Bravida over 3 milliarder i 2015

 
Bravida over 3 milliarder i 2015Bildet: Tore Bakke, adm. dir., Bravida Norge, leverer over 10 prosent margin i 4. kvartal
Bravida, Skandinavias ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester, passerte 3 milliarder i omsetning i Norge for første gang i 2015.

Det norske selskapets driftsresultat ble på 256 millioner svenske kroner. I fjerde kvartal ble driftsresultatet 85 millioner svenske kroner og selskapet hadde da en resultatmargin på 10,2 prosent. I fjerde kvartal var omsetningen på 831 millioner svenske kroner og totalt for året på 3 173 millioner svenske kroner. En økning på 13 prosent,  lokal valuta, i forhold til 2014.

– Vi er fornøyd med at vi leverer både omsetningsvekst og økte marginer i dagens marked. Tallene er konsekvensen av et langsiktig arbeid med bla prosjektplanlegging og styring, fokus på serviceleveranser og at vi har lyktes godt med våre oppkjøp. Markedet i 2015 har ikke vært preget av spesielle hendelser, prisene har vært stabile, så forbedringene er en konsekvens av interne prosessforbedringer, effektiv prosjektselektering og avsluttet flere store prosjekter i fjerde kvartal. Disse ble gjennomført på en effektiv måte, som førte til god lønnsomhet i kvartalet, sier
administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Selskapets kunder er både entreprenører, andre private virksomheter og det offentlige. Omsetningen i Norge var omtrent likt fordelt mellom serviceoppdrag og prosjekter.
– For begge disse områdene har det for oss handlet om økt profesjonalisering og spesialisering. Vi har sett på alle ledd i leveransene, og effektivisert alt fra planlegging og innkjøp til gjennomføring, kort sagt  alle deler av leveransen. Det gir resultater, sier Tore Bakke.
Selskapet har i løpet av året økt oppdragsmengden innenfor energieffektivisering.

– Vi har en praktisk tilnærming til det grønne skiftet i eksisterende bygg. I stedet for å gjøre totalrenoveringer, med installasjon av de mest kompliserte nye systemene, så er vårt arbeid orientert rundt å forbedre eksisterende installasjoner slik at kundene med lavest mulig kostnad og over en kortest mulig tidsperiode kan regne investeringen hjem. Det gjør at vi også har skaffet oss svært mye praktisk og jordnær kunnskap på energieffektivisering, som vi kan bruke over hele landet, sier Bakke.

Bravida er en lokal aktør, og en nasjonal leverandør. Det som møter kunden skal være lokalt forankret. Selskapet har en liten nasjonal administrasjon, og det er i de lokale avdelingene avtalene inngås og der kompetansen og oppfølgingen av de kundenære prosessene skal ligge.
– Sentralisering skaper økte administrasjonskostnader som kundene ikke vil betale for. Skal vi være konkurransedyktige må vi være desentralisert i salgs og leveranseprosessene, og nasjonale i overgripende programmer, enten det er kostnads- eller opplæringsprogrammer og fagutvikling. Det er her vi skiller oss fra en rekke av de andre aktørene i markedet. Det har gitt oss mange kompetente, ansvarlige og lojale medarbeidere, sier han.

Det norske selskapets ordrereserve for 2016 er god.
– Vi ser allikevel store regionale forskjeller og ulikheter innenfor sektorer. Også vi har merket at oljesektoren har redusert investeringene sine betydelig, men vår direkte eksponering er begrenset. Den regionale utviklingen følger vi godt med på, og gjennomfører nødvendige tiltak, enten det er å kjøpe opp selskaper, flytte medarbeidere eller å redusere aktiviteten i enkelte områder. Slik har det vært i 2015 og slik vil det bli også i 2016, sier Bakke.

Selskapets siste oppkjøp ble gjort i november og i desember 2015. Da kjøpte Bravida selskapet Nord-Klima i Tromsø, en av regionens største ventilasjonsentreprenører og selskapet VVS Engineering i Oslo som blant annet leverer rørtekniske installasjoner innen varme, kjøling og sprinkler.
Tore Bakke forventer en ytterligere konsolidering i bransjen fremover.

– Bravida og de andre store aktørene i markedet har bare rundt 20 prosent av markedet. Det er for lite i forhold til de synergier vi får ved å samle sterke lokale aktører i et stort selskap. Vår vekst i 2016 blir derfor både organisk og gjennom oppkjøp, sier han.
Bravida i Norge har planer om ytterligere oppkjøp i tiden fremover.

– Vi vurderer til enhver tid mulige kandidater, spesielt innen rør og ventilasjon. Våre viktigste kriterier for kjøp er selvsagt markedsposisjonen lokalt. Derfor er vi mest interessert i større aktører i  markeder vi ikke er representert med faget, og noen mellomstore, der vi allerede har en god organisasjon, sier han.
Bravida-konsernet hadde en omsetning i 2015 på 14,2 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet ble på 782 millioner SEK. I forhold til driftsresultatet i fjor er årets 77 millioner SEK høyere.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår