Agder Energi Varme best på innovasjon

 
Agder Energi Varme best på innovasjonAdministrerende direktør i Agder Energi Varme, Hege Jortveit, skrudde på sjarmen for å vinne juryens tillit i konkurransen om å være den mest innovative bedriften innen norsk fjernvarme. Hun stakk av med seieren for best innhold og beste framføring. Foto: Odd Borgestrand
Finnes det innovative bedrifter innen Fjernvarmebransjen? Svaret er ja, og den beste er Agder Energi Varme, dersom man skal legge en uhøytidelig konkurranse under Fjernvarmedagene til grunn.

Av Odd Borgestrand

Lederne i de tre selskapene i den uhøytidelige finaleomgangen, Agder Energi Varme, Statkraft Varme og Lyse Neo, var alle enig om at det er viktig å være framoverlent og fortelle kundene at de kan få det de ønsker.
En ekstern jury bestående av partner i Footprint, Christoffer Morten, Leder for Skanska Teknikk, Rune Stene og seniorrådgiver Magni Fossbakken i Enova, ble satt til å vurdere innhold og framføring av innovasjonstankene hos de tre aktørene.

Statkraft Varme
Morten Fossum, leder for utvikling i Statkraft Varme var opptatt av å sette seg inn i tanken til de som har fokus på klima.
-Statnett-kundene er svært opptatt av at selskapet har et sterkt fokus på klimaspørsmål og energieffektivisering.

I sin 10 minutters presentasjon av sitt selskap hevdet han at mange av hans kunder var opptatt av de lokale løsningene

-Vi er gode sammen, men vi er best alene. Det er slik nordmenn tenker, sa han med en viss ironi. Statkraft Varme mener fjernvarme er et energifleksibelt distribusjonssystem, som tar i bruk lokale, klimanøytrale ressurser.

Statkraft Varme har tre hovedspor. Vannbåren varme i bygg skal være konkurransedyktig. Selskapet må møte kundens behov og sikre en effektiv utnyttelse av ressursene.
Fossum understreket behovet for områdeutvikling, og da er alt fra pilotprosjekter til store FoU-prosjekter veien å gå, der hovedfokuset alltid er kunden. Fra å være en ren leverandør av varme må vi i framtida tilby en totalpakke til våre kunder, konkluderte han.

Agder Energi Varme
-Vi vil selge det kunden ønsker, og de skal få det de vil ha.

Administrerende direktør i Agder Energi Varme, Hege Jortveit, skrudde på sjarmen for å vinne juryens tillit i konkurransen om å være den mest innovative bedriften innen norsk fjernvarme. 

I sitt «salgsforedrag» trakk hun fram en rekke enkle, men godt fungerende systemer på det blide Sørland. Hovedtemaet var verdi for kunden.

-Det kalles på fint for kundestyrt innovasjon.  Vår jobb er å finne ut hva kunden vil ha, og da må vi tidlig inn i aktuelle prosjekter.  Vi tar i bruk ny teknologi hver dag, men er kunden egentlig interessert i det?

Det er viktig at vi er tilgjengelig for våre kunder, og vi må gjøre en solid jobb for å fortelle potensielle kunder om de produktene vi kan tilby markedet, blant annet tappevannsløsninger.
Utbyggere ønsker forutsigbarhet og derfor inngår Agder energi langsiktige avtaler.  Vi må lære oss å spørre hva kunden ønsker, og sørge for å levere dette.

-Vi tør prøve. Innovasjoner som bidrar til et lavutslippssamfunn har vi allerede i dag. Industrialisert løsning kan lett tas i bruk av flere.

-Som leverandør er det vår oppgave å gi sluttbrukeren det enkle og geniale, oppsummerte Hege Jortveit og trakk fram snøsmelting gjennom returvarme.  Det falt i smak hos juryen. Det enkle er det beste også innen Fjernvarme.

Lyse Neo
Administrerende direktør i Lyse Neo, Audun Aspelund, fridde også til juryen på en smigrende måte.

Lyse Neo betyr «nytt». Når gass og varme blir slått sammen gir det nye muligheter.

- Visjonen er å skape verdier av etterspurte energiløsninger. Vi skal tilby naturgass til industri, gartnerier og næringer, og vi er veldig gode på kundeservice, mente Aspelund.

Han viste også fram et spenstig markedsmateriell. Her var han desidert i elitedivisjonen blant de tre finalistene. Av innovative løsninger trakk han fram en ny type vekslersentral for varme og kjøling, som nå er under utvikling.  På Forus er en ny felles driftssentral under utvikling.
-Vi har dessuten funnet en skatt i Gansfjorden, som vi kaller frikjøling. Nok et eksempel på at Lyse Neo lever opp til sitt navn, mente direktøren i selskapet.  Hans oppfordring til bransjen var klar: Vær tett på kunden og gi kunden den oppmerksomheten han fortjener. Vi må bli flinkere til å gi kunden det som etterspørres. Vi skal bare fikse det, og vi skal levere, konkluderte han.

Juryen kåret altså Agder Energi og Varme til vinneren i en jevn kamp. Juryen oppfattet innleggene som relevante og sterkt kundefokusert. Statkraft Varme fikk forsiktig kritikk for sprik i sin presentasjon, men pluss for sterkt engasjement. Agder Energi vant på sitt enkle budskap og innovative løsninger som «vanlige folk» forstår og som dermed har stor markedsverdi.
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle