Vil ha inneklima som et vurderingskriterium

 
Vil ha inneklima  som et vurderingskriteriumIllustrasjonsbilde: Shutterstock
VKE mener at inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg.

Videre må energivurdering av klimaanlegg gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner.

Olje- og energidepartementet sendte i begynnelsen av september ut en høring av endringer i bygningsenergidirektivet med frist 5. desember. I Norge er det 2002-utgaven av bygningsenergidirektivet som er i innarbeidet i norsk lovverk og som vi i praksis befatter oss med gjennom energimerkeordingen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg for ventilasjon og varme. Siden direktivet ble implementert i Norge har direktivet blitt revidert to ganger, først i 2010 og nå sist sommeren 2018.

– Denne høringen er viktig for bransjen og en fin anledning til å gi konstruktive innspill til hvordan myndighetene bør implementere det nye direktivet. Nå har vi sjansen til å revitalisere hele energimerkeordningen til det beste for inneklimaet, miljøet og energiforsyningen i Norge, sier Thor Lexow, administrerende direktør i Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE).

VKE mener Norge bør implementere tredje revisjon av bygningsenergidirektivet. VKE mener videre at det nye direktivet adresserer viktige aspekter for å nå energi- og klimamål knyttet til bygningsmassen og samtidig å sikre et godt inneklima for brukerne.

– Inneklima og luftkvalitet er til sammen nevnt hele 13 ganger i den nye direktivteksten. Så det er klart at hovedformålet med energibruk i bygninger er å oppnå ønsket komfort i form av godt inneklima og varmtvann. Energieffektivisering må aldri gå på bekostning av inneklima og folkehelse, kunsten er å ikke bruke mer energi enn nødvendig, sier Lexow videre.

- VKE mener at jevnlig inspeksjon av tekniske anlegg legger grunnlaget for energieffektivisering, redusert klimagassutslipp og godt inneklima.  Vi anbefaler at myndighetene opprettholde dagens inspeksjonsordninger for varme-, kjøle- og ventilasjonssystemer, mener Lexow.

Oppsummert mener VKE at:

• Norge bør implementere tredje revisjon av bygningsenergidirektivet

• eksisterende bygningsmasse og drift må prioriteres i ny ordning

• inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg

• energivurdering av tekniske anlegg må omfatte alle typer varmeproduksjon, også forbrenningskjel (uavhengig av type brensel), elektrokjel, varmepumpe eller fjernvarme

• kuldeanlegg og varmepumper til ventilasjon samt kuldeanlegg for datarom, kantine, dagligvare og industri må inkluderes i energivurdering av tekniske anlegg

• dagens grenser og intervaller for plikt om energivurdering av tekniske anlegg bør beholdes

• energivurdering av klimaanlegg må gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner

KILDE: VKE

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår