Lei unødvendige klimagassutslipp og installasjonskostnader?

 
Lei unødvendige klimagassutslipp og installasjonskostnader?F.v. Dan Vegard Vårdal, Marianne Christensen og Øystein Lunde Heggebø i Sweco.
FAGARTIKKEL: Entreprenører og VVS-rådgivere tar feil valg hver dag. Dette skyldes mangel på informasjon og kunnskap om hva som er klimavennlige løsninger. Hvordan bli bedre på å bygge klimavennlige VVS-anlegg? Her er tre gode tips.

Klimagassutslipp fra VVS-installasjoner utgjør så mye som 20 prosent i et nybygg, og ofte 40 prosent eller mer i et rehabiliteringsprosjekt. Derfor er det essensielt at VVS-bransjen tar de riktige valgene hver dag.

Begrep og budskap når ikke frem i bransjen

Kommunikasjonen rundt klimagassutslipp blir ofte komplisert og teoretisk. Den omhandler EPDer og klimagassregnskap – begreper som ikke har nådd ut til tyngden av VVS-bransjen.

EPD står for Environmental Product Declaration. Dette er en deklarasjon som forteller hvor mye klimagassutslipp som er forbundet med et produkt, gjennom hele livssyklusen til produktet fra produksjon til gjenvinning. Kort fortalt gir EPD et tall for CO2-utslipp forbundet med et produkt. Lavest mulig utslipp er best for miljøet.

Dersom du summerer CO2-utslippene for alle produktene brukt i et prosjekt, har du et klimagassregnskap. Dette brukes til å sammenligne bygg, eller mot krav til klimagassutslipp eksempelvis i en kontrakt.

Hva må vi gjøre for å bygge klimavennlige VVS-anlegg?

– Å bygge mest mulig klimavennlige VVS-anlegg handler ikke om å sette opp komplette klimagassregnskap, eller å skaffe EPD-er for alle produkter. Det tvert imot ganske enkelt, sier Dan Vegard Vårdal.

Vårdal er VVS- fagspesialist i Sweco, og mener at det gjelder å bruke kunnskapen som finnes tilgjengelig, når vi velger løsninger og produkter til prosjektene våre.

Han har sammen med sine VVS-kolleger Marianne Christiansen og Øystein Lunde Heggebø utformet tre klare råd:

1. Bruk så få og små nye installasjoner som mulig

Det mest effektive tiltaket er å redusere omfanget av nye installasjoner så mye som mulig.

Et ventilasjonsanlegg kan bygges med tilluft og avtrekk frem til hvert rom, og det kan installeres VAV-spjeld på både tilluft og avtrekk til alle rom. Ventilasjonsanlegget kan også bygges med kun tilluft frem til alle rom, overstrømning til sentrale avtrekk, og med VAV-spjeld kun på tilluft til hvert rom.

Disse anleggene vil kunne ha samme funksjonalitet, men det siste anlegget vil ha vesentlig færre løpemeter kanal og vesentlig færre VAV-spjeld. Det siste anlegget vil ha vesentlig lavere klimagassutslipp.

I bygg legges det ofte opp til fordelingsnett for varme i hver etasje. Dersom fordelingsnettet legges i annenhver etasje, vil antall løpemeter rør nesten halveres. Dette gir vesentlig lavere klimagassutslipp.

– Det er dessverre slik at mange entreprenører og VVS-rådgivere overdimensjonerer ventilasjons- og kjøleanlegg. Det er ikke uvanlig at kjølemaskiner ender opp med dobbel effekt av det som er nødvendig. Dette påvirker rør og pumpedimensjoner, i tillegg til størrelsen av ventilasjonsaggregater og kjølemaskiner. Riktig dimensjonerte ventilasjons- og kjøleanlegg vil ha vesentlig lavere klimagassutslipp, sier Marianne Christiansen.

Ombruk har stor betydning for klimagassutslippene, og det blir stadig lettere å få tak i ombrukte byggevarer. I Oslo har man startet ombrukssentralen på Økern, og i Bergen åpnes en ombrukssentral i Fana. I tillegg har Proptech Innovation i Bergen gående et prosjekt for sirkulære verdikjeder for ventilasjonskanaler, hvor målet er at du skal kunne bestille brukte kanaler direkte fra de vanlige leverandørene.

2. Bruk så lette materialer som mulig

EPD-ene tilgjengelige i dag er entydige på at lette materialer kommer bedre ut enn tunge materialer. Plast er bedre enn aluminium, som igjen er bedre enn stål og kobber.

Grafen under sammenligner klimagassutslippene fra produksjon av ulike rørmaterialer pr løpemeter rør og ved ulike dimensjoner. Vi ser at ved for store dimensjoner, så er klimgassutslippene fra produksjon av rustfrie rør og støpejernsrør opp mot 5 ganger så høye som utslippene fra plastrør. I henhold til EN 15459-1:2017 har plastrør 50 år levetid mot 30 år levetid for stålrør.

Det finnes i dag plastrør som kan benyttes for de fleste applikasjoner, også for spillvann. Plast må derfor bli førstevalget for alle som vil bygge klimavennlige VVS-installasjoner.

– Jeg vil også nevne elektrobransjens bruk av tradisjonelle kabelstiger. Disse kan erstattes av gitterbaner, som veier vesentlig mindre og har et klimaavtrykk som er cirka 1/5 av kabelstiger. De har lavere bæreevne, men kan fint benyttes i de fleste applikasjoner. Lavere vekt betyr som regel enklere montasje på byggeplass, forteller Øystein Lunde Heggebø.

3. Bruk installasjoner som gir så lang levetid som mulig

Dersom levetiden til et produkt kan økes fra 20 til 40 år betyr det i praksis en halvering av klimaavtrykket til komponenten gjennom byggets levetid.

Ved å prosjektere anlegg som tilrettelegger for enkel ombygging kan levetiden til installasjonene økes vesentlig. Dette handler ofte om å velge produkter og sammenføyninger som er demonterbare, og produkter som ikke blir raskt utdatert med tanke på kompatibilitet med framtidige produkter. Man bør også tilstrebe å prosjektere anlegg som har minimalt behov for ombygging ved endring av planløsning.

Andre eksempler er kjølemaskiner og varmepumper med syntetiske kuldemedier.

– Vi ser at det fremdeles bygges slike anlegg, til tross for at teknologien er på vei til å fases ut. Ved å velge naturlige kuldemedier sikrer du at løsningene kan benyttes også om 20 år, sier Dan Vegard.

Vannbehandling i varme- og kjøleanlegg er viktig for å øke levetiden til radiatorer, ventiler, pumper og andre komponenter. Sedimentering, biofilm og korrosjon ved dårlig eller ikke-eksisterende vannbehandling får store konsekvenser for anleggets levetid og effektivitet. Røranlegg utført i plast har i tillegg til lavere klimagassavtrykk også lengre levetid enn alternativer i stål, rett og slett fordi plast ikke korroderer.

Hva skal byggherren gjøre?

– Det første byggherre må gjøre er å fjerne utdaterte krav til materialvalg fra beskrivelsestekster. Eksempel er: «Det skal benyttes rør av type støpejern/kobber/stål». Fremover må vi benytte plast i størst mulig grad.

Videre er det viktig at byggherren tar en grundig gjennomgang med tanke på sløsing. Still spørsmålet: Trenger vi virkelig dette?, sier Marianne Christiansen.

BREEAM er et bra rammeverk for miljøsertifisering av bygg, dersom det blir brukt riktig. Her er god bestiller-kompetanse viktig. Du må unngå bruk av ressurser på tiltak som medfører økt materialbruk og klimaavtrykk, uten å gi byggeier reell merverdi når bygget er overlevert.

– Vi ser også at noen byggherrer legger seg på unødvendig høye inneklima-kvaliteter. Du vil i de fleste tilfeller klare deg supert med arbeidstilsynets krav til maksimalt 26 °C innetemperatur. Byggherrer som stiller krav om maksimalt 24 °C i sine lokaler øker både energiforbruket til bygget og dimensjonen på klimainstallasjonene i vesentlig grad. De bør kjenne på klimaskam, mener Øystein Lunde Heggebø.

I større konkurranser må det stilles krav til klimagassregnskap, også for de tekniske installasjonene.

– Vi har kompetansen tilgjengelig både for å stille kravene og for å løse konkurransene, slik at VVS-anleggene blir mest mulig klimavennlige, avslutter Heggebø.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår