter vil jeg gjerne få lov til å trekke frem et prosjekt etablert denne våren. Sørum kommune har sammen Direktoratet for Byggkvalitet og buildingSMART etablert et forprosjekt som skal beskrive delprosjekter for etablering av tverrsektoriell modell for hele kommunen, utvide bruken av BIM i prosjekt med fokus på livsløp og bærekraft, BIM for FDV og digitalisering av byggesak. Vi er meget glade for samarbeidet med Sørum kommune, de er ikke bare ambisiøse, prosjektet har også et stort potensial for å vise veien for resten av kommune-Norge.

På terskelen av sommerferien vil jeg derfor gjerne få lov å takke for den enorme innsatsen som hver dag legges ned fra våre aktive medlemmene. Uten dere ville ikke norsk BAE-næring vært den ledene i verden.
God sommer!
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår