Helhet i en fragmentert bransje?

 
Helhet i en fragmentert bransje?Bildet: - Jeg er glad for mulighetsstudien av en fremtidig vann- og avløpsnæring som Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå har presentert, sier styreleder i Xomeone AS, CC Sibbern. Foto: Odd Borgestrand
- Jeg er glad for mulighetsstudien av en fremtidig VA-næring som Kommunal- og distriktsdepartementet nå har presentert. Vi er spesielt glade for debatten som reises om en mer helhetlig og overordnet styring av det store ansvaret som VA-næringen representerer.

Av Jørn Wad / Odd Borgestrand

-  I tillegg ser vi store muligheter for lokale SMBer, dersom funnene i denne studien håndteres riktig, sier styreleder i Xomeone AS, CC Sibbern i en pressemelding.

Mulighetspakke

CC Sibbern påpeker at mulighetsstudien ble muliggjort etter initiativ fra blant andre Xomeone. Han er glad for at prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Helseforetakene og Kommunal- og distriktsdepartementet, nå har fått på bordet det han kaller en mulighetspakke med mange spennende ingredienser. Han er også bekymret for at dette kan bety større muligheter for å komme nærmere FNs bærekraftsmål, og ikke minst sluttdokumentet fra Glasgow. Sibbern er godt kjent i VA-bransjen, hvor han har vært en nøkkelfigur i flere bedrifter de siste 20 årene.

Fagdirektør Magnar Danielsen i KMD sier dette om mulighetsstudien og bakgrunnen for den:
- Det var Xomeone AS som i møte med oss ​​i 2020 for første gang omtalte stikkordet «mulighetsanalyse», og vi trodde det var en god idé. Mulighetsstudien vi nettopp har mottatt gir departementene et bedre kunnskapsgrunnlag for å løse utfordringene i vann- og avløpssektoren, ikke minst når det gjelder å redusere de store kostnadene ved ledningsfornyelse.

Myndighetene

- Denne studien, som er basert på funnene vi overleverte til KMD i 2020, er brakt frem av svært kompetente fagmiljøer, underbygger i stor grad funnene som førte til at vi tok initiativ til nettopp en slik studie allerede i 2019. Noen av mulighetene Studien påpeker vil imidlertid også by på store utfordringer for kommuner i Norge. Vi må ikke ta vare på oss selv slik at vi går glipp av det store lokale engasjementet mange norske kommuner har på dette feltet. I tillegg har kommunene mye god kompetanse på driftshjelp, som både må sees og ivaretas.

- Betyr dette at mulighetsstudien reiser flere problemer enn den løser?

- Nei, på ingen måte. Dette er et utrolig godt håndverk som jeg tror vil være et styringsdokument for det offentlige Norge i fremtiden på dette feltet. Og nettopp derfor er det viktig at vi innser at utredningen innebærer utfordringer vi må ta på alvor, både for den enkelte kommune og for deres kommunaldirektører/teknisk ledelse. Dersom – som utredningen tilsier – løftes forvaltningen av planlegging, utbygging og rehabilitering av VA-feltet til regionale enheter, og myndighetens ansvar for drenering samles, må det samtidig settes inn kraftige grep for å sikre fremtiden – ikke bare kort. - sikt - finansiering av vedtatte tiltak. Erfaringene fra veisektoren må tas på alvor, understreker Sibbern.

Bestillingskompetanse

- Ser du flere gledelige sider ved denne studien?

- Veldig mange. Det er hyggelig å se at en bransje som jeg har jobbet i så lenge, nå virkelig kan få muligheten til å utvikle seg videre. Det er et samfunnsviktig kapittel som nå settes i gang, og vi setter pris på at både bestillingskompetanse og rolleblanding tas opp i det nye studiet. Videre ser vi at samhandlingskontrakter og innovativ ledelse, som en rekke kommuner allerede bruker, fremmes, så det er mye å glede seg over, sier en entusiastisk Sibbern. På spørsmål om han savner noe sier han at han kunne ønsket seg en tydeligere problematisering av utfordringen utenlandsk eierskap innebærer for importerende aktører på store prosjekter.

- Dette er et felt vi som samfunn bør se nærmere på, påpeker han ettertenksomt.

- Du har jobbet lenge med de såkalte No Dig-løsningene, og dette fremheves som et viktig element i studiet?

Godt og variert marked

- Ja, og det er bra. Samtidig vil jeg understreke at det trengs mange mindre aktører lokalt for å løse oppgavene som ligger foran oss på dette feltet. Jeg både håper og tror at jeg kommer, for det er ikke akkurat slik at No Dig-løsningene er en slags innovasjon. Dette er teknologi som har vært kjent – ​​og i bruk – siden 1970-tallet, så det er bevist. Men vi har foreløpig ikke et velfungerende marked på akkurat det feltet, og det kan være til hinder for gjennomføringen av de mange gode forslagene i denne mulighetsstudien, fastslår han. Han legger til at det er viktig å ta hensyn til at de lokale SMB-bedriftene må gripe inn i de mange kontraktene som vil og må utlyses i sektoren i fremtiden:

- Vi må sørge for at vi får et godt og variert marked. Et av poengene er at større prosjekter er en stor – kanskje alt for stor – risiko å løpe for entreprenører som er rigget til mindre prosjekter. Dette kunne med fordel vært behandlet i studiet, men jeg er ganske sikker på at dette kommer når departementet og praktikerne skal gå inn på hva studien peker på.

- Ellers risikerer vi å komme i vanskelige og noen ganger uløselige situasjoner, slik vi har sett i det dysfunksjonelle markedet for elektrisk kraft den siste tiden. Så nettopp den overordnede styringen av sektoren som foreslås i studien kan bidra til å skape en helhet i en fragmentert bransje. Dermed kan vi også komme monopolister til livs, og det er viktig hvis vi skal sikre rent vann til flere til en lavere kostnad på en bærekraftig måte, understreker Sibbern.

KILDE: SSTT

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår