Oslo kommune tar grep mot legemidler og miljøgifter

 
Oslo kommune tar grep mot legemidler og miljøgifter
Bekkelaget renseanlegg i Oslo tilrettelegges nå for å teste ut nye prosesser som skal rense legemidler og miljøgifter.

Oslo kommune forbereder seg på forventede EU-krav om legemidler og miljøgifter fra avløpsvann. I samarbeid med Rambøll skal kommunen nå jobbe for å finne best mulig renseprosess for dette på Bekkelaget RA. Med dette ønsker Oslo å ta tak i byens miljøutfordringer og forpliktelse til å beskytte vannkvaliteten.

- Alle snakker om å redde Oslofjorden. Vi må rigge oss for fremtiden og strengere krav til avløpsrensing. Dette tar vi tak i allerede nå, og setter i gang et omfattende arbeid for å gjøre vårt for Oslofjorden, og samarbeide med globale Rambøll som har praktisk erfaring med dette, sier Helge Eliassen, funksjonsleder i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.  

Norske kommuner må følge EU 

I et kommende direktiv fra EU forventes det tydelige og konkrete krav om fjerning av mikroforurensning fra avløpsvannet. Dagens direktiv dateres tilbake til 1991, og er moden for fornying. Miljødirektorat har allerede slått fast at disse fremtidige kravene også får betydning for norske kommuner, og flere anlegg er godt i gang med planleggingen for å kunne etterleve EU-kravene.  

Bekkelaget renseanlegg i Oslo tilrettelegges nå for å teste ut nye prosesser som skal rense legemidler og miljøgifter. Avdelingsleder Tor Håkonsen i Rambøll forteller at dette er et viktig satsningsområde for Rambøll Globalt, og at denne kompetansen forventes å bli viktig når de store anleggene her hjemme nå begynner å forberede seg på de nye kravene fra EU.  

Bildet: Bekkelaget renseanlegg sin organisasjon deltok på et oppstartsmøte for å planlegge det viktige arbeidet for Oslofjorden

– De fleste kommuner rundt om i landet mangler mye på å være tilpasset de kommende kravene. Spesielt de store anleggene har lange planprosesser, som gjør at det er nyttig å starte planleggingen nå. Oslo er en foregangskommune i forhold til å ta utfordringene på alvor.   

Nesten umulig å fjerne ved tradisjonelle anlegg 

Miljøgifter og legemidler som kan være nærmest umulig å fjerne ved tradisjonelle renseanlegg. Disse stoffene har skadelige virkninger på vannlevende organismer og økosystemene de er en del av. Det kan være en viktig brikke å fjerne disse for å bedre tilstanden i Oslofjorden.  Prosjektet er det første i sitt slag i Norge, men Rambøll har erfaring fra mange anlegg med tilsvarende teknologi i Europa og i USA.  

– Vi kobler på våre eksperter både i Norge og i vår globale virksomhet for å støtte Oslo kommune i dette arbeidet. I tillegg kravene til rensing av mikroforurensning vil vi bidra med vår kompetanse for rensing av nitrogen. Det kreves avansert teknologi og et langsiktig arbeid for å løse dette. Men miljøgevinsten er desto mer positiv. Ikke minst med tanke på Oslofjordens tilstand er det helt nødvendig å ta grep nå, sier Tor Håkonsen i Rambøll.  

Med på laget har Rambøll også sin samarbeidspartner Hollinger, som allerede har prosjektert en rekke slike anlegg i Sveits og Tyskland.  

Bildet: Befaring på Bekkelaget renseanlegg.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår