Vil ha inneklima som et vurderingskriterium

 
Vil ha inneklima  som et vurderingskriteriumIllustrasjonsbilde: Shutterstock
VKE mener at inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg.

Videre må energivurdering av klimaanlegg gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner.

Olje- og energidepartementet sendte i begynnelsen av september ut en høring av endringer i bygningsenergidirektivet med frist 5. desember. I Norge er det 2002-utgaven av bygningsenergidirektivet som er i innarbeidet i norsk lovverk og som vi i praksis befatter oss med gjennom energimerkeordingen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg for ventilasjon og varme. Siden direktivet ble implementert i Norge har direktivet blitt revidert to ganger, først i 2010 og nå sist sommeren 2018.

– Denne høringen er viktig for bransjen og en fin anledning til å gi konstruktive innspill til hvordan myndighetene bør implementere det nye direktivet. Nå har vi sjansen til å revitalisere hele energimerkeordningen til det beste for inneklimaet, miljøet og energiforsyningen i Norge, sier Thor Lexow, administrerende direktør i Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE).

VKE mener Norge bør implementere tredje revisjon av bygningsenergidirektivet. VKE mener videre at det nye direktivet adresserer viktige aspekter for å nå energi- og klimamål knyttet til bygningsmassen og samtidig å sikre et godt inneklima for brukerne.

– Inneklima og luftkvalitet er til sammen nevnt hele 13 ganger i den nye direktivteksten. Så det er klart at hovedformålet med energibruk i bygninger er å oppnå ønsket komfort i form av godt inneklima og varmtvann. Energieffektivisering må aldri gå på bekostning av inneklima og folkehelse, kunsten er å ikke bruke mer energi enn nødvendig, sier Lexow videre.

- VKE mener at jevnlig inspeksjon av tekniske anlegg legger grunnlaget for energieffektivisering, redusert klimagassutslipp og godt inneklima.  Vi anbefaler at myndighetene opprettholde dagens inspeksjonsordninger for varme-, kjøle- og ventilasjonssystemer, mener Lexow.

Oppsummert mener VKE at:

• Norge bør implementere tredje revisjon av bygningsenergidirektivet

• eksisterende bygningsmasse og drift må prioriteres i ny ordning

• inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg

• energivurdering av tekniske anlegg må omfatte alle typer varmeproduksjon, også forbrenningskjel (uavhengig av type brensel), elektrokjel, varmepumpe eller fjernvarme

• kuldeanlegg og varmepumper til ventilasjon samt kuldeanlegg for datarom, kantine, dagligvare og industri må inkluderes i energivurdering av tekniske anlegg

• dagens grenser og intervaller for plikt om energivurdering av tekniske anlegg bør beholdes

• energivurdering av klimaanlegg må gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner

KILDE: VKE

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår