For mye og for lite vann

 
For mye og for lite vann
For få uker siden var nyhetsbildet preget av vårflom og vannskader. Nå har skogbranner og forbud mot hagevanning overtatt spalteplassen. Vi snakker om det livsviktige vannet, hvor både for mye og for lite berører oss alle.

Av Toril Hofshagen, direktør Norsk Vann

Klimaendringene handler i stor grad om endringer i vannkretsløpet. Både vannet i naturen og de kommunale vann- og avløpstjenestene påvirkes av et endret klima. Kritiske situasjoner med enten for mye eller for lite vann oppstår stadig oftere globalt – og nasjonalt.

En rekke kommuner har innført restriksjoner på hagevanning i forbindelse med varmebølgen som kom i mai, for å sikre at det blir nok vann til alle viktige formål – også til brannslokking. Mange kommuner har opplevd kraftig nedbør og flom det siste året, der avløpssystemer har flommet over og kjellere blitt fylt av vann. Dette har blitt hverdagen for norske kommuner. Både for mye og for lite vann er problemer vi må løse bedre som samfunn i årene som kommer.

For mye vann
Ekstremnedbør må vi fremover takle på andre måter enn å frakte det bort i avløpsledningene. Vannet må i større grad håndteres lokalt, med løsninger som grønne tak, infiltrasjon i grunnen og fordrøyning i dammer. Statlige myndigheter arbeider med å finne ut av hvordan regelverket skal utformes, for å få avklart hvem som har ansvar for de ulike tiltakene og hvordan det skal finansieres.

Den enkelte huseier kan selv ta enkle forholdsregler, eksempelvis ved å la takrenna lede nedbøren til egnede områder av hagen, i stedet for å føre det til den kommunale ledningen. Det er også smart å rydde bort kvister fra grøfter og sluk ved egen eiendom, for å hindre at vannet tar feil retning ved kraftig nedbør.

For lite vann
Hvis det blir et problem med vannmangel i ditt område, vil du normalt få informasjon om det gjennom lokal presse og på kommunens/vannverkets nettside. Det er viktig at vi er lojale til eventuelle restriksjoner som innføres, eksempelvis hagevanning.

Vi kan både i varmeperioder og ellers i året ha et bevisst forhold til eget vannforbruk. Jo mer vann vi bruker, jo mer kjemikalier og energi går med til produksjonen. Derfor er det en fordel både for miljøet og for lommeboka at vi ikke sløser med vannet. Det er enkelt å spare på vannet, eksempelvis ved å ikke la vannet renne når vi pusser tennene, ikke dusje lenger enn nødvendig og reparere vasker og toaletter som lekker. 

Investeringsbehov
Det er behov for å investere hele 280 milliarder kroner i de kommunale vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040, ifølge en rapport fra Norsk Vann. Investeringene er nødvendige for å takle klimaendringene, befolkningsveksten og strengere myndighetskrav. Og størstedelen av investeringene gjelder ledningsnettet, der det er behov for å øke fornyelsestakten med 50 prosent, for bl.a. å få kontroll på lekkasjene fra vannledningene og for å hindre at regnvann overbelaster avløpsledningene.

Så det jobbes med å forebygge mot skader av for mye og for lite vann i kommunene. Men det er ingen grunn til å spare på hvor mye vann vi drikker. Nyt det gode kranvannet i sommer! 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår