Oppgraderer ventilasjon ved Risenga svømmehall

 
Oppgraderer ventilasjon ved Risenga svømmehallBildet: Risenga svømmehall. Foto: Asker kommune
AKTUELLE PROSJEKTER: Asker kommune utlyser konkurranse om rehabilitering av ventilasjonsanlegg i Risenga Svømmehall.

Av Bjørn Laberg

Prosjektet omfatter utskifting av ventilasjonsaggregater med avfukterfunksjon, som er montert i underetasjen til svømmehallen. Bygget med tekniske installasjoner er fra 2006, med 4 stk. aggregater hver med kapasitet ca. 25.000 m3/h luft. 

Aggregatene har i dag dårlig funksjon mht. innemiljø og redusert kapasitet, da et aggregat er defekt og ikke i drift. Denne type aggregater er ikke i produksjon lenger. En del reservedeler er hentet fra aggregatet som står, men generelt er reservedeler lite tilgjengelig.
Utskifting av aggregatene omfatter rivearbeider, rengjøring, installasjon 4 nye aggregater, noen nye kanaler/blikkenslagerarbeider, samt tilkobling av vannbåren varme. Kabling og tilkobling av strøm og sentralt driftskontrollanlegg utføres av andre. VVS-anleggene skal inngå som del av en generalentreprise.

Litt fra kravspesifikasjonen:

• Prosjektet omfatter utskifting av 4 stk. avfukteraggregater i underetasjen i svømmehallen. Aggregatene er generelt i dårlig stand og bruker mye energi. Nåværende 4 stk. aggregater har kapasitet ca. 25.000 m3/h luft og 157 kg/h avfukting hver. Eksisterende avtrekkskanaler i U. etasje og betongsjakter opp til 1. etasje er skitne og må rengjøres.  

• 1 stk. nytt avfukteraggregat for den lille hallen (280 m2) blir mindre enn nåværende aggregat, fordi kanalanlegget splittes for å betjene denne klimasonen alene (terapibasseng med høyere vanntemperatur). 2 stk. nye avfukteraggregat for den store hallen (1.900 m2) blir tilsvarende nåværende aggregat, med samme avfukterkapasitet som før. I tillegg installeres 1 nytt omlufts-aggregat for å oppnå tilstrekkelig luftsirkulering i hallen, dvs. totalt sirkulert luftmengde ca. 90.000 m3/h. 

• De nye aggregatene vil ha automatisk regulering av temperatur og fuktinnhold i luften tilsvarende eksisterende. I tillegg vil friskluftandel bli automatisk regulert etter behov for å hindre at det i innemiljøet blir for høy konsentrasjon av CO2 eller helseskadelige klorforbindelser.

• All driftsstyring og overvåking er med ferdig automatikk internt koblet i aggregatene, eller i skap på aggregatet. Tilkobling til Asker kommunes nye SD-anlegg vil bli utført innenfor eksisterende rammeavtale med SD-leverandør.

• I dag ventileres terapibassenget med innblåsing under vinduer/langs vegg med en andel luft fra felles tilførselskanal. Rom for terapi-bassenget har egen avtrekkskanal. Med denne løsning er drift med egen temperatur ikke mulig, som er ønskelig. 

• Det velges en ny løsning med eget aggregat for terapibassenget. Eksisterende ventilasjonskanaler beholdes, men utstyres med nye manuelle spjeld. Dette gir også mulighet for å benytte aggregatene for svømmehallen som backup for terapibassenget, samt motsatt.

Ansvaret for komplett prosjektering inklusive nødvendige beregninger, dimensjonering, funksjonsbeskrivelser, tegninger etc. er et samspill mellom entreprenør/aggregatleverandør og rådgivende ingeniør RIV.

Tiltakshaver: Asker kommune

Tilbudsfrist: 17. juni

Verdi: ca. 10 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår