Cadea ønsker å automatisere planlegging av VA-prosjekter

 
Cadea ønsker å automatisere planlegging av VA-prosjekterBildet: Aleksander Eriksen, daglig leder i Cadea
FAGARTIKKEL: Kan man automatisere planlegging av prosjekter i vann og avløp? Ja, mener Aleksander Eriksen i startup-selskapet Cadea. Nå utvikler de dataverktøy som skal bidra i to viktige faser av VA-prosjekter: Planlegging og utforming.

Av Aleksander Eriksen, daglig leder i Cadea

Hva om man kunne automatisere deler av analyse- og designprosessen i VA-prosjekter?  

Hva om konsulenter og byggherrer kunne frigjøre menneskelige ressurser gjennom å automatisere tunge analyse- og beregningsoppgaver i et seriøst verktøy for s.k. datadriven decisionmaking?  

Hva om du kunne lagt inn visse parametere i et dataverktøy, og deretter automatisk kunne fått ut tre forslag til trasévalg og tilhørende kostnadsestimater for et gitt prosjekt? Kunne det frigjort menneskelige ressurser som kunne vært brukt til andre ting i VA-prosjekter?

(denne fagartikkelen ble først publisert på Rørbloggen, hallingplast.no )

Alle signaler tyder på at det vil være for få hender og hoder i denne bransjen til å gjøre alt som trengs.  

Planlegging av vann og avløp

Det er blant spørsmålene vi har på blokka om dagen. Det skal renne mye vann gjennom rørene før vi kommer dit, men vi er godt i gang med utvikling av dataverktøy i to produktlinjer:  

  • CADEA Feasibility: Utformes for å hjelpe i de tidlige fasene av vanninfrastrukturprosjekter. 
  • CADEA Assembly: Automatiserer prosessen med å lage 3D-sammenstillinger for infrastrukturprosjekter, med fokus på kummer og rør.  

cadea feasibility

Screenshot fra Cadea Feasibility.

Jeg er Aleksander Eriksen. Du har ganske sikkert ikke hørt om meg, og antakelig heller ikke om selskapet Cadea. Der er jeg daglig leder.  

Les også: Slik er nye Vannstandard

Cadea er et nytt selskap, etablert i sommeren 2023. 

Gjennom dette selskapet lager jeg og mine kollegaer verktøy for automatisering av deler av prosessen med design av VA-prosjekter. Ikke selve hands-on detaljprosjektering av traseer og installasjoner. Der vil nok fremtidige AI-funksjoner i konstruksjons-software gi gode supplementer til fagkunnskapen hos menneskene som gjør prosjekteringen.  

F.v. Tuva Carey Selsaas, Aleksander Eriksen, Maria Sol Helvig og Kristian Olsen. (Foto: Cadea)

F.v. Tuva Carey Selsaas, Aleksander Eriksen, Maria Sol Helvig og Kristian Olsen. (Foto: Cadea)

Vårt mål er derimot å automatisere deler av det som kommer før den jobben skal gjøres.

Vi er i gang med å bygge en programvare som analyserer området det skal bygges i, og som kan være til hjelp i den tidlige fasen av prosjekter med vanninfrastruktur.

Datadriven decisionmaking i VA-prosjekter

Et verktøy som kan gi et raskere og bedre datagrunnlag i startfasen, lage flere forslag til konsepter og gi tidlige men tydelige indikasjoner på kostnader, masseberegninger og CO2-utslipp fra transport.  

Et verktøy som dette vil gi et mer objektivt og databasert grunnlag for beslutninger, mindre avhengig av erfaringer og meninger hos enkeltpersoner.  

Les også: Oslo reduserer vanntap med "big data"

I den tidlige fasen er det mange spørsmål som skal løses, og det vil ofte være ønskelig å starte så bredt som mulig. På den annen side skal det tas konkrete beslutninger som blir avgjørende for prosjektets videre gjennomføring. Det er denne jobben vi forsøker å forbedre, forbedre og forenkle med et nytt verktøy. Det brukes i flere steg, som inneholder ulike lag av informasjon:  

1. Definere prosjektområdet, med kommune og sted.  

2. Koble på relevant infomasjon som kartunderlag, matrikkel, høyder, flomsoner osv.  

3. Mulighetsstudier, erfaringer og forslag til hvordan det kan gjøres. 

4. Definere hvilken infrastruktur som skal ned i anlegget 

Konsepter for gjennomføring av VA-prosjekter

Ut fra de ulike informasjonslagene og -kildene skal analyseverktøyet foreslå ulike konsepter for gjennomføring. Inkludert muligheter til både renovering av eksisterende anlegg og etablering av nytt. Utviklingen er fortsatt i en tidlig fase, og punktene over må anses som indikasjoner og eksempler på hvordan det kan bli. 

cadea feasibility oppstart

cadea feasibility analyse

cadea feasibility designcadea feasibility beregning

cadea feasibility evaluering

Master i automatisk dimensjonering av vannkummer

Jeg er siv-ing maskin. I fjor avla jeg min mastergrad i produktutvikling, med en masteroppgave som handlet om automatisk dimensjonering av vannkummer. Den ga grunnlaget for første versjon av det som i dag utvikles under navnet CADEA Assembly.

En "vannkum-generator", om du vil.  Arbeidet med masteroppgaven ga verdifull innsikt fra blant andre Basal, Asker kommune, COWI og Multiconsult. Innspillene herfra var en viktig årsak til at vi har gått videre på denne veien.  

Basal vannkum VA-miljøblad 112

Vannkum

Selskapet Cadea er et startup-selskap etablert for å utvikle et konkret, brukervennlig og salgbart verktøy basert på kunnskapen arbeidet med masteroppgaven har bygget opp.

Dette har vært mulig takket være etableringsstøtte fra Innovasjon Norge og et viktig fagmiljø med engasjerte problemløsere på Eik Lab på NMBU. I fjor høst gjorde vi en første internlansering av alfaversjon av programvaren. Den er vi nå i full gang med å utvikle til en betaversjon som kan tas ut i markedet for testing.  

Les også: Hvorfor bør du etterspørre systemleveranse på vann og avløp? 

Noe av det aller viktigste vi jobber med er brukeropplevelsen. Det skal være enkelt å forstå og bruke, også for folk som ikke kan eller er interessert i programvare. Dette er altså ikke et komplisert regneark der du skal legge variabler inn i visse celler og få en tallverdi ut i en annen celle. Noen programvare er for generelle, og vanskelig å bruke på spesifikke prosjekter i vannbransjen. Vi bygger et verktøy som er spesifikt rettet mot vanninfrastruktur, og som skal være enkelt å bruke.  

Vårt viktigste mål nå er å skaffe pilotkunder til denne betatestingen ute i den virkelige verden. Det er viktig for å skape kredibilitet overfor investorer og få inn penger til videre utvikling. Det er enda viktigere for å skape bånd til brukerne og de som skal bruke verktøyet ute på jobb.  

Gjennomførbarhet og utforming av vann og avløp

Våre to produktlinjer retter seg som nevnt innledningsvis mot to ulike faser i VA-prosjekter.  

CADEA Feasibility har førsteprioritet i utviklingsarbeidet nå. Det gir brukerne verktøy for å vurdere gjennomførbarheten til utbygging eller renovering. Dette inkluderer blant annet studier for ulike metoder, hvordan man håndterer masser og andre prosjektspesifikke utfordringer.

Dette produktet fokuserer på å forbedre beslutningstaking gjennom omfattende prosjektoversikter, analyser og foreslåtte design. Det tar til slutt sikte på å optimalisere prosjektresultater gjennom informert planlegging og reduserte kostnader. 

CADEA Assembly er et verktøy som kommer inn senere. Det er basert på masteroppgaven nevnt lenger opp. Der skal brukeren legger inn ønskede dimensjoner, og CADEA Assembly bruker leverandør-APIer for å finne prefabrikkerte komponenter som passer til disse spesifikasjonene. Den skal deretter generere en detaljert 3D-modell av sammenstillingen, som gir mulighet for justeringer og komponentendringer etter behov. Sluttproduktet skal kunne eksporteres i .dwg-format (som hovedsakelig brukes av bransjen i dag).

Det skal effektivisere design- og planleggingsfasen, samt sikre presisjon og effektivitet. Vi har også en modul som automatisk dimensjonerer prefabrikkerte kummer etter VA-miljøblad 112.  

Bygging av vann og avløp

Gjennomførbarhet (eng. feasibility) står øverst på planen nå. Prosjekt og aktører på bildet er ikke omtalt i saken. (Foto: Jørn Søderholm) 

Planlegging og 3D-modeller

Hvor er vi om ett år?  

Da har vi et operativt dataverktøy i begge de to nevnte produktlinjene. CADEA Feasability bidrar i analyser og beregninger i tidlig fasea, mens CADEA Assembly kan generere 3D-modeller ut fra relvante parametere.  

Vannbransjen er et veldig fint miljø å gjøre en slik type utvikling i. Den består av fagmiljøer full av folk som er "på" og positive, som alle jobber med en kritisk viktig infrastruktur. Behovet for utvikling framover er stort, med tilsvarende stort potensial for effektivisering av prosesser.

Det er dette vi ønsker å være en del av, og gi vårt bidrag til samfunnet.  

(KILDE: Rørbloggen / Hallingplast)

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår