- VKE ønsker raskere utfasing av HFK

 
- VKE ønsker raskere utfasing av HFKBildet: Thor Lexow, administrerende direktør i VKE, med innspill på Klimaplanen 2021 - 2030 til Stortingets Energi og miljøkomité.
- VKE kom med klare anbefalinger til Stortingets energi- og miljøkomité under høring om regjeringens Klimaplan for 2021 – 2030.

Av Thor Lexow, administrerende direktør i VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi

- I årene som kommer, vil en rekke produkter og anlegg med HFK bli utfaset og erstattet av klimavennlige løsninger. Ved å øke innsamlingen av brukt HFK kan man hindre at gass fra produkter som blir skrotet eller reparerte, lekker ut i atmosfæren. VKE er positive til at regjeringen vil øke informasjonen og tilsynet med regelverket for HFK. Men vi mener det må mer til . Klimavennlige alternativer til HFK må tas i bruk raskere og i større omfang.

- Velfungerende og klimasmarte installasjoner kan i stor grad redusere klimapåvirkningen fra bygg. Og med varmepumper frigir man elektrisk kraft til andre viktige områder i samfunnet. Vår bransje leverer anlegg og tjenester som er helt nødvendige i et moderne samfunn. Varmepumper og kuldemaskiner er viktig for helsevesenet, dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien, akvakultur og marin industri, datakjøling og klimakjøling. Dette er bare noe av det vår bransje leverer.

- Gårsdagens teknologi benyttet i stor grad HFK som arbeidsmedium. I dag vet vi at det ikke var særlig klimasmart. HFK er en gruppe syntetiske fluorholdige gasser som er sterke klimagasser. Faktisk er hele 2,6 % av Norges totale klimagassutslipp relatert til HFK. I norske næringsbygg er det installert anlegg med HFK som tilsvarer 2,2 millioner tonn CO₂, dersom dette slipper ut. I tillegg kommer HFK i over 1 million varmepumper i private hjem.

- For å gi et forholdstall på hva en lekkasje fra en enkelt luft-til-luft-varmepumpe med HFK betyr, så tilsvarer dette CO₂ -utslippet fra et års bilbruk med fossilbil. Det er gjort tiltak for å begrense lekkasjer og få returnert brukt HFK til godkjente mottak. Dessverre lekker det fortsatt mye HFK fra anlegg ut i atmosfæren. 3/4 av lekkasjene fra disse anleggene skjer ved løpende drift og 1/4 er lekkasje ved sanering av anlegg. Sett i forhold til totale utslipp av HFK i Norge, er mindre enn 5 % samlet inn til godkjent mottak i perioden 1991 – 2015.

VKE foreslår 3 tiltak for omlegging til klimavennlige kuldemedier:

• Styrk kunnskapen om klimavennlige kuldemedier hos bygg- og anleggseiere, slik at eksisterende anlegg blir sanert forskriftsmessig og nye anlegg blir klimavennlige.

• Hev kompetansen og styrk fagutdanningen for kulde- og varmepumpemontører, spesielt med fokus på å håndtere klimavennlige alternativer til HFK på en sikker måte.

• Stimuler til økt bruk av klimavennlige kuldemedier med støtteordninger fra Enova.

VKEs skriftlige innspill til Klimaplan for 2021-2030 kan du lese her. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår