Abonner på fagbladet VVS aktuelt

VVS aktuelt er VVS-bransjens største fagtidsskrift. Vi holder deg oppdatert med nyheter, fagartikler og reportasjer innen våre fagområder: byggautomasjon, varme og energi, ventilasjon, sanitær, vann og avløp

VVS aktuelt har syv utgivelser i året, og er en naturlig informasjonskilde, for så vel ledere på alle nivåer, som formenn og fagarbeidere.

Start et abonnement på VVS aktuelt her!

Abonnementservice
Fakturaspørsmål, adresseendringer med mer vennligst kontakt oss på e-post abo@byggfakta.no eller telefon: 69 91 24 43