- Hvorfor spare vann og måle vannforbruk i vannlandet Norge?

 
- Hvorfor spare vann og måle vannforbruk i vannlandet Norge?Illustrasjonsbilde: Getty Images
KRONIKK: - Svært få fokuserer på mål om bærekraftig bruk av vann. Men bør ikke flere få med dette? Selv i vannlandet Norge?

Av Morten Boye-Hansen, manager B2B, VB AS

I PwCs rapport Bærekraft 100, som gir et innblikk i hvordan norsk næringsliv jobber med bærekraft, kommer det fram at få av de spurte virksomhetene har satt tydelige mål for ansvarlig vannforbruk og behandling av avløpsvann. En rekke bransjer, deriblant matvarebransjen, eiendom, bygg og anlegg, service og tjenester, har hverken tallfestede mål for vannforbruk, eller noen tydelig strategi for vannforbruket. Er ikke det litt merkelig i en tid hvor stadig flere virksomheter ønsker å ta – og vise fram - bærekraftige valg?

De fleste virksomheter burde også være interessert i muligheter for å redusere driftskostnader. Da blir nettopp måling av vannforbruk viktig. For vann koster. Det samme gjør sløsing, og det kan faktisk utgjøre store summer hvis en ikke har kontroll på vannforbruket. Dette betaler du for:

-Vann inn
-Vann ut - vanligvis omtalt som avløp
-Gebyrer og avgifter

Mange kommuner stiller krav om at næringsbygg skal ha installert vannmålere. Og vannmålere har flere fordeler. For det første gir det kontinuerlig informasjon om vannforbruk, som gjør det lett å sette inn tiltak for å redusere bruken. For det andre gir det et rettferdig gebyr som stemmer overens med forbruket. Hvis en for eksempel betaler etter areal, er det ikke gitt at de som har minst plass er de som også bruker minst vann. Her kan det godt være motsatt.

Vann inngår i miljøregnskapet...

Vannforbruk påvirker miljøet, også her hjemme. Er du miljøsertifisert og skal legge fram et miljøregnskap, er det naturlig at vann inngår i dette regnskapet. Vannet du sparer kan du regne om til antall kroner, og så føre det på plussiden i miljøregnskapet ditt. 

... og i internkontrollen

Kontroll av rør og anlegg bør være en del av virksomhetens internkontroll. I likhet med en bevisst holdning til vannforbruk, kan forbedringer i røranlegget også bidra til kostnadsreduksjoner og miljøforbedringer.

Apropos kostnadsreduksjoner. Små dråper kan bli store summer over tid. Har du mistanke om at vannforbruket er høyere enn det bør være, bør du kontakte en rørlegger som kan hjelpe deg å avdekke lekkasjer eller eventuelle feil på utstyr og anlegg. En gode ide kan være å få utført en tilstandsrapport med jevne mellomrom. Da får du en oversikt over hva som fungerer tilfredsstillende og hva du må gjøre noe med. Det kan også lønne seg å investere i vannbesparende utstyr, som for eksempel toalett med redusert vannforbruk, eller smarte blandebatterier som begrenser både temperatur og vannmengder.

Vi forbinder gjerne vann og energiforbruk med oppvarming av vann. Men rennende kaldt vann kan også ses på som energi. Vann er under trykk, og rørene må være av høy kvalitet for å kunne benyttes til drikkevann. Det er fort gjort å glemme at det blir brukt betydelige mengder energi for å legge til rette for dette også. Og for rensing og oppvarming av vann, ikke minst. Norge har vedtatt å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU-landene. Effektiv produksjon av kaldt og varmt vann kan derfor gjøre en forskjell.

I dag har de fleste bedrifter installert vannmålere, og private husstander kommer etter. Se gjerne på det som en forberedelse på ytterligere krav, som etter all sannsynligvis kommer. Det kan være snakk om bedre utnyttelse av gråvann, konkrete krav for å redusere vannforbruk, eller at næringsvirksomheter som er storforbrukere av vann, vil få pålegg om å rense vann for å avlaste kommunale renseverk som allerede har problemer med kapasiteten.

Og det er kanskje greit å innstille seg på et nøkternt vannforbruk, først som sist. Fremtidens avgiftsnivå på vann og avløp kan bli astronomisk høyt, når kommunene skal forsøke å ta igjen etterslepet etter manglende vedlikehold over mange år. Det sies at nordmenn fortsatt drikker vann fra rør fra den gang kongen var svensk. Men det blir hverken dagens konge eller regjering som tar regningen når rørene skal byttes ut. Den må du og jeg, private og næringsdrivende, ta.

Det stilles strenge krav til miljøvennlige energikilder og gjenvinning i dag. Til tross for det får vannforbruk imidlertid lite oppmerksomhet i miljøkretser og, etter min mening, også i for liten grad fra myndighetene. Samfunnet har en stor utfordring knyttet til forbruk av vann. Du kan bidra med å fokusere på vannforbruk i din virksomhet. Sett tydelige mål. Be gjerne rørleggeren om råd og hjelp.

KILDE: VB Bloggen

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår