GK Gruppen opplever rekordhøy ordreinngang i 2. kvartal

 
GK Gruppen opplever rekordhøy ordreinngang i 2. kvartalBildet: Kim Robert Lisø, konsernsjef GK (foto: Nicolas Tourrenc)
GK kan etter første halvår vise til økt omsetning og rekordhøy ordreinngang, på tross av at det skandinaviske markedet viser tegn til oppbremsing.

God balanse mellom entreprise- og servicevirksomheten og en sunn ordrereserve gir et robust fundament framover. GK hadde totalt 1 580,3 millioner kroner i driftsinntekter i 2. kvartal 2023, en økning på 8,2 prosent sammenliknet med 1 460,6 millioner kroner i 2. kvartal 2022.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var -6,6 millioner kroner, mot 20,3 millioner kroner i fjor. Underliggende drift er stabil, men økte materialkostnader og utviklings- og engangskostnader påvirker resultatet. Resultat før skatt (EBT) var -26,8 millioner kroner, mot 4,3 millioner kroner i 2. kvartal i fjor.

Omstillingstiltak på gang

- Vi opprettholder god aktivitet og omsetningsvekst i et mer usikkert marked. Ordreinngangen så langt i 2023 har vært sterk, og det viser at vi nyter høy tillit hos kundene. Lønnsomheten totalt sett er selvsagt ikke der vi ønsker, men det jobbes aktivt og målrettet i alle deler av virksomheten med både kostnader og operasjonell effektivitet. Vi forventer at vi gradvis vil se effekter av de omstillingstiltakene som gjennomføres, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

Per første halvår 2023 utgjorde driftsinntektene i konsernet 3 280,0 millioner kroner, mot 2 912,8 millioner kroner per 30. juni 2022. Det er en økning på 12,6 prosent. EBITDA etter første halvår var på 19,8 millioner kroner, mot 25,3 millioner kroner i 2022, mens resultat før skatt var på -18,3 millioner kroner, mot -6 millioner kroner i 2022.

Ordrereserven styrket med rekordkontrakt

GKs ordrereserve er betydelig styrket dette kvartalet, bl.a. som følge av vunnet ventilasjonskontrakt på Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo, for Statsbygg. Ved utgangen av 2. kvartal utgjorde ordrereserven totalt 4 547,9 millioner kroner, en nær dobling av ordrereserven etter samme periode i fjor og en økning på nesten 46 prosent siden årsskiftet.

- Selv om markedet viser tendenser til oppbremsing i alle tre land, særlig innenfor bolig og leilighetsbygg som treffer både service- og entreprisevirksomhetene vår, er vi godt rustet for fremtiden. Entreprise fortsetter å bygge sunn ordreserve, mens servicevirksomheten vinner viktige både private og offentlige service- og rammeavtaler med repeterende inntekter. Innenfor byggautomasjon ser vi en svært sterk utvikling, særlig som følge av økt etterspørsel etter smart og energieffektiv styring av bygg og byggporteføljer, sier Lisø.

Færre ulykker – fortsatt fokus på sikkerhetskultur

GK hadde totalt 10 ulykker/skader som medførte fravær i 2. kvartal, det er en nedgang fra første kvartal. Det var ingen alvorlige ulykker og antall fraværsdager gikk noe ned i kvartalet. Systematisk og målrettet HMS-arbeid og fokus på rapportering av uønskede hendelser fortsetter og i oktober gjennomføres en felles HMS-uke for hele konsernet i både Norge, Sverige og Danmark. På agendaen i HMS-uken står bl.a. risikokultur og verktøy for risikovurdering, systematikk for byggeplassbesøk og vernerunder og oppfriskning av grunnleggende kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.

— En sterk sikkerhetskultur er fundamentet for vår virksomhet. Vi skal jobbe sikkert, eller ikke i det hele tatt. Som del av en næring med alt for høy skadestatistikk, er det viktig at alle som representerer Team GK er gode forbilder både for egne kollegaer og for andre vi samarbeider med på prosjekter og oppdrag, sier Lisø.

GK Norge:

GKs norske virksomhet kan totalt sett vise til en god omsetningsvekst i 2. kvartal, men det er regionale forskjeller både innenfor entreprisevirksomheten og i vår servicevirksomhet. Forskjellene skyldes bl.a. markedsforskjeller hvor regioner som relativt sett har større aktivitet innen leilighetsbygg enn innen næringsbygg, merker en tydeligere oppbremsing og sterkere konkurranse.

Den norske entreprisevirksomheten har bygget en solid ordrereserve gjennom 2023. I tillegg til rekordkontrakten på Livsvitenskapsbygget, har GK også vunnet en totalteknisk entreprise for leveranse av ventilasjon, rør og byggautomasjon til Norsk Havteknologisenter i Trondheim.

Innenfor byggautomasjon kan det vises til høy produksjon og produktivitet, samt en sunnere prosjektportefølje.

GK Sverige:

Den svenske virksomheten viser positiv topplinjevekst, særlig innenfor entreprisevirksomheten. Underliggende drift er i stadig bedring, og resultat justert for engangskostnader knyttet til restrukturering og organisasjonsutvikling er positivt og betydelig bedre enn samme periode i fjor. Det svenske byggemarkedet viser flere tegn til oppbremsing, men det er store regionale forskjeller. GKs regioner i Øst og Nord, samt den svenske rørvirksomheten, kan vise til positive resultater og går vesentlig bedre enn foregående år.

Ordrereserven per 30. juni er noe redusert, men ordreinngangen i kvartalet har vært god med blant annet vunnede kontrakter for boligprosjektet Femöringen i Solna for NCC og rammeavtale service på Blå Stjärnans Djursjukhus for Flodéns.

GK Danmark:

GK Danmark opprettholder høy produksjon i et noe mer usikkert marked og kan også vise til betydelig resultatforbedring etter 2. kvartal sammenliknet med 2022.

Det danske byggemarkedet er fortsatt i tilbakegang og konkurransen er tøff. Antall konkurser i byggenæringen holder seg på et høyt nivå. Ordreinngangen for GK i Danmark var likevel god i kvartalet med bl.a. vunnet flerfaglig entreprise for ny skole i Kødbyen i København for entreprenøren BAM Danmark, to større ventilasjonsentrepriser for renoveringsprosjektene Husumgård og Harvings Pakhus samt en sprinklerentreprise for Buddinge Byport.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

• GK skal levere 41 ventilasjonsaggregater, HEPA-filterinstallasjoner, prosesskjøling og utstyr til laboratorium til det som skal bli landets største universitets- og sykehusbygg, Livsvitenskapsbygget, ved Universitetet i Oslo. Kontrakten mellom GK og Statsbygg er på ca. 540 millioner kroner og er den største for GK noen gang.

• GK vant konkurransen om en nasjonal rammeavtale på leveranser av ventilasjonsfilter til Sykehusinnkjøp HF. Avtalen har en estimert årlig verdi på ti millioner, og vil vare i to år med muligheter for ytterligere to års forlengelse.

• GK Sverige har forlenget avtale med SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, for vedlikehold av deres eiendommer. Avtalen inkluderer alle installasjonstekniske områder som bygg, hvitevarer, ventilasjon, varme, styring og regulering, samt utemiljø som lekeplassforbedringer etter tilsyn fra myndighetene.

• GK Danmark har vunnet en flerfaglig entreprise for ny skole i Kødbyen i Københavnfor kunden BAM. Prosjektet har stort fokus på godt læringsmiljø og skal stå ferdig i 2024.

• Leilighetskomplekset Husumgård i Brønhøj utenfor København skal totalrenoveres med stort fokus på energioptimering og brannsikkerhet og GK Danmark har vunnet ventilasjonsentreprisen til en verdi av 10,8 MDKK for Hovedstadens Bygningsentreprise.

• Den nye tjenesten Smart digital driftsstøtte ble satt i gang i april på Tillertorget, et kjøpesenteret sør for Trondheim eid av Olav Thon Gruppen. Ved hjelp av datainnsamling fra senterets tekniske systemer overvåkes hvordan disse systemene presterer over tid.

• GK Sverige har signert en betydelig avtale med Microsoft Sverige. Avtalen, som inkluderer anleggene i Gävle, Valbo og Sandviken, markerer starten på et samarbeid som er en del av å forme fremtidens datasenter med fokus på innovasjon og bærekraft.

• GK har overtatt Erik Hansen AS, et velrennomert ventilasjonsselskap i Bergen med 12 ansatte med høy kompetanse innen sine fagområder. Selskapet leverer ventilasjonssystemer til industri, næringsbygg og boliger og omsetter for ca. 19 millioner kroner i året.

• GK har kjøpt Forenede Montører Notodden AS, en tradisjonsrik elektrobedrift med 19 ansatte. Selskapet den største leverandøren av elektrotjenester i området og leverer serviceavtaler og prosjektoppdrag i både det private og profesjonelle markedet i indre Telemark.

• GK sin års- og bærekraftsrapport for 2022 ble publisert 29. april. Økt topplinje, sunn ordrereserve og integrasjon av bærekraftshensyn i alle deler av virksomheten viser at GKs strategi gir tydelig retning og legger et robust fundament for videre vekst.

Fire nye styremedlemmer ble valgt inn i GKs konsernstyre. Jill Akselsen og Finn Ivar Marum er nye eksterne styremedlemmer, mens Elizabeth Karlsen og Christopher Karlsen representerer neste generasjon eiere.

• Sammen med lokalt næringsliv og myndigheter i Longyearbyen har Skift – Næringslivets klimaledere løftet frem seks forslag som kan bidra til at Longyearbyen blir et nullutslippssamfunn med høy energisikkerhet innen 2030. Svalbarderklæringen er et resultat av en studietur til verdens nordligste samfunn der GKs konsernsjef, Kim Robert Lisø deltok.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår