Vice President

 
Vice President
Søknadsfrist: 19.10.2022
Sted: Oslo - Infrastructure & Transportation
Tittel: Vice President

Vil du være med å designe fremtiden?
Vice President Plan og Landskap

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap. Vår visjon er å skape bærekraftige og vakre løsninger som utvikler samfunnet. I avdelingen for Plan og Landskap er vi 60 dyktige med-arbeidere, som jobber med arealutvikling, byplanlegging, naturmangfold og infrastrukturutvik-ling.  Fornebubanen, utviklingen av Oslo Havn og E39 Stord-Os , er eksempler på våre presti-sjetunge prosjekter. Vi skaper verdier ved å jobbe tverrfaglig, og skal i større grad involvere oss i tidligfaseplanleggingen. Estetikk og ingeniørkunst går hånd i hånd.  Sammen med våre kollegaer i arkitektfirmaet, Arkitema, designer vi fremtiden.

Vi ser etter en samlende og driftig leder som vil realisere våre vekstambisjoner 
Du vil være ansvarlig for vekst,  god lønnsomhet, effektiv organisering og videreutvikling av våre tjenester og medarbeidere. En sentral oppgave vil være å operasjonalisere COWIs strategi "Future NOW", der bærekraft står sentralt.

Den rette kandidaten har et sterkt kundeorientert og kommersielt mind-set, samt forståelse for prosjektgjennomføring. Du kan vise til tidligere resultatoppnåelse og har også erfaring fra å lede ledere i en kompleks kunnskapsorganisasjon, gjerne fra en konsulentvirksomhet. 

Rollen rapporterer til direktør  for Transport og Byutvikling, SVP Jesper Asferg, og inngår i hans ledergruppe. Du vil samarbeide tett med divisjonens øvrige avdelingsledere innen jernbane, konstruksjoner, vei og transport, og være en viktig bidragsyter i divisjonens videre utvikling.

Sentrale ansvarsområder

  • Resultatansvar for avdelingen
  • Overordnet salgs- og markedsansvar 
  • Motivere og videreutvikle avdelingens ledergruppe og medarbeidere 
  • Sikre effektiv organisering og utvikling av beste praksis-prosesser
  • Operasjonalisere COWIs strategi "Future NOW" 
  • Være sentral bidragsyter i divisjonens ledergruppe

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med SVP Jesper Asfeng, JAS@cowi.com, mobil 909 21 540 eller Kathrine Tronvold, KTTR@cowi.com, mobil 908 36 349.

Om COWI

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funk-sjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Konsernet har ca. 7000 an-satte globalt og 1370 ansatte i Norge. COWI er en ledestjerne innen innenfor bærekraft, det grønne skiftet og omstil-lingen av bygg- og anleggsbransjen. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere skaper vi helhetlige, bærekraf-tige og fremtidsrettede løsninger for samfunnet.

Vi tror på like muligheter

Vi tror at mangfold gir en sterkere og bedre virksomhet. COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøke-re. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, transseksuell identitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder. COWI overholder lovene og forskriftene om diskrimi-nering på arbeidsplasser i hvert land og by der COWI er lokalisert. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring.

Together, we shape a sustainable and livable world.

#LI-Hybrid

Søk her

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår