Norges nye «vannskole» er åpnet

 
Norges nye «vannskole» er åpnetBildet: Daglig leder Sjur Tveite ønsket rundt 120 inviterte og VAnnfestivalen-deltakere til offisiell åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Foto: Jørn Søderholm
Norges nye nasjonale senter for vanninfrastruktur er offisielt åpnet. Vannsenteret skal bidra til å bygge kunnskap og teknologi innen vann og avløp, i møte med klimaendringer, vedlikeholdsetterslep og store investeringsbehov.

– Målet er en tryggere vannforsyning og bedre avløpsrensing enn i dag. Økt fornyelse av ledningsnett og reduksjon av lekkasjer vil bli svært sentralt framover. Derfor er det nasjonale senteret for vanninfrastruktur akkurat det vi trenger, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Mandag sto hun for den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, kalt Vannsenteret i dagligtale. 

De fleste nordmenn forventer rent vann i springen og fungerende avløp. Rønning-Arnesen advarer mot å ta det som en selvfølge. 

- Vil kunne bli spydspiss

– De fleste som mottar vann fra vannverk får levert trygt vann i dag. Det kan fort endres. Etterslepet i vedlikehold av ledningsnett i de fleste kommuner er en felles utfordring. Vi tror Vannsenteret vil kunne bli en spydspiss i det viktige arbeidet kommunene står overfor, sa Ellen Rønning-Arnesen øyeblikket før hun åpnet kranen og åpnet for vannet i anlegget på Vannsenteret. 

Bildet: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet foresto den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, kort kalt Vannsenteret. T.v prosjektleder for kurs og opplæring Ove Emil Aker i Vannsenteret. Foto: Jørn Søderholm

Vannsenteret er et høyt etterlengtet møtested for opplæring, forskning og utvikling i vannbransjen. Byggetrinn 1 er nå fullført, 10 år etter at ideen om et slikt senter ble tatt opp til en bred diskusjon i bransjen. Hit kommer brukere i vannbransjen for å lære, opparbeide ny kunnskap, dele erfaringer og utvikle nye produkter og tjenester for distribusjon av vårt viktigste næringsmiddel: Vann. 

Vannsenteret er en arena og et anlegg for alle i vannbransjen, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med å oppfylle de nasjonale målene. 

Krevende tider

– Det er krevende tider. Kostnader øker og krav skjerpes. Kommunene sliter med tildels store vanntap og mye gammel infrastruktur. Nå har vi endelig Vannsenteret oppe og går i første fase. Det skal levere mye nytteverdi for vannbransjen, der kommunene er i spiss. 

Det sa daglig leder Sjur Tveite i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur i sin åpningstale. Etterslepet på vedlikehold av VA-infrastrukturen i landet kombinert med et villere og våtere klima gjør behovet større enn det noen gang har vært. Derfor er Vannsenteret viktigere enn noen gang, sier Tveite. 

Bildet: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fikk etter åpningen en omvisning på Vannsenteret med daglig leder Sjur Tveite. Her på en demonstrasjon på lekkasjelyttefeltet. Foto: Jørn Søderholm

Åpningen av anlegget i Ås utenfor Oslo fant sted to år etter at spaden ble satt i jorda, og mer enn ti år etter ideen om Vannsenteret først ble tatt opp til seriøs diskusjon. 

– En fantastisk dag! Dette er en stor dag for mange av ildsjelene i vannbransjen som har stått på for å virkeliggjøre Vannsenteret. Det har vært 16 år med hardt arbeid å få det til. Vannsenteret får en særlig viktig rolle i en bransje med stort behov for opplæring og utvikling i praktisk VA-teknikk, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. 

Vannsenteret - et attraktivt teknologimiljø i vann og avløp

Sist vinter la regjeringen fram en revidert plan med nasjonale mål for vann og helse. Strategien innholder 25 konkrete nasjonale mål og tiltak for en en trygg og helsemessig god vannforsyning et trygt og effektivt avløpsnett. Vannsenteret nevnes spesifikt som et hovedtiltak innen teknologiutvikling og utdanning i vannbransjen: "Legge til rette for at Nasjonalt senter for vanninfrastruktur tilnyttet NMBU på Ås blir et attraktivt teknologimiljø for å møte utfordringene innen vann- og avløpsområdet."

Bildet: Vannsenteret er et praktisk rettet opplærings- og treningssenter for vanninfrastruktur. Her demonstreres rørdeler i duktilt støpejern til f.v. rektor Siri Fjellheim på NMBU, fagdirektør Stig Atle Vange i Helse- og omsorgsdepartementet, ordfører Cecilie Dahl-Jørgensen Pind i Nordre Follo, ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen i Ås, statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet, underdirektør Kjetil Tveitan i Helse- og omsorgsdepartementet og daglig leder Sjur Tveite på Vannsenteret. Foto: Jørn Søderholm

Norske kommuner står overfor store investeringer i vann- og avløpsinfrastrukturen i årene framover. Investeringsbehovet er samlet beregnet til over 330 milliarder kroner fram til 2040. 

Aksjonærer og bidragsytere

Vannsenteret har blitt en realitet takket være et godt, gammeldags spleiselag mellom aktører på tvers av vannbransjen. Blant aksjonærene finner vi blant andre interesseorganisasjonen Norsk Vann, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Rørinspeksjon Norge, Maskinentreprenørenes forbund MEF og Rådgivende ingeniørers forening RIF. Selve senteret er bygget med viktige bidrag fra både kommuner og leverandører. Våren 2024 har Vannsenteret ved flere anledninger blitt benyttet til ulike typer kurs og undervisning for fagfolk i bransjen. 

VAnnfestivalen

Den offisielle åpningen av Vannsenteret fant sted på dag 1 av VAnnfestivalen, en festival og et møtested for studenter i vannfag fra hele Norge. 

Festivalen arrangeres for første gang i år. NMBU, OsloMet, NTNU, Høgskolen i Østfold, VA Yngre og Vannsenteret inviterer studenter med vannfag i hele Norge til VAnnfestival på Ås 17.-18. juni. Samlingen foregår på Vannsenteret. På programmet står to dager med faglig og sosialt samvær med demonstrasjoner og uhøytidelige konkurranser med et faglig tilsnitt. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår