Brutal nedfasing av HFK-kuldemedier

 
Brutal nedfasing av HFK-kuldemedierIllustrasjonsbilde
Galopperende prisstigning, knapphet på enkelte kuldemedier, og usikkerhet om hvilke klimavennlige alternativer som er best. Utfordringene står i kø for både kulde- og varmepumpeentreprenører og eiere av kuldeanlegg og varmepumper med HFK.

Av Stig Rath,
Fagdirektør kulde i VKE, foreningen for ventilasjon, kulde og energi.

HFK-kuldemedier bidrar til global oppvarming og klimaendringer. Redusert bruk har vært en føljetong i kuldebransjen siden F-gass forordningen ble innført i 2013. Sakte har markedet tatt innover seg at dette medfører konsekvenser, men neppe har flere våknet mer brutalt enn i 2018. En middelstor norsk leverandør som ikke har klimavennlige alternativer i sitt leveringsprogram, har bidratt til å gjøre situasjonen enda vanskeligere for mange kunder ved å feilinformere markedet om HFK-utviklingen. Her følger en realitetsorientering.

Prisgalopp
Kvotereguleringen i EU har ført til en halvering av hvor mye HFK-kuldemedium som blir satt på markedet, for eksempel steg prisen på kjøle- og frysemediet R404A med 1.000 prosent (ja, du leste tusen prosent!) i EU i 2017. Mens prisen for R404A har stabilisert seg noe,
har prisen på andre HFK-kuldemedier steget med fra 30% - 50% hittil i 2018.
På toppen av kuldemedieprisen kommer den særnorske HFK-avgiften, som i år er på kr 500,- pr. GWP-tonn kuldemedium. For eksempel koster 1 kg av kjøle- og frysemediet R404A for tiden ca kr. 4.000,- pr.kg. inklusive avgift. For et beskjedent kjøle- og fryserom kan en lekkasje utgjøre titusenvis av kroner bare i etterfylt kuldemedium.

Knapphet på HFK
For varmepumpemediet R410A er knappheten så stor at i Tyskland og England har produsentene av fabrikklagede enheter måttet garantere for at kundene vil få kuldemedium til første gangs påfylling, om de kjøper et nytt anlegg. Noen garanti for å få kuldemedium til etterfylling ved en service eller lekkasje gis ikke. Kjøp av nye kuldeanlegg og varmepumper med R410A som kuldemedium i disse landene, kan derfor bli en kostbar feilinvestering.
I Norge har de fleste grossistene av varmepumper vært forutseende nok til å fase ut R410A til fordel for det mer klimavennlige alternativet R32. En må derfor ikke være så bekymret for tilgangen på R410A her til lands. Likevel er signalene fra Tyskland og England et varsku om en forventet knapphet på HFK med høy GWP-verdi i årene som kommer.

Fortvilt situasjon
Den lange og varme sommeren har ikke gjort det enkelt for eiere av klima- og kuldeanlegg. Med utelufttemperaturer på over 30°C, har mange anlegg gått på grensen av hva de er dimensjonert for og i noen tilfeller havarert. Arbeidsmengden for kuldebransjen har vært formidabel, aldri har salget av klimaanlegg og etterspørselen etter service og kuldemedium vært større enn denne sommeren. Men det er brutalt å være kuldeentreprenør, når man må forholde seg til dagspriser på HFK-kuldemedium med høy GWP (Global Warming Potential), i tillegg til å presentere blodige fakturaer for etterfylling som er hinsides enhver kundes vedlikeholdsbudsjett. I tillegg er det nesten umulig å kunne gi fast pris på kuldemediet ved levering av nye HFK-anlegg, om en ikke binder opp kapitalen i å hamstre kuldemedium når kontrakten undertegnes.

Tyveri og smugling
Rundt om i EU meldes det om tyveri av HFK-kuldemedium fra kuldeanlegg i drift, som videreselges til kunder som har hatt lekkasjer. Fra Storbritannia, Tyskland, Polen og Hellas rapporteres det om utstrakt salg av smuglet HFK-kuldemedium. I hovedsak dreier det seg om R404A, R410A, R407C og R134a som er smuglet inn fra Albania, Kina (via Ukraina), Makedonia, og Tyrkia (via Bulgaria, Romania, Ungarn, og Slovakia). Smuglernes største utfordring er å få kontakt med kjøpere. I Norge har VKE hatt et godt samarbeid med Schibsted-gruppen, som står bak nettstedet Finn.no, hvor det meste av smuglet kuldemedium har vært avertert. Dersom selger ikke har kunnet dokumentere at det er betalt HFK-avgift for kuldemediet, har Schibsted slettet annonsen. På tross av de ekstremt høye prisene i Norge, har dette i noen grad demmet opp for massivt salg av smuglet HFK.

Grepet strammes
Miljødirektoratet har varslet at den reviderte F-gassforordningen EU No.517/2014 implementeres fra den 1. desember i år. Da reguleres salg og kjøp av HFK, i hovedsak skal kun F-gass sertifiserte bedrifter få kjøpe HFK, og det blir strengere krav til lekkasjekontroll for kuldemedier med høy GWP, journalføring, gjenvinning av kuldemedium, bruk av resirkulert kuldemedium og opplæring på alternative klimavennlige kuldemedier. Samtidig med implementeringen av den reviderte F-gassforordningen kommer også en særnorsk nedfasingsplan for HFK-kuldemedier. Denne forventes å være strengere enn Kigali-avtalen, men slappere enn EU sin nedfasingsplan.

Verdifulle tiltak
Den billigste forsikringen mot uforutsette, kostbare utgifter til etterfylling av HFK-kuldemedium er regelmessig lekkasjekontroll og vedlikehold utført av seriøse kulde- og varmepumpebedrifter. Velger man et av medlemmene i bransjeforeningen VKE, er man sikret god kvalitet.
Det blir stadig mer populært å ta vare på brukt kuldemedium gjenvunnet fra godt vedlikeholdte kuldeanlegg og varmepumper uten store lekkasjer og driftsproblemer. Flere store firmaer med mange kjøle- og fryseanlegg har laget egne rutiner og systemer for dette. Om uhellet først skulle være ute med en stor lekkasje av kuldemedium, vil det være mye billigere å miste et HFK-kuldmedium med middels GWP-verdi, enn et med høy GWP-verdi. VKE anbefaler derfor å konvertere systemet til HFK-kuldemedier med middels GWP-verdi. Noen konvertering til HFK med lav GWP-verdi er dessverre ikke mulig. Dette fordi syntetiske kuldemedier med lav GWP-verdi vil være brannfarlige og ikke egnet på systemer som ikke er beregnet på bruk med brannfarlige kuldemedier.

Avtappet HFK er gull verdt
Refusjonssatsen for HFK-kuldemedium returnert til Stiftelsen ReturGass er 500,- kroner per tonn GWP-verdi. Retur av 1 kg R404A utløser nesten 2.000,- kroner i refusjon. En del av dette går til fratrekk i behandlingsgebyr, men likefullt kan retur av brukt HFK gi en pen slump penger i kassen. I tillegg er det lovpålagt og klimavennlig å ta forsvarlig hånd om farlig avfall som det kassert HFK-kuldemedium faktisk er. På hjemmesidene til SRG finner en kalkulator som regner ut hvor mye en får tilbake, samt nyttig veiledning om returflasker og transport.

Veien videre
Et nytt «vidunder-kuldemedie» kommer ikke. Giganter som Honeywell markedsfører at de i 2019 kommer med Solstice 41 (R466A), som en ikke-brannfarlig erstatning for R410A. Men med enoppgitt medium GWP-verdi på 733 skal de slite i konkurranse med lav-GWP kuldemediene, selv om disse er brannfarlige. Forskrifter og standarder tilpasses nå raskt den nye situasjonen, og dette vil gjøre det enklere å bruke brannfarlige kuldemedier fremover.
På lang sikt er det ingen annen løsning enn at anleggseiere kjøper kuldeanlegg og varmepumper med klimavennlige kuldemedier, fortrinnsvis med en GWP-verdi så lav som
mulig. Det som gir klart størst forutsigbarhet er å velge naturlige kuldemedier som hydrokarboner, ammoniakk og CO2. Det er ikke for alle forhold at dette er praktisk eller økonomisk forsvarlig. Da er HFK-er som R32 med medium GWP eller HFO-er med lav GWP, også gode alternativer.
På kort sikt bør alle være oppmerksomme på viktigheten av å ha tette kuldeanlegg og varmepumper, å gjenvinne brukt HFK-kuldemedium, og muligheten til å konvertere eksisterende systemer til HFK-kuldemedier med lavere GWP-verdier.

Fakta:
Klimagasspåvirkningen fra kuldemedium blir målt i GWP. GWP er en forkortelse for Global Warming Potential og er et system for å regne ut hvor farlig en klimagass er for klimaet.
I dette systemet har en sagt at CO₂ (karbondioksid) har verdien 1. Så regner en ut hvor mye
CO₂ det ville vært om en i stedet for CO₂ slapp ut en klimagass. Varmepumpemediet R410A har for eksempel en GWP på 2088. Det vil si at det er 2088 ganger mer skadelig å slippe ut R404A enn CO₂.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår